Reda-i copilaria lui Stefanut

sâmbătă, 9 martie 2013

Cronologia tiganilor(pentru cei interesati)
 Scrurta cronologie a romilor in istoria Romaniei

 • Prima atestare documentară a robiei romilor pe teritoriul românesc datează din 3 octombrie 1385. La acea dată, domnitorul Dan Voda confirmă dania de „40 salaşe de aţigani“ daruiţi Mănăstirii Vodiţa de către domnitorul Vladislav, cu aproximativ 20 de ani înainte: „40 de salaşe de aţigani să fie slobozi de toate slujbele şi dajdiile de venitul domniei mele“.

 • În Transilvania, în jurul anilor 1400 (în timpul lui Mircea cel Bătrân), un boier Costea, stăpânea în Ţara Făgărasului satele Viştea de Jos, Viştea de Sus şi jumătate din Arpaşul de Jos, „precum şi 17 tigani de cort“? (Documenta Romaniae Historica, B, Moldova, I, Bucureşti, 1975, p. 32-33).

 • În Moldova, romii sînt amintiţi pentru prima dată într-un act din 2 august 1414? Informaţia se găseşte într-un document din timpul lui Alexandru cel Bun, care dăruieşte trei sate lui Pan Toader Pitic „pentru credincioasă lui slujba: un sat la Cobila, unde este casa lui, unde [este] a fost Veris Stanislav, iar alt sat la gura Jeravatului, unde cade în Bîrlad, anume unde au fost cneji de ţigani Lie şi tiganestii, iar al treilea sat pe Bîrlad, unde are altă casă a lui, unde sunt cneji de ţigani Tamaş şi Ivan“. (M. Costachescu, Documente moldoveneştii înainte de Ştefan cel Mare (1374-1437) vol I, Bucureşti, 1931, p. 103-105).

 • În anul 1422, regele Sigismund al Ungariei a acordat voievodului Ladislau privilegiul de a circula liber prin ţară „împreună cu ceata să de ţigani”? (Hurmuzachi, vol. I/2 p. 527).

 • În anul 1424, prin Constituţia dată de împăratul Sigismund, Romilor de la oraşe li se dădea o jurisdicţie proprie, pusă sub autoritatea unui voievod? Balthazar de Bornemisza (căpitanul general al Transilvaniei) le conferă lui Mathias Nagy şi Thomas de Aiud voievodatul ţiganilor din toată Transilvania”. (V.Ionescu, Romii în Istoria României, Bucureşti, 2002, p. 32). Fiecare ceata de ţigani avea un şef propriu, care se numea jude (giude) sau vătaf în Moldova şi Ţara Româneasca şi voievod în Transilvania. Voievodul era ales dintre bărbaţii cei mai puternici şi mai înţelepţi din grup. El se bucura de o ascultare deplină din partea grupului. Tot din acea perioadă, avem informaţii despre romii gabori din Transilvania. Numele acestui subgrup se pare că vine de la Gabriel (Gábor) Betleen, care le oferise unele drepturi. Primele atestări ale acestui subgrup datează din anul 1424, odată cu înfiinţarea demnităţii de „voievod al ţiganilor“, şi care avea ca însemne ale onorabilităţii tahtai-ul („paharul puterii“) şi pălăria cu boruri largi. În anul 1588, Dieta Ardealului desfiinţează primul voievodat al romilor. Ca urmare, romii nu mai plăteau, că până atunci, impozite voievodului lor.

 • Din aprilie pînă în august 1595, domneşte, în Moldova, Stefan Răzvan, domnitorul de etnie roma, care a fost alături de Mihai Viteazul în lupta să împotriva marelui Imperiu Turcesc? „Acest Răzvan era născut în Moldova, dintr-un tată ţigan şi o mumă moldoveanca. El intrase de tînăr în armia polonă şi, deosebindu-se printr-o vitejie ne obicinuita în războiul polonilor cu muscalii, fu din simplu soldat ridicat la cele mai înalte trepte ostăşeşti de craiul Poloniei, Stefan Băutori. În urma întorcîndu-se în Moldova, intra în slujba lui Aron Vodă, care îi dete rangul de aga şi îl trimise la mai 1593, sol la Sigismund Batori (...)Născut ţigan,dintr-un neam osîndit de veacuri la robie, el fu încă o dovadă puternică ca în ochii providenţei nu sunt popoare alese şi popoare osîndite, ca ea răspîndeşte deopotrivă îndurările sale peste toţi oamenii, fără osebire de naţie şi clasă, puind pe fruntea fiecărui pecetea dumnezeirii şi declarîndu-l cu drepturi deopotrivă ca toată omenirea, în libertate,la egalitate, la virtute şi la adevăr”. (N. Bălcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Junimea, Iaşi, 1988).

 • La 1 decembrie 1599, „o ceata de lautari-tigani, cîntînd imnuri naţionale“, a fost prezentă la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia? “Intrarea marelui domnitor în cetatea ardeleana „s-a făcut în sunetul viorilor ţigăneşti care ştiau să cînte pentru toate ceasurile din viaţa omului, ceea ce denotă că alături de cei 8 trîmbiţaşi care mergeau înainte erau şi viori ţigăneşti“. (Istoria Românilor: Chipuri şi Icoane, N. Iorga, p. 72).

 • Împărăteasa Maria Tereza (1740-1780) a decretat încă din anul 1758 legarea de un loc pentru plătirea de impozite a romilor din Banat şi Ungaria, şi a început un program de asimilare a acestora? Astfel:
 - „ţiganii nu puteau deţine cai şi căruţe,
 - tinerii peste 16 ani puteau fi supuşi serviciului militar,
 - ţiganii trebuiau să plătească impozite; În anul 1761, numele de maghiar este înlocuit cu ţărani noi (neubauer)
 - în anul 1767 se desfiinţează jurisdicţia voievodului asupra ţiganilor, - este interzisă folosirea limbii tiganasti, sunt interzise portul şi ocupaţiile specifice ale ţiganilor,
 - în anul 1773 sunt interzise căsătoriile intre ţigani, iar căsătoriile mixte sunt reglementate strict,
 - copiii de peste 5 ani urmează să fie ridicaţi şi încredinţaţi unor familii ne-tigane“. (Viorel Achim, Ţiganii în Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,1998).

 • În anul 1766, la 22 ianuarie, în Moldova, Alexandru Ghica Voievod aprobă prin Hrisovul sau domnesc eliberarea robilor care au fost credinciosi stapânului? „un Ţigan ce de copil mic îl va lua stpânul sau în casa lui îi va sluji cu credita şi cu dreptate pînă va veni la vîrstă cu aceia, şi apoi stăpînul lui pentru cea cu credinţa şi cu dreapta slujba, ce au avut de la dînsul intru atîţi ani se va milostivi asupra lui şi-l va ierta de robie ...“. (Nicolae Grigoras, Robii în Moldova. Anuarul Institutului de Istorie şi Antropologie A.D. Xenopol, Ed. Academiei, Iaşi, 1967).

 • La 12 septembrie 1782, Împăratul Iosif al II-lea (1780 -1790) a instituit un regulament numit De Regulatione Zingarorum, prin care reglementa statutul romilor din Transilvania? Astfel:
 - se interzice ţiganilor să mai locuiască în corturi; folosirea limbii ţigăneşti se pedepseşte cu 24 de lovituri de bâta,
 - cerşitul este interzis,
 - copiii de ţigan să fie daţi la şcoală şi să nu mai umble goi,
 - copiii de sexe diferite să doarmă separat,
 - ţiganii să frecventeze biserică duminica şi în zilele de sărbătoare,
 - să asculte de sfaturile preoţilor,
 - În ceea ce priveşte mâncarea, îmbrăcămintea şi limba, ţiganii să urmeze
 obiceiul locului,
 - nici un ţigan să nu mai deţină cai,
 - autorităţile săteşti să nu mai permită nici unui ţigan să trândăvească,
 - ţiganii sînt obligaţi să se ocupe de agricultură, altfel vor fi pedepsiţi,
 - li se permite să se ocupe de muzica lor doar atunci cînd nu este de muncă la câmp. (Viorel Achim, Ţiganii în Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucureşti,1998).

