Reda-i copilaria lui Stefanut

sâmbătă, 15 februarie 2014

Un banc....


Doi condamnaţi la moarte.
- Vreo ultimă dorinţă?
- Aş vrea să ascult un disc cu Guţă.
- De acord! Şi tu?
- Pe mine vă rog să mă omorâţi înaintea lui!

Actualitate intelectuala

duminică, 9 februarie 2014


LIMBA ROMÂNĂ - adevăr sau mistificare ???


       M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? 
Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!
           Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria , până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:

- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

            Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

             Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

              După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.
             La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă....
De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

               Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

               
Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

               Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe , locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

               Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176
 - 177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020 , Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

                 Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti , hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, " latina vulgara", cu alfabet geto-dac.. 
Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba " latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba daco-română, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...

                  Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare....


Cu deosebită stimă,
Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al 
"Dacia Revival International Society" of New York

actualitateintelectuala.blogspot.com

ManipulareManipulare (noi elevii anilor 1950-60, comemoram in fiecare an la scoala, acest eveniment)

Adevăr şi manipulare: 1933, reprimarea grevei de la Griviţa

Autor: Ilarion Tiu
Adevăr şi manipulare: 1933, reprimarea grevei de la Griviţa /Muzeul Judeţean Arad După venirea comuniştilor la putere, greva de la Atelierele CFR Griviţa a fost motiv de creaţie artistică. Bineînţeles, evenimentele erau prezentate mult mai dramatic decât au fost în realitate

Banii retinuti la curba de sacrificiu, dupa iesirea din criza, au fost inapoiati muncitorilor integral. La noi nu !
Acum 81 de ani, armata a deschis fo­cul împotriva greviştilor care protestau contra guvernului naţional-ţă­ranist. Bilanţul a fost de 7 morţi şi 30 de răniţi. Vă prezentăm aspecte puţin cunoscute despre instigarea la grevă şi represiune, despre eroi au­ten­tici şi despre impostori. 
În luna februarie 1933, Guvernul r­o­­mân s-a confruntat din plin cu efectele sociale ale marii crize econo­mi­ce mondiale. Printre muncitorii ce­ferişti şi petrolişti a izbucnit un val de greve care a luat prin surprindere ad­ministraţia naţional-ţărănistă con­du­să de Alexandru Vaida-Voevod. Primul-ministru a preferat să introducă starea de asediu în locul discuţiilor cu sindicaliştii, provocând iritarea acestora.

La Atelierele CFR Griviţa din Bu­cureşti, "sindicatul roşu", controlat de comunişti, a decis să ignore măsurile puterii şi să protesteze faţă de austeritate. Gheorghe Gheorghiu-Dej, unul dintre liderii sindicatului comunist, a trimis emisari la Cluj pentru a obţine suportul ceferiştilor de acolo şi a colecta fonduri necesare grevei.

În secret, "sindicatul roşu" de la CFR Griviţa a organizat un "comitet de fabrica" la 13 februarie 1933, al­că­tuit din 250 muncitori. Acesta era con­d­us de două comitete executive com­puse din comunişti. Ideea "co­mi­tetului de fabrică" era respinsă cu de­săvârşire de autorităţi, deoarece acesta avea ca model sovietele bol­şe­vice care au funcţionat în 1917 în Rusia. Guvernul accepta la negocieri doar repezentanţii sindicatelor social-democrate înregistrate oficial.

În noaptea de 14 spre 15 februa­rie 1933, autorităţile au decis să-i ares­teze pe liderii "sindicatului roşu" de la CFR Griviţa. Până atunci Gu­ver­nul ezitase să ia măsuri contra co­muniştilor ceferişti, deoarece nu do­rea să tensioneze şi mai mult starea de spirit a muncitorilor. Însă prin crea­rea în secret a "comitetului de fa­brică", sindicaliştii comunişti în­căl­caseră interdicţiile stării de asediu. Printre cei arestaţi s-au aflat principalii conducători ai sindicatului co­munist de la CFR Griviţa: Panait Bo­ga­toiu, Constantin Doncea, Gheor­­ghe Gheorghiu-Dej etc.

