Reda-i copilaria lui Stefanut

sâmbătă, 28 aprilie 2012

Violenta.....


O introducere despre violenta :)

Pentru ca sunt acuzata de instigare la violenta si pedepsita, am sa scriu cat de curand pe larg despre acest subiect.
Violenta este prezernta in viata noastra mai mult ca oricand, nu numai dupa ce iesim pe strada si in propriile case, suntem, victime ale vecinilor cu violentele lor verbale si fizice. Suntem supusi judecatilor tiganesti.
Toate neamurile care au fost oplosite din mila pe acest teritoriu  ne  fac sa le stim de frica.
Dar nimeni nu vorbeste de  segregarea impotriva noastra a romanilor, care pentru ca ne-am invatat sa tacem suntem socotiti vinovati din start.
Ultimii oameni pe scara sociala si infractori de drept comun,  isi impun punctul de vedere si au credibilitate, noi care suntem  victime ale rasismului suntem acuzati de rasism si  indemn la violenta si suntem pedepsiti  peste tot. 
Organele abilitate sa faca dreptate, dau  crezare  oricarui 
 hot, imoral si  nu ne da dreptul la cuvant, trebuind sa luam act numai  de hotarari, peste  capul nostru fara sa spunem nimic numai pentru vina de a fi  oameni  de pe aceste meleaguri, fara cazier si fara a face neamul nostru de ras. Asta da vina, caci vorba lui N.Steinhard  etnia ciocolatie au in sange scandalul si fara el nu pot trai.