 • În data de 19 iunie 1783, la Cernăuţi, Împăratul Iosif al II-lea a dat un ordin prin care robia era desfiinţată în Bucovina? A fost, însă, extrem de greu să fie aplicat acest ordin pentru că boierii şi mănăstirile nu voiau să renunţe la o mână de lucru neplătită şi care se afla la dispoziţia lor. Ei argumentau că starea de robie este „cea mai potrivită pentru ţigani, fiind în avantajul ţiganilor“. (Viorel Achim, Ţiganii în Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucureşti, 1998).

 • La 22 august 1785, Iosif al II-lea dă o patenţă prin care desfiinţează robia în Ardeal? Deşi nobilimea maghiara s-a opus puternic acestei măsuri, un an mai tîrziu, „În 1786, s-a dat o ordonanţă imperială privind servitorii. Raporturile lor cu stăpânii trebuiau să fie voluntare şi să se bazeze pe un contract cu aceştia“. (P. Petcu, D. Grigore, M. Sandu, Istoria şi tradiţiile romilor, Manual, Ed. Ro Media,Bucureşţi, 2003, p. 57).

 • Într-o scrisoare din 1812, adresată lui Petru Maior de către Ion Budai-Deleanu, reiese că cei doi corifei ai Şcolii Ardelene aparţineau etniei rome ? „… am să-ţi aduc aminte cum că eu învăţând latineşti, italieneşte şi frantozeste, întru care limbi se afla poesii frumoase, m’am îndemnat a face o cercetare: de s’ar putea face s’in limba noastră, adică în cea româneasca (căci a noastră, cea ţigăneasca, nu se poate scrie şi puţini o înţeleg) cevas asemene; (…) Cea mai de pe urmă, să ştii că fiind eu ţigan ca şi tine, am socotit cuvios lucru de a scrie pentru ţiganii noştri, ca să preceapa ce feliu de strămoşi au avut/şi să să înveţe a nu face şi ei doară nebunii asemene, cînd s-ar întîmpla să vie cîndva la o tâmplare ca aceasta. Adevărat că aş fi putut să bag multe minciuni lăudînd pe ţigani şi scornind fapte care ei n-au făcut, cum fac astezi istoricii unor neamuri, care scriind de lăudând de începutul norodului sau, să sue până la Dumnezeu şi tot lucruri minutate bârfesc. Dar eu iubesc adevărul”. Sursa: D.Grigore, P.Petcut, M.Sandu, Istoria şi tradiţiile minorităţii romani. Manual pentru Clasele a VI-a [i a VII-a, MEC, Ed. Sigma, Bucureşti, 2005, p.48.

 • În anul 1821, în timpul revoluţiei condusă de Tudor Vladimirescu, un taraf de lăutari a fost masacrat alături de „batalionul sacru“? „În bătălia de la Drăgăşani, batalionul sacru care trebuia să se jertfească în această luptă, înainta având în fruntea să şi muzica de ţigani a boierului Constantin Golescu, pe care o luase de la Colintina“ (N. Iorga, Izvoarele contimporane asupra mişcării lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1921, p. 307).

 • În anul 1822, la 6 noiembrie, 200 de romi lăutari au participat la intrarea lui Grigore Ghica în Bucureşti? „În rândul al şaptelea, în făta domnului, venea armaşul călare, cu ofiterii săi şi înconjurat de peste 200 de ţigani, cântând din tot felul de instrumente şi îmbrăcaţi de asemenea bine, întocmai ca burghezii“. (George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, Mihail Dascăl Editor, Bucureşti, 2002, p.124).

 • În anul 1831, Regulamentului Organic din Ţara Româneasca era anexat şi un Regulament pentru îmbunătăţirea soartei ţiganilor statului ? Acesta urmărea:
 - lichidarea nomadismului,
 - statornicirea ţiganilor şi deprinderea lor cu lucrarea pămîntului,
 - repartizarea a câte 5-6 familii de ţigani într-un sat pentru a-i dispersa,
 - limitarea libertăţii lor de mişcare.

 • În Moldova, s-a adoptat „Reglementul pentru statornicirea ţiganilor“ prin care se dorea „aşezarea ţiganilor statului pe moşiile particulare, proprietarii asigurându-le teren şi gradina, dar şi să le înlesnească construirea de case“. (Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, Bucureşti, 1944, p. 19, 26,191,194).

 • În anul 1843, la 22 martie, în Ţara Româneasca a fost dată prima lege prin care au fost eliberaţi robii domneşti: „Lege pentru desfiinţarea dajnicilor de sub adminstratia Vorniciei Temniţelor şi trecerea lor sub administraţia ocârmuitorilor de judeţe“? „După ce aceşti oameni vor fi pe deplin asimilaţi sub aspect fiscal cu plugarii sateni, zeciuiala lor intră în cutiile satelor, iar prin fondul de răscumpărare a ţiganilor particulari Visteria va da doar 47.600 lei“. (Analele Parlamentare ale României, XII/1, Bucureşti, (1890-1915), p. 301-304).

 • În anul 1844, la 31 ianuarie, în Moldova au fost eliberaţi robii manăstireşti? Mihail Sturdza adoptă legea „pentru regularisirea ţiganilor mitropoliei, a episcopiilor şi manăstirile în deobşte“, în baza cărora romii care erau robi manăstireşti deveneau liberi. Acum ei aveau şi dreptul de a se căsători cu români. „Dările adunate de la aceşti ţigani formează un fond special destinat răscumpărării ţiganilor robi pe care particularii şi scot la vânzare“. (Analele Parlamentare ale României, XII/2, Bucureşti, (1890-1915), p. 424).

 • În anul 1844, la 14 februarie, în Moldova, a fost votată legea prin care romii domneşti deveneau liberi, având aceleaşi drepturi ca şi moldovenii? „Ţiganii sunt scutiţi de bir timp de un an, iar de toate celelalte îndatoriri către stat ale locuitorilor dajnici timp de trei ani de la aşezare. Scutirile sunt valabile şi pentru ţiganii deja aşezaţi, şi se aplică începând cu momentul în care s-a petrecut aşezarea lor“. (Analele Parlamentare ale României, XII/2, Bucureşti, p. 521-523).

 • În anul 1844, Cezar Bolliac (1813-1881) publică, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură“, o „Scrisoare ...“ prin care militează pentru cauza romilor? „Veniţi domnilor, veniţi toţi câţi aţi pus odată mîna pe condei, porniţi de un sentiment nobil, profesori, jurnalişti şi poeţi, veniţi să facem pentru întâia oară o cauză comună, cauza ţiganilor şi să ne luptăm pentru slobozenia lor: religia, interesul statului şi duhul înaintării noroadelor ne va fi în ajutor“. („Foaie pentru minte, inima şi literatura“, nr. 40/2.10.1844, p. 315-316).

 • În anul 1847, la 11 februarie, au fost eliberaţi „toţi ţiganii mitropoliei, ai episcopiilor, ai mănăstirilor şi metocurilor, ai bisericilor şi ai oricărui alt aşezământ public“ din Ţara Românească? „se desrobeau, fără indemnitate, ţiganii mitropoliei, episcopiilor, manăstirilor şi aşezămintelor publice, fără deosebire, câte se află pe cuprinsul Ţării Româneşti“. (I.C.Filitti, Domniile sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1915, p. 86).