Arestarea sindicaliştilor co­mu­niş­ti a încins spiritele printre muncitorii de la Atelierele de vagoane CFR Griviţa. În dimineaţa zilei de 15 fe­bruarie, marea majoritate a muncitorilor au refuzat să înceapă lucrul, de­ter­minându-i şi pe cei care nu se asociaseră iniţial grevei să se oprească.

"Comitetul de fabrică" constituit la 13 fe­bruarie s-a prezentat cu re­ven­di­că­rile greviştilor la directorul Atelie­relor de vagoane, inginerul Atanasiu. Greviştii cereau eliberarea sindicaliştilor arestaţi cu o zi în urmă, dar şi ridicarea stării de asediu, re­cu­noaş­terea organizaţiilor comuniste care fuseseră dizolvate prin decretul din 12 februarie 1933, şi recunoaşterea "comitetelor de fabrică". Directorul Atelierelor de vagoane a refuzat sa negocieze cu "comitetul de fabrică", susţinând că muncitorii erau constituiţi legal în sindicate şi că va discuta numai cu reprezentanţii acestora.

După eşecul negocierilor cu ad­mi­nistraţia, liderii "comitetului de grevă" s-au întors la Atelierele de va­goane, baricadându-se în interior. Autorităţile au reacţionat prompt, astfel că la două ore după declanşarea protestului atelierele erau înconjurate de forţe ale Jandarmeriei şi Ar­ma­tei. Reprezentanţii Guvernului nu au recunoscut legalitatea grevei. Mi­nistrul Comunicaţiilor, Eduard Mirto, susţinea că greviştii au revendicări politice, în condiţiile în care cele economice fuseseră satisfăcute (deşi aplicarea lor nu se făcuse încă). Ame­nin­ţa­rea cu concedierea a fost un alt factor care i-a ambiţionat pe muncitori să nu renunţe la protest, deoarece con­siderau că Guvernul se poartă ne­cinstit cu ei.

În interiorul Atelierelor de va­goa­ne se aflau aproximativ 4.000 de gre­vişti. Prin sunete de sirenă şi prin mo­bilizarea de către agitatori a muncitorilor din schimbul următor, în faţa ate­lierelor s-a adunat o mulţime im­presionantă de oameni. Aceştia s-au so­lidarizat cu cei aflaţi în interior, aruncând cu obiecte contondente spre forţele de ordine. Autorităţile au susţinut ulterior că greviştii au fă­cut chiar uz de arme de foc, fiind îm­puş­cat în cap gardianul public Ion Chi­riţă. După izbucnirea busculadei, mun­citorii veniţi în sprijinul gre­viş­tilor baricadaţi au fost împrăştiaţi pe străzile limitrofe Atelierelor CFR.

În dimineaţa zilei de 16 februa­rie, la ora 4:30, trupele de jandarmi şi ar­mata au înconjurat Atelierele CFR Gri­viţa. Deoarece muncitorii nu au avut nici o reacţie, la ora 6:00 comandantul operaţiunii, lt. col. Hotineanu, i-a somat pe grevişti să se predea. Au­to­­rităţile au susţinut ulterior că reac­ţia muncitorilor a fost violentă, ri­pos­tând cu focuri de armă din inte­rio­rul atelierelor. La ora 6:30, au­to­ri­tă­ţile au anunţat că dacă în cinci mi­nute greviştii nu se predau, vor tra­ge în plin. O parte a manifestanţilor au să­rit gardul atelierelor în acel mo­ment, pierzându-se prin împrejurimi.

După expirarea celor cinci minute a urmat un foc de avertisment în aer. În comunicatul oficial autorităţile au anunţat că nu au tras mai mult de două salve în plin, în condiţiile în care şi muncitorii foloseau arme de foc contra soldaţilor. După 15 mi­nu­te, jandarmii şi militarii au putut intra în curtea atelierelor, iar până la ora 7:30 toţi greviştii, în număr de 2.000, s-au predat.