Mituri


Mituri din lumea nordica

autor: FrontPress 28.04.2012
Religia omului scandinav avea câteva particularitãți importante. Acesta nu cunoştea sensul unei legãturi între lumea realã şi universul spiritual, aşa cum reiese ea şi etimologic (religere= a lega), nici nu concepea un ideal spre care sã tindã sufletul, nu avea noțiunea de absolut, neant. Ceea ce ştia el este cã destinul este condus de o fortã supremã, perceputã colectiv, care trebuie înduplecatã prin ofrande. Abstracțiunile, metafizica nu erau punctul forte al germanicului. Religia omului nordic se reducea în mare mãsurã la cult.
Ca surse majore în aceastã privința îi avem pe Saxo Grammaticus cu Gesta Danorum şi pe Snorri Sturluson cu Edda în prozã, dar sã nu uitãm cã ei practicã de multe ori interpretarea faptelor prezentate. În rest, este greu de separat autenticul de ceea ce este inventat, plus cã nici nu se poate identifica total credința nordicului cu cea a germanicului continental. Orice generalizare este problematicã, mai ales cã majoritatea documentelor parvin din mediul islandez, unde suferã şi de impregnarea cu elemente celtice sau creştine.
Scandinavii suferã indo-europenizarea completã în 3000 a.Hr., intrã în epoca bronzului pe la 1800 a.Hr., cea a gravurilor rupestre, iar epoca fierului (400 a.Hr.-800) este influențatã pe rând de celți, romani şi germanicii continentali. Epoca vikingilor dureazã cam între 800 şi 1100. Nordicii, fiind o populație relativ instabilã, au putut asimila influențe din alte medii culturale. Celții le-au dat arta narativã, romanii spiritul legilor, iar germanicii de pe continent tradiția cãlãtoriilor. În plus, fiind comercianți, au preluat influențe de la clienții cu care aveau contact.
Nordicul, apropiat de fel de naturã, se concentreazã pe o axã de tip natural. El trãieşte o conexiune foarte profundã cu forțele care guverneazã lumea. Cu frigul aspru, cu pãdurile bogate, cu apele tulburi, cu lumina binefãcãtoare. Soarele (Sol) este o entitate prietenoasã, rareori prezentã în forma mai crudã. Un obiect interesant în acest sens este carul din Trundholm (Danemarca), ce reprezintã un cal de bronz aurit care ce trage un car cu roata solarã. Divinitatea arhaicã cu numele de Sol este pomenitã şi de Snorri.
Apa are şi ea un rol fundamental. Cultul izvoarelor, cascadelor, lacurilor are o importanțã atestatã şi de izvoare negermanice. Obiceiul de a arunca victimele umane în puțuri sacrificiale sau mlaştini (blotkelda) are o istorie îndelungatã. Mosefolk, oamenii turbãriilor (în special in Jylland, Danemarca), sunt dovezi ale unor mesaje adresate divinitãților. Existã şi toponime care indicã cultul mlastinii. De altfel, religia nordicã avea şi un zeu, pe Aegir, echivalentul lui Okeanos.
Pãmântul justificã cultul munților, stâncilor sau roadelor solului. Credința în pãmântul-mamã se exprimã prin existența a landvoettir, divinitãți tutelare ale locului ce trebuiau îmbunate. Dragonul de pe prova vasului viking avea scopul de a alunga aceste entitãți de pe pãmântul pe care acosta. În schimb, figura era înlãturatã când corabia ajungea pe pãmânt prietenos. Nordicii au cunoscut o divinitate femininã, pe Jörd/Erde?Earth, dar entitatea care exprimã cel mai bine legãtura cu pãmântul este marele frasin Yggdrassil, arborele lumii.
Aerul este personificat de cãtre figuri înaripate, Loptr şi Völundr (Icar), precum şi de walkirii. Aceastã grilã de lecturã a mitologiei nordice poate fi extinsã.
La începuturile istoriei par sã fi dominat uriaşii – marile personificãri ale naturii: Aegir, Snior (zãpada), Logi (flacãra), Helgi (sacrul), forțele brute din care vor descinde zeii. Ei sunt cei care dețin cunoaşterea primordialã, iar Odin nu va ezita sã-i cearã sfatul lui Vafthrudnir pentru accesul la marile taine. Ymir este fondatorul lumii, pentru cã tot ce existã a fost creat din pãrțile trupului sãu. Uriaşii sunt şi creatorii neamurilor, regale, divine şi omeneşti. În strânsã legãturã cu ei sunt piticii, un posibil simbol al morților. Dvergr (nor.) mai înseamnã şi contorsionat, aluzie deci la poziția fetalã. Nu se ştie sigur dacã originile religiei nordice sunt de gãsit la uriaşi sau la morți, marii strãmoşi divinizați în timp. Piticii, lucrând sub pãmânt, dețin cunoaşterea secretã. În Alvissmal Thor cere sfatul unui pitic pentru a compune poezie scaldicã. Ar mai fi de precizat alfii, creature primitive, care ar fi stãpânit facultãțile mentale. In poemele eddice apar egali cu asenii şi vanii.