 • Revoluţionarii paşoptişti din Ţara Româneasca cuprinseseră în Programul lor din 9 iunie 1848 şi „desrobirea ţiganilor prin despăgubire“, punctul 14 din Proclamaţia de la Islaz. Ei au declarat, în 1848, la 26 iunie, dezrobirea robilor boiereşti/particulari şi au constituit „Comisia pentru liberarea robilor“, formată din Cezar Bolliac, Ioasaf Znagoveanu şi Petrache Poenaru. (Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, Bucureşti, 1982, p. 536-537). Revoluţia a fost, însă, înfrântă de către Fuad Pass, iar caimacamul Ţării Româneşti hotărăşte „ca toate acturile slobozite în vremea revoluţiei în privinţa ţiganilor particularilor rămân desfiinţate şi că bileturile slobozite fiecăruia din acei ţigani de la 11 iunie din urmă până la 13 septemvrie curgător să se ia înapoi şi să se desfiinţeze“. (George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, Mihail Dascăl Editor, Bucureşti, 2002, p. 110). De altfel, şi în „Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova“, revoluţionarii moldoveni au cerut, în august 1848, la Cernăuţi, desfiinţarea robiei. (Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, Bucureşti, 1982, p. 661).

 • În anul 1855, la 10 decembrie, în Moldova, domnitorul Grigorie Alexandru Ghica (1849 -1856) abolea robia prin „legiuirea pentru desfiinţarea sclaviei, regularea despagubirei şi trecerea emancipaţilor la dare“? Prin această lege ţiganii boiereşti sunt declarati liberi. „Proprietarii urmau să încaseze o despăgubire, care era de 8 galbeni pentru lingurari şi vatrasi şi 4 galbeni pentru lăieşi..Dintr-un raport al Departamentului de finanţe al Moldovei din iunie 1856 reiese că 334 de proprietari au cerut despăgubiri pentru foştii robi, iar 264 au renunţat la ele“. (Viorel Achim, Ţiganii în Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998).

 • În anul 1856, la 20 februarie, în Ţara Românească, domnitorul Barbu Ştirbei (1849 -1856) abolea robia prin „Legiuirea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul Ţării Româneşti“? Prin această lege era desfiinţată robia romilor boiereşti. Proprietarilor li se acordă o despăgubire de 10 galbeni pentru fiecare individ. Numărul acelor boieri care nu au pretins nici o despăgubire de la stat este de 420, iar al ţiganilor liberaţi de ei - 2611. (George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, Mihail Dascăl Editor, Bucureşti, 2002).

Adevarul despre tigani

Dupa revolutie, la scurt timp a aparut la tv. un barbat tanar tigan, care ne-a povestit despre o dragoste a lui impresionanta(am sa caut sa vad ce am scris acum 8 ani caci memoria m-a lasat), ca provenind din stramosi care au fost robi pe mosia unui mare latifundiar. Povestea de dragoste era tragica dar, eu nu o mai tin minte in totalitate, cu toate ca acum 7-8 ani pus-o pe blog atat cat mi-am adus aminte, dar inca nu am gasit. Insa povestea despre situatia tiganilor robi este interesanta pentru noi romanii.
Am fost mai interesata de venirea lor in tara noastra, in Moldova in primul rand prin anii 1400.
Nu au venit ca hoardele, precum au venit hunii, ei au venit pe alte cai din Rusia, Turcia, fiind vanduti ca robi domnitorilor Moldovei si apoi boierilor. Se spunea ca domnitorii si boierii fiind lenesi si locuitorii erau plecati mereu la razboi, au fost incantati de aceasta afacere cu zestrea data fetelor la maritis, cuprinzand sate intregi cu cateva mii sau zeci de mii de robi tigani. Va aduceti aminte cum se spunea ca la nunta, mirele a primit atatea sate, cu atatea mii de suflete, adica robi tigani. Se vede clar ca tiganii robi nu participau la razboi din cauza ca nu aveau incredere in ei, erau fricosi. Cand sunt ei viteji? Numai cand sant in grup, scandalagii.
Ce faceau tiganii? Faceau totul incapand cu munca la camp, terminand cu gospodaria,in totalitate.
Dar se spunea ca era la moda pana la dezrobirea lor in anii 1840 de a avea boierul o tigancusa(sau mai multe), care sa-i maseze talpile caci stiti bine, facea bine la circulatia sangelui si mai cu frecatul ca pana la urma se incurca barbatul, tot asa de bine era nu o moda ci o realitate, cand in batatura boierului apareau puradeii care-i semanau leit. Moda de sute de ani era masarea talpilor.:)))
Aceste corcituri erau crescute pe langa mamele lor, tigancile si aveau de la inceput sarcina de a fi sefi peste robi. Am citit ca la bucatarie erau bucatarese sefe si la camp barbatii nu erau simplii argati ci, erau administratori. Ca si boierul aveau si ei drept de viata si de moarte asupra supusilor robi. Erau cruzi si ii stiau de frica ceilalti tigani robi.
Era o mare mandrie si o posibilitate de a avansa in grad in babatura boierului, cand boierul chema pustoaicele tiganilor sa-l frectioneze la talpi. Era de bine. Sa stiti ca nu este o gluma dar, nu se socotea un boier serios cel care, nu avea o mica tigancusa la frectie noaptea:)))Boeroica mucles, de frica.
Mai departe daca ati studia istoricul orasului Ploiesti ati vedea ca mosia Ploiestiului i-a fost data lui Ianachi Moruzi fost domnitor in Modova si impreuna cu inaintasul Brianei Caragea, la 1775 a pus bazele orasului nostru de acum. Dar a adus de la Iasi si primele zeci de mii de tigani robi.
Nepoata Barcaneasca a format comuna de acum(care ii poarta numele), ca zestre la casatorie si a primit la randul ei parca, nu sunt sigura 14 mii de tigani robi. Cealalta nepoata a lui Moruzi a fost nora lui Cuza si a obligat pe fiul lui Cuza Alexandru, sa-i treaca Palatul de la Ruginoasa pe numele ei. Dupa 6 luni barbatul i-a murit si Elena Cuza a fost alungata de la palat, plecand la Iasi infiintand primul orfelinat din Romania.
Cu toate ca baietii erau copii facuti de Cuza cu amanta Maria Obrenovici, ea Elena i-a crescut si iubit ca o mama adevarata. Vaduva Maria Moruzi s-a casatorit pentru numai o zi(casatorie - divort in aceeasi zi), cu Ionel I. Bratianu(amantul reginei Maria) si a nascut un fiu Ghe.I. Bratianu(1898-1953), marele istoric mort la Sighet, arestat de comunisti.
În noaptea de 7/8 mai 1950, este arestat de organele securităţii şi întemniţat la închisoarea din Sighet, fără să fi fost judecat şi condamnat. Într-una din zilele dintre 23 şi 27 aprilie 1953 a murit în închisoare, la vârsta de 55 de ani, în condiţii încă neelucidate. Potrivit mărturiilor altor deţinuţi, se pare că s-a sinucis prin strangulare, neputând să mai suporte chinurile detenţiunii. După alte surse se presupune că a fost bătut de un gardian până când Gheorghe Brătianu a murit.
Asa ca am vrut sa va readuc in memorie faptul ca tiganii nu au venit aici in hoarde salbatice si pe cai mari ci, au venit ca robi primiti ca zestre sau ca daruri pentru domnitorii moldoveni si boierii bogati ai Moldovei si apoi s-au raspandit in toata tara, tot ca zestre.
Stapanii adevarati ai mosiilor, erau tiganii proveniti din randul lor, curciti cu boierul sau altii din familia lui.
Dupa dezrobire, ei nu s-au putut integra in societate caci firea lor este de robi, care trebuiesc struniti cu biciul, altfel ati vazut ca ni se suie in cap si ne conduc dupa capul si interesele lor.
Sa nu ii facem mai viteji si mai destepti decat sunt. Au o minte limitata pe care o pun sa lucreze numai pentru infractiuni, in favoarea lor caci ei, nu traiesc din munca cinstita. Probabil ca boierii si domnitorii prin vatafii curciti ii struneau, caci aveau drept de viata si de moarte asupra lor.Cred ca numai asa ii stapaneau.
Poate dupa ce v-am scris aceste lucruri, ii veti intelege si ii veti aprecia la justa lor valoare, adica fara valoare. Numai inrobiti pot fi de ajutor stapaniti de un vechil dintre ei, fata mila si principii.
Eu aici am scris pe intelesul tuturor, nu filozofic. Am vrut sa intelegeti ca ei nu se pot schimba niciodata.
Degeaba vor sa-i integreze, numai cu biciul si cu pedeapsa capitala, poti face ordine intre ei. Mi-ati spus ca si romanii sunt infractorii, dar infractorii romani se deosebesc fundamental de infractorii tigani. Mai sus v-am explicat de ce. Putini dintre romani savarsesc infractiuni pentru pasiunea de adrenalina, cei mai multi din cauza lipsurilor, pe cand tiganii fura tot timpul chiar si cand au palate si milioane de euroi.
Faptul de a se lauda cu lanturi de aur, cu palate fara instalatii sanitare sau incalzire, cu toata dantura din aur, prin asta vor sa arate ca au reusit in viata(sa fure) si aceasta atitudine este in ancestralul lor, pentru vesnicie si nu se schimba niciodata.