După ce autorităţile au pătruns în Atelierele CFR Griviţa, au ridicat trei morţi. Răniţii, în număr de 34, au fost duşi la spitalele CFR Witting, Filantropia, Colentina, Militar şi Brân­coveanu. Ulterior dintre aceştia au mai murit 4 muncitori. Alţi 20 mun­citori cu răni uşoare au fost duşi la sediul Corpului Gardienilor Pu­blici, unde au beneficiat pe ajutor me­dical.

"Martirul" Vasile Roaită
Printre sacrificaţii represiunii din 16 februarie 1933 s-a numărat şi ucenicul Vasile Roaită, de 19 ani. El a rămas în mitologia comunismului românesc ca cel care a tras sirena pentru a anunţa de­clan­şa­rea grevei din cartierul ceferist. Se pare însă că Roaită nu a fost decât un erou "fabricat" de propaganda comunistă. În 1997, Constantin Negrea, muncitor la Atelierele CFR Griviţa, a declarat că el fusese cel care a tras sirena pentru a-i anunţa pe muncitorii ceferişti de grevă. Negrea a dezvăluit că în 1944, Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoi­ca l-au rugat să renunţe la "me­ritul" său în favoarea lui Roaită. Un "erou" mort servea mult mai bine propagandei, şi nu cerea nici un fel de compensaţii.
Citeşte mai multe despre:   16 februarie 1933

Chemare la datorie !