În epoca bronzului lucrurile se mai limpezesc datoritã reprezentãrilor rupestre. Este atestatã cosmogonia solarã – calul heliofor, securea de rãzboi (stridyxa) şi securea naviformã (batyxa). Dar apar şi simboluri telurice – şerpi, dragoni, omuleți, consacrați unui rit falic. Sunt şi numeroase reprezintãri ale nunții sacre, hieros gamos,amintiri ale cultului zeiței-Mamã. Epoca fierului marcheazã o fixare sociologicã – centrare pe familie, politicã – împãrțirea teritoriilor, lingvisticã – se naşte urnordisk, cea mai veche formã a limbilor scandinave, culturalã – mãrci speicifice nordului. Apare ideea de zei (gud, regin, bond – zei ai legãturilor). Apar triadele: Odin, Thor, Freyr, cei care creeazã bãrbatul şi femeia; precum şi Odin, Vili şi Ve, zeii-uriaşi fundamentali.
Tot acum apare ideea destinului atotputernic, care va rãmâne adânc înrãdãcinatã în mentalul omului Nordic. De altfel, şi Tacitus observa cã “auspiciile şi sorții nu au observatori mai atenți”. variantele natural sesizate mai devreme se pot remarca şi aici: ca element al aerului, Völundr inspirã walkiriile, Sol pe Tyr (tiuaz), imaginea zeului primordial, apa stã la originea vanilor, în special a lui Njördr (Nerthus la Tacitus, crae presupunea un cult marcat de cufundarea într-un lac). Puțurile pentru ofrande sunt atestate în toatã aria expansiunii germanice. Din pãmânt descind Frigg, soția-mamã, Idunna, cea cu merele tineretii, şi Matres, de influențã celticã.
O altã temã importantã este cea a regelui sacru. Konungr, termen înrudit cu kyn (familie) trebuie sã aparținã anumitor familii, este ales de anumiți demnitari, în primul rând serveşte drept preot sacrificator în cadrul ceremoniilor publice şi trebuie sã-şi încredinteze supuşii de ai cu rod şi pace (funcția de fecunditate). Intervențiile şi harul sãu au puterea de a ocroti viața.
În epoca vikingilor beneficiem de primele surse sigure de informații şi de conturarea definitivã a imaginii omului nordic despre lume. Islandezii sunt cei care au adus cele mai mari contribuții, prezentând şi versiuni de mituri ce pot suporta comparația cu altel mai cunoscute şi integrand influentele din afarã. De aceea avem un numãr mare de zeitãți, prezenți în rune, antroponime, toponime, texte scaldice. Trifuncționalismul lui Dumezil (care presupunea cã zeitãțile pot avea trei funcții – magico-juridicã, marțialã şi vegetativã) se dovedeşte în mare mãsurã inaplicabil pentru cã funcțiile se tot combinã– doar Freyr îşi asumã oarecum o funcție, restul au derapãri funcționale sau nu se încadreazã deloc.
Dacã ar fi sã realizãm un portret al omului nordic, s-ar distinge ca trãsãturã aparte a mentalitãții germanice dragostea pentru ordine, lege, cod, organizare. Şi lumea miticã o reflectã pe cea umanã. Iubeau ordinea în mai multe variante: ordine prin lege, cea prin dreapta mãsurã a lucrurilor, cea prin organizarea lumii prin ştiințã şi cea prin fecunditate-fertilitate.
Elaborare pe cele 4 elemente:
Varianta solarã: Tyr este cel care echilbreazã pt cã îşi sacrificã mâna dreaptã pentru a-l ucide pe Fenrir (Tyr este zeu al pactului), astfel garanteazã ordinea lumii, onoarea, valoarea umanã. Şi Sigurd simbolizeazã dreptatea, la fel Baldr, zeul erou de o justețe atât de strãlucitoare încât nu poate fi privit. Şi Thor este un alt aspect al ordinii, este ordinea instauratã dupã violarea sa, este zeul care eliminã forțele ostile cu ciocanul Mjölnir (“zdrobitorul”, zãlog al fertilitãții), mai natural decât Tyr cãci îşi petrece timpul cu fapte concrete precum uciderea de uriaşi. Dar nu reprezintã doar o brutã, ci şi un cãutãtor de mari taine ale poeziei scaldice. Pentru vechii germani pare caracteristic principiul dihotomic: ordine + dezordine (ultima categorie fiind întruchipatã de Surtr, zeu-gigant ce va declanşa apocalipsa şi Hodr, anti-zeul, voința distructivã). Sunt uriaşii din etapa anterioarã.
Varianta aerianã: simbol al existenței spirituale. Suflul creeazã sau distruge, de aceea dominã aici o figurã enigmaticã, Loki/ Loptr/ Logi. Loki dubleazã marile divinitãți: anti-Tyr pt cã tempereazã rigorile legii; anti-Odin pt cã se ridicã deasupra dogmei. Este zeul care împiedicã lumea sã se roteascã, pentru cã nu crede în perfecțiunea sa, este farsorul, şarlatanul, sabotorul obiectelor şi ființelor sacre atunci când de exemplu îl pãcãleşte pe zeul orb sã-l ucidã pe Baldr. În acelaşi timp este şi Satana Trismegist, vinovat de terminarea destinului forțelor supreme, o creaturã complexã, capabilã sã se prefacã în orice, în iapã de exemplu pentru a-i da naştere lui Sleipnir, calul lui Odin. Völundr este şi el un personaj ambiguu, transcende regnurile cãci zboarã, este arhaic pentru cã are multe corespondente în domeniul indo-european.