Comunicat


Noua Dreapta Mures: “Harlem Shake”…pardon, “Szekely Shake” la Tg-Mures pe 10 martie

autor: Second 09.03.2013
ND MS 1In preajma protestelor pentru autonomia asa-zisului tinut secuiesc, Noua Dreapta Mures a emis un comunicat prin care condamna organizarea la Targu Mures a unui astfel de protest si cere respectarea Constitutiei si legilor Romaniei. Redam mai jos in integralitate comunicatul nationalistilor targmureseni.
“În primul rând vrem să specificăm faptul că Asociaţia NOUA DREAPTĂ respectă orice minoritate etnică aflată pe teritoriul României. Condiţia pe care noi o cerem din partea oricărui cetăţean sau locuitor al acestei Ţări este de a respecta Constituţia şi legile României, Ţara care le oferă drepturi şi adăpost.
 Asociaţia NOUA DREAPTĂ, filiala Mureş, a luat act şi condamnă organizarea la Tg- Mureş, şi oriunde pe teritoriul Statului Român ( stat naţional, unitar, suveran, independent şi indivizibil), sub umbrela unei acţiuni comemorative, a unei noi provocări în scopul separatismului şi revizionismului maghiar: mitingul pentru autonomia aşazisului ţinut secuiesc.
Care “ţinut” şi care “secui”? Cele 523 (cinci sute două zeci şi trei) de persoane care s-au declarat secui la recensământul din 2002 !? Nu ştim câţi s-au mai declarat secui la recensământul din 2011 (nu credem că acest număr a crescut spectaculos) dar să ceri ”autonomie” pentru circa 500 de persoane !!?? Faci cu ei un sat, chemi turiştii să-i fotografieze şi le spui “iată autonomia ţinutului secuiesc”!
Nu e de mirare că, în scop electoral şi în disperarea de a atrage votanţi, organizatorii omit adevăruri istorice evidente: secuii nu sunt unguri, secuii au dispărut în istorie. Acum se cer “autonomii teritoriale” pentru un popor a cărui identitate a fost furată prin maghiarizare. Acesta este adevărul istoric. Şi toate acestea pe spatele bieţilor cetăţeni ai României, unguri sau români, care lăsându-se manipulaţi şi atraşi în conflicte artificiale, îngraşă “boierii români” sau “grofii unguri” profitori ce, în spatele cortinei, îşi satisfac liniştiţi afacerile şi interesele personale.
Tocmai pentru A NU LEGITIMA acest gen de manifestări politicianiste NOUA DREAPTĂ MUREŞ NU SE LASĂ PROVOCATĂ spre organizarea unor manifestaţii speciale oferind astfel o nouă ocazie unora de a se “victimiza” după obiceiul caracteristic. De asemenea respingem orice tentativă de manipulare a opiniei publice privind implicarea NUMELUI, MEMBRILOR sau SIMBOLURILOR organizaţiei noastre în orice “contra-manifestaţie” ce ar face doar să le creeze lor, şi nu românilor, legitimitate, imagine şi mediatizare suplimentară. Nu vrem să le dăm această ocazie. NOUA DREAPTĂ are acţiuni şi activităţi publice proprii ce sunt publicate întotdeauna pe situl oficial www.nouadreapta.org , acţiuni pe care şi le asumă.
NOUA DREAPTĂ MUREŞ îşi îndeamnă toţi membrii, simpatizanţii şi pe toţi românii de a rămâne calmi şi a nu oferi nici ei ocazia victimizării căci, dacă nu vor fi luaţi în serios, vor sfârşi în anonimat la fel cum sfârşesc în anonimat toţi participanţii la “evenimentele” de tip Harlem Shake. De observat ce vestimentaţie vor adopta participanţii la acest “Harlem Shake”…pardon “Szekely Shake” la Tg-Mureş pe 10 martie (dacă tot sunt obişnuiţi să maghiarizeze/ « secuizeze » orice nume, iată că au o nouă ocazie) ştiindu-se faptul că la manifestaţiile de acest gen din Covasna sau Harghita, pe lângă elementele galben-albastre cu soare şi semilună, apar şi simboluri ale altor organzaţii revizioniste sau care amintesc de trecutul exremisto-fascist maghiar.
Adresăm totuşi o întrebare simplă care se află pe buzele fiecărui român în aceste momente:  cum putem să numim politicienii ce spun că ne “reprezintă”, după ce, în anul 2010, au revocat cu 24 de ore înainte autorizaţia Noii Drepte de a aniversa Ziua Naţională a tuturor românilor la Tg-Mureş, iar acum autorizează organizarea unui marş cu un adevărat « substrat incitator » (cum se menţiona în comunicatele de la acea dată), altfel decât trădători, oportunişti sau naivi !?
Anumţăm pe această cale că, pentru a face cunoscut Adevărul şi pentru a ne cinsti înaintaşii, îndemnăm românii să participe la acţiunile identitare româneşti. Astfel pe data de 15 martie 2013 NOUA DREAPTĂ va defăşura, în premieră în municipiul Arad, “Marşul Memorial Avram Iancu” în cinstea “Crăişorului Munţilor” şi a Victoriei Revoluţiei Române din Ardeal din 1848-1849.
Şi pentru că nu putem sta indiferenţi observând cu indignare faptul că situaţia actuală a României se datorează în mare măsură întregii clase politice ce se perindă la conducere, prin rotaţie, de 22 de ani făcând din poporul român sclavul îndatorat al Fondului Monetar Internaţional şi piaţa de consum a Uniunii Europene, NOUA DREAPTĂ va organiza, pe data de 16 martie 2013, la Timişoara, Marşul “România, ridică-te!” împotriva întregii clase politice, a dictaturii FMI şi UE.
NOUA DREAPTĂ invită toţi românii să participe alături de noi la aceste evenimente ale MÂNDRIEI ŞI DEMNITĂŢII NAŢIONALE legal organizate şi aprobate!”  Biroul de presă al Asociaţiei NOUA DREAPTĂ, filiala MUREŞ