Foto Mickey Mouse  REAL.
Bine spunea cine spunea ca pe fata Primului Plavan al tarii, nu se vede nimic, nici o ingrijorare. Ca si pe fata lui Mickey Mouse.
Sunt sigura ca in spatele acestei atitudini de dobitoc national, se afla socrul popa cel raspopit, care macelarea  animale la vanatoare.
Ce-i spune el ?
Fiind implicat si interesul ficei ii spune:" mai  distrati-va ca sunteti tineri,  tara poate sa mai astepte ca nu fuge, ca din  bataia pustii".
Lasati-i in  durerea lor pe prostii de romani. Traiti-va viata si pe voi sa nu va doara nici in " baul curului ",(aceasta vorba o avea o colega Viorica acum aproape 40 de ani),de  durerea lor.
Timpul trece si ei tot prosti raman si daca te zbati si daca ii lasi in plata lor.
Eu am citit ca cele mai mari personalitati ale lumii, in situatii de razboi sau criza care este pe aceeasi treapta  cu un  razboi dar, de catifea cand fara lupta ti se ia totul si pamantul stramosilor pentru care si-au dat viata, de sub picioare.
Deci acei oameni responsabili si ingrijorati de viitorul tarii lor si de faptul ca puteau pentru atitudinea indolenta de dobitoci, sa plateasca cu streangul sau glontul, nu-si permiteau nici un fel de concediu pe anii de zile, nici un fel de  zile de respiro la sfarsit de saptamana.
Asa ca eu sunt sigura ca acel raspopit, fiind la mijloc si  interesul fetei sale care se lafaieste la Bruxelles, ii tine aproape in ale distractiei si  le spune cand este mai mare nevoie de el, sa o uscheasca si sa bage capul in nisip ca strutul. Dupa ce a trecut greul el apare iar ca, un Mickey Mause  redesenat, spalat si gata ii spune Plavanuluii, :" vezi ca nu s-a intamplat nimic? Asa trebuie sa procedezi ca tu ai viata ta  si ei au viata lor amarata si nu o sa o schimbi tu cat esti de prostovan".Sunt sigura ca in spatele hotararilor incepand cu coabitarea, a stat acest raspopit, omul din  umbra. Vanatorul cel fara de mila fata de  animalele prinse in capcana de foc. Asta face si cu noi ca el crede ca, suntem prosti si nu i-am oprit si lui un  glont sau un  loc de cinste  pe scena de scanduri a spanzuratorii. Sa o creada el !!!!!
Un astfel de pachiderm   ajuns prin promisiuni mincinoase in  functii decizionale, ne dovedeste cat de inutila este aceasta clasa politica in totalitatea ei. Fara ei ne este mult mai bine , macar nu ne vand  bogatiile care deja s-au vandut si acum  se vinde tara parcelata la cine o vrea, numai sa le iasa lor intregirea averilor de sute de milioane sau miliarde de euro, care ni se cuveneau noua. Romania nu a fost nascuta din  ranunchii acestor bestii criminale, care nu au facut nimic decat ca, prin minciuna s-au cocotat acolo unde nu le era locul si au inceput munca de tradare nationala. Ati vazut cum acesti 2 tradatori, au fost alesi pentru a ne scapa de Matrafoxat si in  secret tradandu-ne increderea s-au inteles asa cum am zis eu, si-au inodat cozile intr-o tradare de cea mai joasa speta, pentru a merge mai departe cu  clasa mafiota in dispretul nostru.
Acum cand Betivache isi face de cap cu ei jucandu-se ca soarecele cu pisica, ei se dau loviti si ar voi ca sa le fie luata apararea de catre cei mintiti, dar nu este suficient si in  inconstienta lor, duc un  razboi surd la in ceput si acum duc un  razboi de guerila, dandu-ne noua  dovada ca numai glontul patrirei sau streangul, mai ne poate scapa si pentru ei reprezinta  viitorul absolut. Imi pare rau sa spun dar, numai o  lovitura de stat militara sau o dictatura militara, mai poate face ordine in Romania.Asta implica un razboi civil. Dar, armata noastra cea care a mai ramas, cine mai este? O gloata de plangaciosi care vor numai  salarii mari, pensii mari si alte  sacrificii facute de popor pentru ca si-au  sacrificat  viata activa ca, poate  venea un  razboi peste noi si cine ne apara? Cum cine ? Ei cu burtile si cururile lor mari de nemunciti ci, numai beneficiari de fructele dulci ale tarii. Veteranii de razboi ? Cine saunt acesti batrani ramoliti? Nu mai impresioneaza nici comparatia cu tortionarii comunisti care, acum spun ca au indeplinit ordine ? Ordinele cui ? Nici ordinele comunistilor nu erau pline de atata cruzime,de care dadeau dovada cei care erau pusi sa fie severi, dar erau de fapt niste criminali.
Iar revenim la Cromwell care ne cerea sa avem praful de pusca la loc uscat si la Jana D"Arc care intreba retoric :"Daca nu acum atunci cand ? Daca nu noi atunci cine ?"
Trebuie sa fim constienti ca a venit vremea sa spunem PREZENT ca, a venit si randul generatiei noastre sa arate ca nu este o gloata de dobitoci fricosi.
Daca nu  o facem acum  asa o vom duce taras-grapis, pana la dizolvarea Romaniei si a romanilor care vor fi transformati intr-o satra de tigani, fara de tara si dezumanizati! La asta se lucreaza acum !!!!

vineri, 14 februarie 2014

Happy Valentines Day

Nationalistii francezi

Nationalistii francezi in topul preferintelor alegatorilor

autor: FrontPress 14.02.2014

le penNaţionaliştii moderaţi de la Frontul Naţional (FN) din Franţa au atins cel mai înalt nivel de popularitate din istorie, chiar în ajunul alegerilor europarlamentare de anul acesta. Conform unui sondaj de opinie TNS Sofres, publicat miercuri, 34% dintre francezi spun că sprijină ideile formaţiunile anti-imigraţioniste şi eurosceptice. Pe de altă parte, 59% sunt împotriva propunerilor majore ale FN, printre care respingerea imigraţiei, conform rezultatelor acestui studiu publicat de presa din Hexagon.
De când a preluat de la tatăl ei conducerea Frontul Naţional, Marine Le Pen a îndepărtat din prima linie elementele radicale, încearcând să scape partidul de eticheta de “formaţiune de extremă dreapta”, sintagmă contestată chiar în instanţă. Strategia se pare că a dat rezultate, simpatia populară crescând constant: 22% în momentul respectiv, 31% în 2012, 32% în 2013 şi 34% în prezent.
În fapt, 58% dintre subiecţi au o opinie favorabilă despre Marine Le Pen, conform acestui sondaj de opinie realizat între 30 ianuarie şi 3 februarie pe un eşantion reprezentativ de 1.021 de persoane.
Într-o primă reacţie după publicarea acestui sondaj de opinie, ministrul francez al muncii Michel Sapin a recunoscut că este “îngrijorat” mai ales de “motivul” pentru care a crescut numărul celor ce aderă la ideile FN, informează Agerpres. Într-un interviu pentru postul de radio France Info, Sapin l-a criticat pe preşedintele opoziţiei de dreapta de la Uniunea pentru o Mişcare Populară (UMP), Jean-François Cope, considerând că acesta “are acelaşi limbaj” şi îi validează discursul. Sursa: FrontPress.ro