Varianta lichidã: Odin este reprezentantul lui Odr/ Wut/ furor, acea stare care îl poate cuprinde pe om în împrejurãri conflictuale, sexuale, poetice sau magice care îl îndeamna sã sãvârşeascã fapte incredibile. Este furiosul invincibil (berserk), amantul nestatornic, scaldul de neîntrecut, vrãjitorul suprem. Nu este cu nimic umbrit de urâțenia sau de bãtrânețea sa. Inițial zeul morților se pare, maestrul necromant, el îi strânge în Valhöl/ Walhalla pe einherjar, rãzboinicii care se luptã, mor şi reînvie. Cunoaşterea esotericã provine din comunicarea cu morții şi din arta scaldicã, artã considerate ştiințã absolutã. Este zeul cunoaşterii supreme, frodr, termn care include savantul, pedagogul, fecundul. Lasã ochiul ca zãlog lui Mimir. Are doi corbi, Munnin (memoria) şi Hunnin (gândul). Este marele zeu şaman, care intrã în extaz. Simuleazã spânzurarea pt a-şi exersa ritualul, de aceea mai ne este prezentat şi ca zeul spânzuraților. Precum şamanul care-şi leagã bastonul de stâlpul colibei, Odin (Yggr-temutul) îşi leagã bidiviul de trunchiul arborelui, pe care-l cresteazã cu 9 tãieturi (cele 9 lumi). Se poate preface în animal. Este doar zeul victoriei, Sigtyr. Este crud, viclean, misogin, dar inteligent. Zeul supreme, asenul atotputernic, alfödr (pãrintele a toate), încarnarea ştiintei.
Varianta teluricã: onorarea puterii fertilitãții. De menționat este personajul bisexuat Fjorgyn(n), mama lui Thor şi amantul lui Frigg, cel care potențeazã viața. Vanii sunt prin excelențã zeii telurici şi agrari: Njordr (Nerthus), Freyr şi Freyja, dar şi soția lui Njördr, Skadi, de unde provine probabil şi termenul de Scandinavia. Sunt forțe mobile, acordã întâietate valorilor de acțiune.
În ceea ce priveşte cosmogonia, dispunem în acest sens de cel mai remarcabil text al Eddei, şi anume Volüspa, profețiile vizionarei, care relateazã începuturile lumii. Acestea sunt illustrate de genunea primordialã– Ginnungagap. La nord este tãrâmul negurilor – Niflheim, iar la sud țara focului – Muspellsheim. Din contopirea lor se naşte uriaşul hermafrodit, Ymir, hrãnit de vaca Audhumbla şi zãmisleşte pe uriaşii de promoroacã. Fiii lui Bur, Odin, Vili şi Ve îl ucid, apoi creeazã şi primii oameni din doi buşteni (Askr şi Embla). Zeii îşi asuma apoi organizarea lumii: Asgard – tãrâmul zeilor, Midgard – cel al oamenilor, Utgard – tãrâmul exterior unde se aflã şarpele primordial care îşi muşcã coada. Când dinții sãi o vor elibera, atunci va fi sfârşitul (Ragnarök). Midgardsomr are rolul orizontal al lui Yggdrassil. Dar arborele este simetric, ține 3 lumi aeriene şi 3 orizontale şi 3 subterane, de unde avem o imagine sfericã.
Suntem în afara granițelor istorice pânã acum, în epoca de aur. Vin apoi divinitãțile destinului, Nornele, Urd, Verdandi şi Skuld, care se instaleazã la poalele arborelui lumii. Are loc un eveniment capital care va pune capãt timpului mitic: sperjurul de care se fac vinovați zeii din cauza lãcomiei unei femei (gullveig) care reprezintã cupiditatea. Confruntarea dintre aseni şi vani este prima bãtãlie din lume, cea prin care destinul îşi face loc în istorie. Îndreptarea spre Ragnarök înseamnã nevoia de purificare universalã, în virtutea simetriei. Oamenii renasc datoritã unui cuplu: Lif (viața) şi Lifthrasir (dornic de viațã), care au supraviețuit la adãpostul lui Yggdrassil.
Yggdrassil, axis mundi, are un rol cosmic fundamental. Este posibilã o identitate cu Heimdall, misteriosul zeu care semnificã stâlpul lumii. Copacul este fãrã îndoialã ideograma miticã a lumii germanice. Arborele vieții. Suma ideilor germanicului despre lume. Izvorul destinului şi cunoaşterii, izvoare ce curg la bazele trunchiului. La baza sa este şi izvorul memoriei, Mimir, care îi furnizeazã cunoaşterea lui Odin. Are mai multe nume: laeradr (protectorul), Mimameidr (stâlpul lui Mimir), Mjotvidr (arborele care judecã). Este forța vitalã. Nu cunoaşte absurdul sau neantul, ci simbolizeazã la modul absolut viața naturalã. De Irina-Maria Manea – Historia
Referințe: Regis Boyer, “Islanda Medievalã”, Bucureşti, 2002;
Rudolf Simek, “Götter und Kulte der Germanen”, München, 2004.
 