Urmasa Ecaterinei Teodoroiu


Urmasa Ecaterinei Teodoroiu, plecata la munca in Italia

autor: FrontPress 09.03.2013
ecaterinaNicoleta Catalina (31 de ani), stră-strănepoata Ecaterinei Teodoroiu, se luptă pentru supravieţuire şi a plecat de doi ani în Italia, unde îngrijeşte bătrâni. Mama ei, strănepoata Ecaterinei, este muzeografă în Târgu-Jiu.
nEcaterina Teodoroiu este un simbol românesc al curajului şi al luptei. Pe de altă parte, o descendentă din Gorj a eroinei a ales să părăsească ţara şi să îşi caute norocul pe alte plaiuri. Sabina Lupu (57 de ani) este strănepoata Ecaterinei şi lucrează ca muzeograf la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu“ din cartierul Vădeni. Una dintre fiicele ei, Nicoleta Catalina, o stră-strănepoată a eroinei, se află de aproximativ doi ani la muncă în Italia, pe insula Sardinia, unde are grijă de doi bătrâni. Tânăra a absolvit Facultatea de Psihopedagogie, dar nu a reuşit să-şi găsească un loc de muncă în România.
wdsMama ei a povestit, cu ochii în lacrimi, că Nicoleta a fost nevoită să plece departe de familie, pentru a asigura un trai decent fetiţei pe care o are.
„Fiica mea cea mică se află la muncă în Italia. Nu a putut să-şi găsească un loc de muncă în ţară şi, din acest motiv, a fost nevoită să plece. Este foarte greu, pentru că e departe de fiica ei şi de noi. Eu am îmbătrânit şi sunt destul de bolnavă, aşa că aş avea nevoie de un sprijin. Mai este şi mama mea, nepoata Ecaterinei Teodoroiu, care are vârsta de 80 de ani. Nicoleta a plecat de nevoie. Ne descurcăm destul de greu, dar încercăm să ţinem pasul“, a spus Sabina Lupu.
LUCREAZĂ ÎN CASA STRĂBUNICII CELEBRE
Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu“ se află în cartierul Vădeni din Târgu-Jiu şi a fost donată statului de către familia eroinei, în baza unei înţelegeri conform căreia urmaşii vor lucra aici şi vor duce mai departe amintirea faptelor de vitejie. Din fericire, această înţelegere a fost respectată de-a lungul timpului. Nepoata şi, acum, strănepoata Ecaterinei au fost angajate ca muzeografe la Casa memorială.
Sabina Lupu se apropie de vârsta pensionării şi s-ar bucura ca fiica ei plecată în Italia să rămână în locul ei la Casa memorială a Ecaterinei Teodoroiu.
„Mi-aş dori ca fata mea să vină să lucreze la muzeu. Este şi o tradiţie în familia noastră care trebuie dusă mai departe. Sufleteşte, aş fi mult mai împlinită. Câştigă mai bine în străinătate, dar trebuie să facă mai multe sacrificii. Nu ştiu când o să vină ceasul acela ca fata mea să se întoarcă acasă“, a mărturisit muzeograful.
646x404Pentru urmaşele Ecaterinei Teodoroiu, viaţa este foarte grea şi plină de lipsuri. Sabina Lupu consideră că înaintaşa ei nu şi-ar fi dorit o astfel de viaţă pentru români.
„Ecaterina a luptat cu arma în mână ca să avem un trai mai bun, dar rezultatul nu a fost cel aşteptat. De vină sunt toţi politicienii care au fost la putere după 1989 şi toate guvernările. Nu ştiu dacă va fi mai bine. Nu văd o speranţă, pentru că am sărăcit foarte mult. O să ajungem să fim şi noi vânduţi. Vrem locuri de muncă şi vrem să vină românii acasă. În Gorj nu mai există nicio întreprindere şi tineretul nu mai are unde să muncească. De asta pleacă în străinătate. Ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă. Mai ales pentru mine, viaţa este foarte grea. Ecaterina nu şi-ar fi dorit ca românii să aibă o asemenea viaţă“, a spus Sabina Lupu.
LA MUNCĂ SE SIMTE CA ACASĂ
Bunica Sabinei Lupu a fost sora mai mică a eroinei de la Jiu. Strănepoata Ecaterinei Teodoroiu a lucrat la fabrica de pâine din Târgu-Jiu, iar apoi a muncit, alături de soţul ei, la o societate de construcţii, după care, în anul 1991, a venit ca muzeograf la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu“. Sabina Lupu a lucrat cu mare drag la păstrarea amintirii înaintaşei sale.
„Eu nu consider că vin la locul de muncă, ci că vin tot acasă. Aşa am simţit. Aici este tot casa mea. Eu aşa cred. Aici s-a născut Ecaterina Teodoriu şi a trăit bunica mea“, a mai spus Sabina Lupu.
Strănepoata Ecaterinei Teodoroiu a auzit de la bunica sa mai multe povestiri legate de eroina de la Jiu, care s-a născut la data de 14 ianuarie 1894. Astfel, încă de când era mică, nu se dădea în lături de la nimic. De exemplu, la şcoală, Ecaterina a jucat rolul lui Peneş Curcanu.
Casa memorială este cea originală, în care s-a născut eroina de la Jiu, păstrându-se inclusiv câteva obiecte de mobilier. În această căsuţă ţărănească veche de peste 150 de ani s-a născut Ecaterina Teodoroiu şi au trăit zece suflete: părinţii Vasile şi Elena şi cei opt copii – cinci băieţi şi trei fete.
Toate elementele casei s-au păstrat. În unele locuri, lemnul este afectat de mucegai, iar şindrila de pe acoperiş trebuie înlocuită, dar, în general, locuinţa se află în condiţii bune. Aici se păstrează mai multe obiecte personale care i-au aparţinut eroinei, cum ar fi părul pe care l-a tăiat înainte de a se înrola, fundele cu care îşi lega părul, batiste, un pieptar şi o cămaşă militară. Din mobilier mai există patul, unele scaune şi o ladă de zestre.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcaterina Teodoroiu, decorată de Regele Ferdinand
Ecaterina Teodoroiu (14 ianuarie 1894 – 22 august 1917), pe numele ei adevărat Catalina Toderoiu, a activat, la început, ca infirmieră, în Primul Război Mondial, după care s-a înrolat în armată, în urma decesului fratelui său în luptele de la Porceni. Ecaterina a fost rănită grav la bazin şi picioare în luptele de la Ţânţăreni, fiind decorată personal de Regele Ferdinand I, la data de 19 martie 1917, cu „Virtutea militară“ şi a fost avansată la gradul de sublocotenent. După mai mult timp petrecut în spitale, Eroina de la Jiu a revenit în luptă, fiind numită la comanda unui pluton din Regimentul 43/59 infanterie Lupeni. Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic, în fruntea acestui pluton, în seara zilei de 22 august 1917, în timpul luptelor de la Mărăşeşti. Dorin Brozbă, autorul unei cărţi despre viaţa Ecaterinei Teodoroiu, spune că numele acesteia a fost schimbat chiar de către ea. „Când se afla pe front, a scris câteva poezii semnate cu numele de Ecaterina Teodoroiu, pentru că era o admiratoare a lui Eminescu“. De Alin Ion – Adevarul
w