Pofta buna !


La RomaniaLa România-Dimitrie Bolintineanu


Astfel cum se-nclină crinul
Fără viaţă şi color,
Când un vierme-i roade sânul
Fraged şi desfătător;
Astfel, dulce Românie,
Tu începi a te fana,
Şi nimic n-aduce ţie
Viaţa şi mărirea ta!
Dragă, moartea locuieşte
Chiar în sânul tău frumos.
Unde mergi ea te-nsoteşte;
Orice faci e de prisos.
Când în dorul ce te-abate
Tu încaleci să combaţi,
Un fiastru urcă-n spate
Şi iţi zice să abaţi!
Când pe râul organizării
Vasul tău vrei a-l purta,
Un fiastru, al pierzării,
Pune mâna-n cârma sa.
Unde mâna ta plăcută
Scrie fericire,-amor!
Altă mână nevăzută
Scrie-ndată: ură, dor!
Când tu faci o faptă bună
Fiii tăi o veştezesc,
Rozele p-a ta cunună
Cum le pui se ofilesc!
Şi speranţa ta se curmă!
Cu nimica nu te-mpaci!
Toţi s-arată pentru cârmă;
Dar eu nu mai văz cârmaci!

AsteptareAşteptare- Octavian Goga


Trei trandafiri într-un pahar,
Trei trandafiri în floare,
Curaţi ca de mărgăritar,
Te-au aşteptat ieri în zadar
Să-i prinzi în cingătoare...
Te-au aşteptat, sărmane flori,
În liniştea mea moartă,
Şi,-ngălbenite de fiori,
S-au scuturat de câte ori
Foşnea un pas la poartă.
Amurgul vineţiu de-april
Îmi rătăcea prin casă,
Când frunzele tiptil-tiptil,
Ca nişte lacrimi de copil,
Cădeau încet pe masă.