China


China ar putea cumpara “tot aurul bancilor centrale din lume”

autor: FrontPress 09.03.2013
aur chinaChina ar putea cumpăra tot aurul băncilor centrale din lume, scrie Bloomberg. Potrivit publicaţiei, rezervele valutare ale ţării sunt în prezent de două ori mai mari decât suma necesară pentru cumpărarea acestuia.
Din 2004, suma a crescut de peste şapte ori, astfel că, la sfârşitul anului trecut, fondurile erau de circa 3.300 de miliarde de dolari. În perioada 2004-2012, rezervele valutare ale Chinei au crescut de 7,2 ori.
Celelalte trei mari economii emergente la nivel global, Brazilia, Rusia şi India, au consemnat însumat un avans de circa 4 ori în acest interval, la 1.100 miliarde de dolari, scrie Bloomberg.
China, cel mai mare exportator din lume
Dolarii ajunşi în China în urma schimburilor comerciale sunt vânduţi băncilor, care îi vând mai departe băncii centrale, sporind astfel rezervele.
Procesul a fost alimentat de exporturi. În 2009, China a depăşit Germania, devenind cel mai mare exportator din lume.
Activele din rezervele Chinei reprezintă 30,2% din cele la nivel global, faţă de 14% în 2004, arată datele Bloomberg. Totalul Chinei este de trei ori mai mare faţă de Japonia, situată pe locul doi în lume. În 2004, Japonia controla circa 24% din rezervele la nivel mondial. De Cristina Ghioca – Radio Romania Actualitati

vineri, 8 martie 2013

Interviu


Interviu cu purtatorul de cuvant al NATIONALISTILOR greci

autor: Second 08.03.2013
h.kasidiaris__articleSe poate afirma cu certitudine faptul ca nationalistii greci sunt un exemplu demn de urmat pentru celelalte organizatii radicale de pe batranul continent, in aceasta perioada tulbure din punct de vedere identitar si economic. In iunie 2012, partidul radical Zorii Aurii a zguduit sistemul politic din Grecia, obţinand la alegerile parlamentare 7 la suta din voturi, revenindu-i astfel 18 locuri în Parlamentul din Atena. De atunci a crescut constant în sondaje, dupa unele surse, ajungand in prezent la procentul de 14 la suta din preferintele grecilor.
In cele ce urmeaza FrontPress.ro va ofera in exclusivitate in limba romana cel mai recent interviu realizat cu purtatorul de cuvant al partidului nationalist Zorii Aurii, Ilias Kasidiaris. Interviul a fost realizat de revista nationalista Etnikismos.net
Cum va simtiti dupa ce ati fost achitat de acuzatiile penale ce vi s-au adus?
Am spus de la inceput ca eu sunt nevinovat. Cu toate acestea, canalele de televiziune m-au prezentat luni de zile ca fiind hot, huligan si criminal. S-a dovedit ca adevarul si morala sunt de partea mea, asta este umilinta suprema pentru ei. Minciunile celor de la Syriza si ale jurnalistilor, ca de altfel toate atacurile murdare, vor fi combatute permanent de Zorii Aurii.
Despre acest caz al tau au existat comentarii ironice venite din partea lui Dourou(parlamentar din partea partidului Syriza)  si  a inceput un episod celebru pe canalul ANT 1.  De fapt, saptamana viitoare incepe urmarirea penala impotriva ta.
Ei asa cred, ca odata cu aceasta ridicola represiune la care ma supun, Zorii Aurii vor ceda.  In episodul de la ANT 1  sunt acuzat de “tentativa la vatamare corporala grava”. Bine ca nu m-au acuzat de tentativa de omor… Desigur, toate acestea nu sunt altceva decat joaca de-a procurorul facuta de jurnalisti.
Masele sunt tot mai atrase de partidul Zorii Aurii.
Masele s-au orientat pana acum doar spre stanga sau dreapta, adica spre dusmanii nostri, Noua Democratie si Syriza. Insa Zorii Aurii creste. Sistemul tremura de frica de a recunoaste cat de sus a ajuns partidul nostru.
Multi spun ca in urmatoarele alegeri Zorii Aurii va fi al doilea partid…
Sigur, acest lucru a fost afirmat si de directorul programului ERT. Acesta a spus ca Zorii Aurii este deja pe locul doi in doua sondaje distincte. Urmatoarele alegeri vor fi, probabil, prea tarzii. Suntem, totusi, in asteptarea alegerilor municipale, caci ramane de vazut daca ne aflam pe al doilea loc, sau chiar mai sus.
Care ar trebui sa fie prima decizie a unui guvern nationalist in viitor?
Denuntarea memorandumului privind legea referendumului. Realizarea unui audit al datoriei publice si refuzul ferm de a plati datoriile ilegale. Declansarea forajelor pentru extractia de petrol si gaze naturale. Deportarea tuturor imigrantilor ilegali si luarea unor masuri dure impotriva criminalitatii. Deschiderea tuturor conturilor bancare ale ministrilor, deputatilor si a marilor afaceristi. Inchisoare grea pentru cei ce au deturnat banii publici si confiscarea averilor acestora.
Ai timp liber, si daca da, cu ce te ocupi?
Nu am aproape de loc timp liber. Pentru a aduce partidul la nivelul la care este si pentru a atrange sustinerea unui numar atat de mare de greci, este nevoie de o munca foarte grea, de lupta si de efort constant, zi de zi.Viata zilnica o petrec intre birourile centrale ale partidului, prin deplasari frecvente in organizatiile locale si prin participarea la sedintele parlamentare. Putinul timp liber pe care il am, il dedic exercitiilor si antrenamentelor fizice.
Un mesaj pentru cititorii nostri nationalisti?
Persecutiile impotriva noastra continua, ne aflam in transeele si noroiul razboiului, atacurile teroriste ale stangii continua, insa toate astea nu ne opresc. Ceea ce am spus de multe ori, am demonstrat in practica. Siteul vostru, siteul partidului nostru si blogurile patriotice nu au nevoie de cititori. Este nevoie de oameni care sa gandeasca si sa puna in practica ideile si cunostinele de lupta. Impreuna, vom continua lupta pentru o Grecie mare si libera! Traducere si adaptare FrontPress.ro dupa Etnikismos.net

Suprematie


Suprematia Bancii Mondiale si a FMI amenintata de statele BRICS

autor: FrontPress 08.03.2013
BRICSWall Street Journal relatează despre o ofertă surprinzătoare pe care ţările BRICS au lansat-o pentru SUA şi Marea Britanie. Surse informate din cadrul diplomaţiei indiene au povestit jurnaliştilor americani despre intenţia BRICS de a oferi Washingtonului şi Londrei posibilitatea de a participa la finanţarea Băncii de Dezvoltare a BRICS, obţinând în schimb până la 45% din drepturile de vot în noua organizaţie financiară supranaţională.
800px-BRICSDe fapt, acum asistăm la ultima fază a pregătirilor pentru o revoluţie în sistemul financiar global. Până acum, instituţiile financiare supranaţionale, adică FMI şi Banca Mondială, se aflau sub controlul american şi nu făceau altceva decât să promoveze politica americană, condiţionând creditele acordate de aceste instituţii de îndeplinirea unei agende politice şi economice vădit proamericane. Odată cu declanşarea crizei economice globale, a devenit evident că un sistem în care atât moneda de bază cât şi instituţiile supranaţionale sunt controlate de SUA nu mai corespunde realităţii economice şi ţările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) au încercat să iniţieze o resetare a sistemului. Chiar şi în interiorul sistemului financiar occidental s-au găsit persoane care au acceptat realitatea şi au încercat să promoveze o reformă atât a sistemului financiar cât şi a structurilor financiare supranaţionale. Printre susţinătorii acestei reforme radicale s-a numărat şi Dominique Strauss-Kahn. Motivul real pentru care s-a organizat „mazilirea” şefului FMI a fost dorinţa acestuia de a transforma FMI într-o structură care să reprezinte în mod echitabil toate forţele economice ale lumii şi să gestioneze crearea unui sistem financiar în care un „coş de valute” ar fi înlocuit dolarul american în calitate de monedă de bază a sistemului monetar global.
După operaţiunea de discreditare a lui Strauss-Kahn, FMI nu a mai putut fi folosit ca o platformă pentru reformarea sistemului financiar internaţional şi, pentru o perioadă, ţările BRICS s-au limitat la oferirea opţiunilor de finanţare alternativă pentru ţările care nu au mai dorit să fie dependente de FMI. În acest context se înscriu atât creditele acordate de China ţărilor din Africa, Europa (Ungaria, Portugalia) cât şi creditele acordate de Rusia pentru realizarea unor proiecte în Serbia şi America Latină. Destul de rapid, a devenit clar că eforturile individuale sunt insuficiente şi s-a ajuns la necesitatea creării unui „FMI paralel” care să poată rezolva radical problema reformării sistemului financiar internaţional. În prima fază, Banca de Dezvoltare a BRICS va avea la dispoziţie echivalentul a 100 de miliarde de dolari pentru acordarea de credite ţărilor care nu doresc să se supună cerinţelor FMI.
Acceptarea invitaţiei de participare la acest proiect este o ultimă şansă pentru SUA şi Marea Britanie de a se integra în acest nou sistem financiar în condiţii acceptabile şi onorabile. Participarea la acest proiect va necesita sacrificii financiare şi politice din partea SUA, mai ales în condiţiile în care recent s-a ajuns la o reducere automată a bugetului american, reducere care a avut consecinţe grave şi neplăcute asupra forţelor armate americane. În contextul economic actual, Banca de Dezvoltare a BRICS nu este un concurent pentru FMI şi BM, ci un înlocuitor al acestora. Toate ţările BRICS, dar mai ales China şi Rusia, deţin atât de multe obligaţiuni americane încât chiar şi o vânzare parţială a acestora ar provoca o prăbuşire imediată a pieţei obligaţiunilor SUA şi ar provoca o creştere dramatică şi instantanee a costurilor de împrumut pentru guvernul de la Washington. Marea Britanie se află într-o situaţie identică, ba chiar şi mai vulnerabilă după ce a pierdut ratingul de „triplu A”. Dintr-o anume perspectivă, se poate spune că ţările BRICS au ajuns să ţină „pistolul financiar” la tâmpla economiei americane şi prin acest fapt se pot explica aspecte ale comportamentului recent al Washingtonului. America şi Marea Britanie vor trebui fie să se alăture noului sistem, fie să sufere consecinţele existenţei într-un sistem financiar global pe care nu-l mai pot influenţa deloc. De Valentin Mândrăşescu – Vocea Rusiei
913-1

Bani si arme


De pe mormintele de BANI si de ARME

autor: FrontPress 08.03.2013
arme si baniAr trebui să nu aud, să nu-mi aduc aminte sau să arunc pisica moartă în curtea indiferenţei, cînd zăcămintele intră singure în abataj prin mîna miliţienilor planetari? Mă întrebam aşa, în sinea mea, oare dacă Irakul ar fi produs iepuri de casă în loc de petrol, ar mai fi fost vreodată invadat? Din moment ce mai toţi preşedinţii americani au vorbit personal cu Dumnezeu, probabil în şcolile de la ei copiii învaţă că civilizaţia s-a născut în Texas, iar scrierea a fost inventată de strămoşii lor.
William McKinley a declarat în 1898 că a vorbit cu Dumnezeu într-o noapte, în timp ce se plimba pe culoarele Casei Albe, şi a primit ordin de la El să ia în stăpînire Filipinele, pentru a civiliza şi pentru a creştina populaţia de acolo. La mai mult de un secol, Bush asigura lumea că Dumnezeu este de partea sa în cucerirea Irakului. Oare de ce Dumnezeu o fi trimis ordine contradictorii lui Bush şi Papei de la Roma? La fel cum Reagan anunţa că Nicaragua este un pericol, Bush, plagiindu-l, a strigat că Irakul este un pericol. Obama, prea ocupat cu multiplele invazii, a uitat să respecte tradiţia şi să ne informeze cînd a vorbit cu Dumnezeu şi ce fel de democraţie i-a spus să instaureze în ţările invadate. Aceeaşi democraţie pe care au instaurat-o în Republica Dominicană, în Haiti şi în Nicaragua?
Toată lume ştie azi că S.U.A. are propriile ogive nucleare care îi oferă impunitatea. Toată lumea a auzit că America fabrică şi vinde arme din greu şi că prin tradiţie se află mereu în război cu cineva. Atunci cine ucide pacea popoarelor? Indiscutabil, o asemenea istorie contemporană înspăimîntă şi ţine omul cu sufletul la gură, evidenţiind fragilitatea lumii în care trăim, dezechilibrele ei fundamentale, pe fondul cărora ficţiunea poate deveni în orice moment adevăr crud. Înainte de distrugerea Iugoslaviei, în cărţile lor figura România. Ar trebui ca numele lui Eduard Şevardnadze să fie dat unui bulevard din Bucureşti sau unei instituţii de pace, pentru că el a refuzat invitaţia Washington-lui de a invada România, altfel am fi fost o Bosnie sau un Kosovo. Secretarul de stat american, de la vremea loviturii de stat din ţara noastră, James Baker, îi ceruse lui Şevardnadze să invadeze România. „Ce, aţi înnebunit, aţi preluat voi doctrina Brejnev”, i-a replicat acesta, pe atunci ministru de externe al U.R.S.S. După lovitura de stat din decembrie 1989, cînd Baker a venit la Bucureşti, pe cine credeţi că a pupat întîiaşi dată? Pe agentul în sutană Laslo Tokes, licenţiat în ştiinţele trădării, azi, eminent instigator şi duşman al unităţii de neam.
Cam aceştia ar fi prietenii omenirii, înstăriţi prin subjugarea statelor, prin acumularea de resurse cît mai egoist şi războinic cu putinţă. Prietenia lor e o reacţie sinceră la adresa nepăsării prin care omenirea a lăsat de prea multă vreme scara valorilor răsturnată. Ei au hotărît aprig şi intempestiv destinul unor popoare, îngenuncheate în aşa hal cu aberaţii gen libertate, terorism, dictatori, capitalism, privatizare, investitori, economie de piaţă, liberalizări, încît au ajuns sclavii celor care au inventat şi au umflat sistemul bancar, inducînd idea că fără bănci şi fără sistemul financiar ticălos din care se hrănesc bogaţii lumii, omenirea se prăbuşeşte. Sistemul acesta clădit pe bani virtuali şi pe împrumuturi cu dobînzi de tip caritas la scară planetară este un imperialism mai periculos decît cele din istoria trecută, un imperialism care a impus statelor anumite guverne dispuse să-şi vîndă poporul. Dacă Hitler a invadat Polonia cu tancurile, astăzi caracatiţele financiare cotropesc şi ucid. De pe mormanele de bani şi de arme, miliţienii planetei, mereu la pîndă, privesc omenirea cu un singur ochi şi acela orb ca al lui Polyfem.
În încheiere, vorba lui Bologa tatăl din „Pădurea Spânzuraţilor”: am potrivit gîndul cu sufletul, sufletul cu vorba, vorba cu întîmplările lumii şi mi-am adus aminte să vă spun că Patriotismul nu este un cuvînt inutil, nici o virtute învechită. Este putere, credinţă, bucurie, demnitate şi onoare naţională! Trebuie să credem în noi, fiindcă în fiecare locuieşte Dumnezeu, dar mai ales în Biserică! Conştiinţa noastră nu-i altceva decît glasul lui Dumnezeu din sufletul omului. Oricît ar progresa ştiinţa, cultura şi omul, niciodată nu vor depăşi ca măreţie, învăţătura pe care Hristos a dat-o lumii. Din academii pînă în palate şi colibe, numele Lui a umplut pămîntul cu iubire, dar nu în sensul deşănţat şi vulgar al veacului nostru, ci în sensul jertfelnic. Acest duh ne trebuie şi nouă, românilor. Ne lipsesc mucenicii pentru ţară. De Maria Diana Popescu – Agero

Atentie !