joi, 13 februarie 2014

Turcia

TURCIA face presiuni pentru intrarea BOSNIEI in UE si NATO

autor: FrontPress 13.02.2014

turcia si bosniaTurcia, tara membra NATO, s-a implicat in anii ’90 in razboaiele din fosta Iugoslavie, sprijinind pe diverse cai formatiunile musulmane, fie ca este vorba de islamistii din bosnia sau de separatistii albanezi. Dupa ce a participat astfel la destabilizarea Balcanilor, Ankara face acum presiuni pentru integrarea Bosniei in NATO si UE.
Desi Turcia nu este tara membra a Uniunii Europene, a cerut miercuri ca Bosnia sa fie integrata “cat mai rapid”, asemenea altor state foste iugoslave, precum Slovenia si Croatia. Deasemenea, diplomatia de la Ankara a pledat si pentru acceptarea si in NATO a acestui stat divizat si artificial.
In prezent Bosnia Hertegovina se confrunta cu proteste si violente de strada, cauzate de nemultumirile sociale ale populatiei. Deasemenea, din cauza mozaicului etnic si religios, statul este o entitate artificiala, sustinuta doar prin presiuni economice si diplomatice, caroria li se adauga cei circa 600 de soldati stationati in Bosnia si Hertegovina, in cadrul operatiunii Eufor-Althea, sub mandat ONU.
In plus, afectata de o coruptie endemica, aceasta mica republica balcanica cu o populatie de 3,8 milioane de locuitori este una dintre cele mai sarace din Europa. Somajul afecteaza 44 la suta din populatia activa, dar Banca centrala estimeaza ca proportia persoanelor fara un loc de munca este de 27,5 procente, deoarece multi oameni lucreaza la negru. Salariul mediu lunar este de 420 euro si aproape un locuitor din cinci traieste in saracie, potrivit statisticilor oficiale.
Cu toate acestea, Turcia doreste acceptarea in structurile NATO si UE a unui stat instabil si cu probleme grave de natura etnica, religioasa si economica. “Ridicarea obstacolelor si deschiderea drumului in vederea unei proces accelerat de apropiere a Bosniei de UE si NATO este de o importanta cruciala”, a declarat ministrul turc de externe, Ahmet Davutoglu, intr-o conferinta de presa la Sarajevo.
“Avem exemple in istorie ca atunci cand oamenii ezita si asteapta pentru a gasi solutii, factura este la final mult mai mare decat ar fi fost daca ajutorul ar fi venit la timp”, a adaugat seful dipomatiei turce, la finalul unei intalniri cu omologul sau bosniac, Zlatko Lagumdzija.
“Nu trebuie sa pierdem vremea, trebuie sa incepem acordarea acestui ajutor imediat”, a adaugat oficialul turc.
Bosnia a fost scena unor lupte sangeroase in timpul razboiului dintre 1992 si 1995, dintre croatii catolici, sarbii ortodocsi si musulmani. Toate taberele au fost acuzate de comiterea de atrocitati, in urma conflictului pierzandu-si viata zeci de mii de persoane, militari si civili. In conformitate cu prevederile Acordului de pace de la Dayton, Bosnia Hertegovina este divizata in doua entitati teritoriale distincte: Federatia Bosnia si Hertegovina, reprezentand 51% din teritoriul statului (locuita in proportie de peste 75% de musulmani bosniaci, croatii reprezentand putin peste 20%) si Republica Srpska, reprezentand 49% din teritoriu, etnicii sarbi fiind aici populatia majoritara. Sursa: FrontPress.ro  

Crima din str.CoroiSenzational in Iasul interbelic: "Crima din strada Coroi"

Adela Cogalniceanu

Tineretea


Descendenta a unei  mari  familii boieresti moldovene –  fiica a lui Lascăr Cantacuzino-Pascanu și a sotiei acestuia, Hariclea Vogoride  – Adela s-a nascut in anul 1948. A avut parte de o educatie aleasa – fapt neobisnuit pentru femeile acelor vremuri. “Foarte frumoasa in tinereta ei, desteapta,- de o desteptaciune sclipitoare si de o cultura vasta, se deosebea prin toate aceste insusiri de multe alte femei… Vorbea minunat franceza si germana.” ( cf. Rudolf Sutu – Iasii de odinioara – 1928 ). A fost casatorita mai intai cu Nicolae Rosetti-Roznovanu  - un cunoscut cartofor al Iasilor – la nunta participand insusi regale Carol I. Are un fiu in aceasta prima casatorie, pe Georges Rosetti Roznovanu.  “Casnicia aceasta insa n’a durat multa vreme si in buna intelegere, sotii s’au despartit, ramanand insa in termenii cei mai buni, dupa desfacerea casatoriei, intalnindu-se adeseori in casele amice pe care si unul si altul le vizita. Dupa vre’o cativa ani, s’a recasatorit cu Grigorie Cogalniceanu, fostul sef a partdului conservator iesean”. ( cf. Rudolf Sutu – Iasii de odinioara – 1928 ). Grigore Cogalniceanu este caracterizat de Nicolae Leon in volumul  Note si amintiri ( 1933 ) ca “ un monument de infumurare. Cel mai mare merit al lui era numele care-l purta.”

Adela Cogalniceanu

Adela Cogalniceanu este cunoscuta deja in aceasta perioada a vietii sale ca fiind o o femeie excentrica. In acest sens este memorabila intamplarea  povestita de Nicolae Leon in Note si amintiri (1933):
“Ziaristul Budusca ( Petru Grigoriu ) mi-a povestit cum s-a dus intr-o seara la Cogalniceanu sa pregateasca un articol pentru gazeta. Cogalniceanu – imi spune el – se plimba prin camera dictandu-mi articolul, iar eu stateam la birou si scrieam, cand deodata m’am oprit din scris fara voia mea, si uimit priveam spre una din usile salonului!... Cogalniceanu cu morga lui prezumtioasa se apropie incetisor de usa si imi spune foarte flegmatic: Budusca ! lasa nebuna in pace. Ce se intamplase? Adela Cogalniceanu, in costumul Evei, impodobita in juvaeruri, se admira intr’o oglinda, si scena aceasta comica care se petrecea in camera a treia, se reflecta in una din oglinzile in care priveam eu!”.
Grigorie Cogalniceanu, desi mai tanar decat sotia sa, moare pe neasteptate in anul 1904.  Adela Cogalniceanu devine  astfel una dintre cele mai bogate femei ale Iasului acelor ani.

Adela - printesa bogata si excentrica


Dupa moartea lui Grigorie Cogalniceanu, Adela isi poate satisface dragostea pentru bijuterii. Isi vinde o buna parte din mosii – iar cu banii obtinuti – cateva milioane de lei ai acelor vremuri – si-a cumparat aur si bijuterii. Unul dintre cancanurile Iasului acelor vremuri erau stirile despre ultimele bijuterii achizitionate de catre “Printesa din Coroi”.

Adela Cogalniceanu

Nicolae Leon ne prezinta in aceiasi lucrare si alte fatete ale printesei excentrice: “Adela Cogalniceanu pe langa ca era superstitioasa avea idei excentrice si intrebuinta in mod bizar si ciudat facultatile ei. Desi in timpul din urma ocupa singurica intreg palatul din strada Coroi (…) , il lumina a giorno, deschidea toate usile la o parte, fara a lasa transperantele ferestrelor in jos, se desbraca la costulum Evei, se impodobea cu juvaeruri: bratelete, inele, colieruri si diademe si se plimba singurica din o camera in alta admirandu-se in oglinda.”
In afara de dragostea pentru bijuterii stim despre Adela Cogalniceanu ca era o femeie doesebit de superstitioasa. “ Credea in farmece, in descantece si alte de soiul acestora. In casa sa, mai cu sama dupa moartea sotului ei Grigorie Cogalniceanu, avea mai multe femei tigance, sub influenta carora era cu totul. Nimeni nu putea patrunde la ea, fara voia acestor tigance.” Dealtfel printesa era cunoscuta ca fiind una dintre cele mai importante cumparatoare de buruieni de la “mama Casandra”, vestita vanzatoare de ierburi de leac si de dragoste ale Iasului acelor ani.

Asasinatul


Dimineata zile de 23 noiembrie 1920 aduce stiri care cutremura lumea Iasului: Crimă în strada Coroi”, „O multimilionară asasinată”, „O răfuială în familie?”.Printesa milionara fusese ucisa in cursul acele nopti, din palatal sau disparand bijuterii deosebit de valoroase. Si astfel se nasc intrebari ramase fara raspuns pana azi: cine a fost autorul asasinatului si unde au disparut pretioasele bijuterii ale printesei ?


Banuieli au fost multe.  Au fost suspectati Georges Rosetti Roznovanu – fiul din prima casatorie - cu care printesa nu a avut niciodata o legatura apropiata si cu care avea numeroase certuri din cauza banilor dar si Sonia – sotia acestuia.
Au fost banuiti, pe rand,  ca fiind autori ai  mortii printesei Graţian Sprinceană – journalist si informator al Sigurantei Statului , Gheorghe Manciu – avocatul  prinţesei,  camerista Chiva,  servitorii (vreo 18 ) şi familiile acestora (cu totul vreo 100 de persoane). A mai fost bănuit şi un calugar cersetor pe nume Calinic, nepotul Paraschivei Banu – Chiva – sora vitrega a printesei.