Atentie la postarile “NATIONALISTE” de pe FB! Precedent: O instanta din Romania a stabilit ca pagina de Facebook este spatiu PUBLIC, nu PRIVAT

autor: FrontPress 08.03.2013
CNDCCurtea de Apel Targu Mures a stabilit, intr-o cauza judecata in contencios administrativ, ca pagina de Facebook este spatiu public, nu privat. “Reteaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate cu o casuta postala electronica. Profilul sau personal pe Facebook chiar daca este accesibil doar prietenilor adica unui grup restrans de persoane, tot public este, oricare dintre ‘prieteni’ putand distribui informatiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunostea”, se arata intr-o decizie pronuntata de Curtea de Apel. Este vorba de un dosar in care fostul director de cabinet al prefectului din Targu Mures a contestat o sanctiune primita de la Consiliul National pentru Cobaterea Discriminarii din cauza unei postari pe pagina personala de Facebook.
In timpul protestelor din iarna anului trecut impotriva Guvernului Boc, mai exact pe 19.01.2012, Mircea Munteanu Nicolae, fostul director de cabinet al prefectului din Targu Mures, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj: “Arbeit macht frei – asta sa inteleaga protestatarii”.
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a sanctionat in februarie 2012, ca urmare a autosesizarii Consiliului, cu amenda contraventionala in valoare de 1.000 de lei, pe motiv ca “fapta constituie o propaganda nationalista care aduce atingere demnitatii umane si creeaza o atmosfera degradanta, umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva grupului de protestatari”.
Munteanu a atacat hotararea in instanta, considerand-o nelegala din mai multe motive, invocand intre altele si faptul ca pagina sa de Facebook, unde a postat mesajul incriminat, ar fi spatiu privat, nu public. Instanta i-a respins contestatia fostului director de cabinet.
“Utilizarea in sine a afirmatiei ‘Arbeit macht frei’ intr-un cadru public sau accesibil publicului cu ocazia exprimarii unei opinii referitoare la o anumita categorie de persoane (protestatarii), provoaca fara nici un dubiu asocierea acesteia cu sentimente de dispret, repudiere, intoleranta, asa incat, reclamantul nu poate sustine ca a actionat fara vinovatie. Pe de alta parte, nu pot fi retinute nici sustinerile potrivit carora prin postarea mesajului nu a urmarit lezarea demnitatii umane cata vreme, asa cum s-a aratat mai sus, utilizarea acestui slogan, asociat in constiinta populara cu ororile nazismului, dovedeste intoleranta acestuia fata de drepturile civile ale protestatarilor, consecinta fiind lezarea demintatii acestora”, se mai arata in decizia Curtii de Apel Targu Mures.
Hotararea a fost pronuntata in 17 ianuarie 2013, iar intre timp a fost publicata si motivarea. Hotararea poate fi atacata cu recurs.
In Romania, cazul este o premiera, insa situatii similare au fost judecate si in alte state europene. Justitia franceza a condamnat in ianuarie 2012 la amenda de 500 de euro un slariat al unei operator Call center care postase pe Facebook expresii injurioase la adresa angajatorului sau. De D. Tapalaga – HotNews

Frumoasele sec.XX.Filmul Barbatii prefera blondele


Ion Creangta

joi, 7 martie 2013

Un nou partid


ALO, un nou partid format din fosti ofiteri din armata, politie si servicii secrete

autor: FrontPress 07.03.2013
ofiteriÎntr-un articol online semnat Ondine Gherguţ şi postat în România liberă se aduce la cunoştinţa citiorilor că a mai apărut un nou partid: Alianţa Lege şi Ordine – ALO. Până aici, nimic nou sub soare. Curiozitatea citiorului, deci implicit şi a mea, este stârnită în momentul în care se specifică cine sunt artizanii acestui nou partid: “fosti ofiţeri de Armată, poliţie şi servicii secrete, la care au aderat şi civili, între care doi jurnalişti şi un profesor universitar”.
Autorul articolului detaliază cine anume sunt cei care au înfiinţat acest partid, ALO (sic!).
Preşedinte este: “Gheorghe Dinu, avocat, fost şef până în 1997 al serviciului secret Constanţa din structura Ministerului de Interne, denumită generic “doi şi-un sfert”, fost candidat la presedinţie în 2004 ca independent”, afirmă autorul articolului “Rezerviştii serviciilor secrete, Armatei, Poliţiei şi-au facut partid, denumit ALO”.
Din conducerea acestui nou partid mai fac parte următorii: “vicepresedinte – general (r) Constantin Bartolomeu Savoiu, care este şi Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române (MLNR 1880) şi vicepreşedinte al unei asociaţii militare care are în titulatură organizitaţia Nord-Atlantică (NATO); generalul (r) Constantin Degeratu, fost şef al Statui Major General al Armatei; generalii rezervisti Nicolae Micador şi Marin Burgui, Adrian Radu şi Carmen Grama, foşti ofiţeri SRI, profesorul universitar dr. Michael Chircor.
“Jurnaliştii care au aderat la acest partid sunt Laurenţiu Solomon şi Dan Coste”, mai afirmă autorul articolului.
Fiind un partid, fireşte, are nevoie de o doctrină. Aşadar,doctrina aleasă este una “ordoliberală contemporană de vocaţie germană, cu elemente sociale de tradiţionalism de tip japonez. Doctrina ordoliberală este intitulată simbolic “a treia cale”: o cale între social – democraţie şi neo-liberalism”.
Ondine Gherguţ îşi manifestă nedumerirea asupra modalităţilor de aplicare “în România, a elementelor sociale tradiţionaliste japoneze”. Aici, subscriu la nedumerirea autorului.
Principala cerere lansată de noul partid este “desfiinţarea Curţii Constituţionale”. Motivul acestei cereri este acela că “această instituţie ar fi încalcat, prin deciziile sale, prevederile Constituţiei”. ALO mai cere revizuirea Constituţiei prin referendum.
Ondine Gherguţ îşi încheie articolul menţionând faptul că “singura deosebire a activităţii anunţate până acum de această alianţă este aceea că se consideră adversarii (mai corect ar fi fost, adversara) colonelului Mircea Dogaru, apendicele fondatorului PC Dan Voiculescu, deşi şi acesta cerea desfiinţarea CCR, pe langă desfiinţarea ANI, DNA”.
O primă întrebare care mi-am pus-o citind acest articol a fost următoarea: de ce o fi fost nevoie să se creeze acest nou partid? E cumva în contrapartidă cu UNPR-ul lui Oprea? Şi dacă e aşa, vor dezerta (că tot e la modă traseismul politic şi trădarea de partid) cei din UNPR pentru a se înscrie în ALO?
Apoi, care vor fi motivele pentru care se vor înscie în ALO noi membri? Să fie de pe acum calculele politice făcute? Sau, probabil, noua doctrină îi va atrage pe viitorii membri. Mixing-ul dintre “vocaţia germană contemporană presărată cu elemente de tradiţionalism de tip japonez” o fi fiind motivul? De pe Infomondo Militar