Adevarul nu a iesit insa nicicand la lumina si enigma a ramas pana acum nedezlegata.

Surse:  

Rudolf Sutu – Iasii de odinioara – 1928;
Nicolae Leon - Note si amintiri ( 1933 )
Iuliana Stavarachi - Blestemul diamantelor o loveste mortal pe prinţesa Adela Kogălniceanu (www.historia.ro)
deieri-deazi.blogspot.com 

:)))


Un banc cu soricei....


Trei soricei beti intr-un bar discuta despre cat de tari sunt ei. Primul soricel ia o dusca si spune:
- Eu ma joc cu capcanele pentru soareci. Intru intr-una si cand se inchide, apuc bara si fac flotari cu ea.
Al doilea soricel bea un pahar si spune:
- Asta nu-i nimic. Eu iau otrava pentru soareci si o trag pe nas ca sa ma distrez.
Al treilea bea si el un pahar si se indreapta spre iesire.
- Unde pleci?, intreaba ceilalti 2 soricei.
- Ma duc acasa sa f** pisica

Nationalistii croati

Nationalistii croati strang randurile pentru alegerile europarlamentare

autor: FrontPress 13.02.2014

1Mai multe partide nationaliste și conservatoare au format o coaliție în vederea alegerilor europarlamentare din primăvara acestui an, denumită Alianța pentru Croația. Din această coaliție fac parte formațiuni precum Partidul Drepturilor Croaților, Autentic – Partidul Țăranilor Croați, Partidul Familiei și partidul regionalist Alianța Democratică Croată din Slavonia și Baranja.
Unul din punctele cheie ale campaniei electorale a Alianței pentru Croația este opoziția față de cumpărarea de terenuri de către cetățenii străini din alte state membre ale Uniunii Europene.
Deasemenea, naționaliștii croați mai cer protejarea producătorilor autohtoni, revitalizarea zonelor rurale, protejarea familiei tradiționale și a valorilor creștine, lupta cu birocrația și marea corupție și protejarea comunităților de croați din afara granițelor, în special a comunităților din Bosnia Herțegovina.
Noua alianță își mai propune spargerea blocajului mediatic impus opiniilor eurosceptice din fosta republică iugoslavă. Sursa: FrontPress.ro

miercuri, 12 februarie 2014

Tigrii albi

TIGRII ALBI: Raspunsul nationalistilor britanici contra atacurilor RASISTE

autor: FrontPress 

Găştile de cartier formate din imigranţi non-europeni au devenit o adevărată problemă în marile oraşe britanice, unde numărul atacurilor rasiste îndreptate împotriva albilor nativi sunt tot mai frecvente. Ca răspuns la aceste provocări ale societăţii multiculturale, Partidul Naţional Britanic (BNP) a anunţat că va înfiinţa un grup de auto-apărare numit Tigrii Albi. Această structură se va afla sub patronajul aripii de tineret a BNP.
Scopul declarat al Tigrilor Albi este acela de a-i educa pe tinerii britanici şi de a le oferi cursuri de auto-apărare, pentru a nu mai deveni victime sigure ale străinilor.
Oficialii partidului dau vina pe autorităţi pentru că nu aplică măsuri concrete şi energice pentru a combate acest flagel infracţional. Deasemenea, reprezentanţii BNP susţin că multe victime refuză să depună plângeri la poliţie, de teama eventualelor acuze de “rasism”.
Prima unitate a Tigrilor Albi se va forma în regiunea  Shropshire, din vestul Angliei. Aici doritorii vor putea beneficia de lecţii gratuite de auto-apărare oferite de persoane de specialitate. Deasemenea vor fi organizate şi tabere de antrenament, pentru întărirea trupurilor şi caracterelor. Sursa: FrontPress.ro
Citeste si De teama sa nu fie considerati “RASISTI”, politistii britanici se feresc sa investigheze ilegalitatile comise de IMIGRANTI