Argentina fara FMI


Argentina, fara FMI, dar cu o crestere economica spectaculoasa si stapana pe resursele sale naturale

autor: FrontPress 28.04.2012
O incitantă incursiune în universul unei ţări aflată într-o o spectaculoasă relansare economică şi într-o efervescentă prezenţă diplomatică, aşa ar putea fi caracterizată expunerea prezentată la Casa Titulescu de către Excelenţa Sa domnul Claudio Perez Paladino, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Argentina, la invitaţia Fundaţiei Europene Titulescu şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI). O ţară pe care distinsul diplomat a caracterizat-o astfel:”Argentina are o populaţie foarte eterogenă alcătuită din mai multe comunităţi etnice şi, cu toate acestea, este o societate orizontală, cu foarte multe oportunităţi şi o mobilitate socială mare”.
Oportunităţi în întâmpinarea cărora a venit proiectul ”Patria Grande”, aşa încât, în prezent, Argentina a devenit un veritabil punct de atracţie pentru locuitorii altor state latino-americane şi chiar ale unor continente îndepărtate. O situaţie pe care autorităţile au ştiut să o fructifice printr-o inteligentă “politică a uşilor deschise”.
Inevitabil, experienţele politice şi economice pe care le-a traversat Argentina în ultimul deceniu, caracterizat ca deceniu al unei autentice renaşteri, au avut ca termen de raportare “groaznicul colaps finaciar” în care ţara ajunsese după ce “a ascultat de sfaturile FMI”. Aşa încât, după un deceniu, se dovedeşte pe deplin că decizia Argentinei de a renunţa la păguboasele sfaturi ale FMI a fost cu adevărat una inspirată şi, mai ales, profitabilă: “Acum, ştim că în anul 2011, ţara noastră a avut o creştere economică spectaculoasă, iar politica sa economică a adus beneficii nu numai statului, ci şi tuturor cetăţenilor săi”, iar conceptul de “echitate şi justiţie socială” s-a dovedit a fi nu doar un simplu slogan propagandistic, ci o normă de conduită pentru statul argentinian.
Printre priorităţile agendei politice şi aconomice ale strategiei relansării, s-a menţionat creşterea exporturilor, la fel ca şi cea a investiţiilor publice. La rândul lor, politicile sociale vizeză redistribuirea avuţiei, creşterea consumului, acestea fiind doar două componente ale proiectului politic al echităţii şi justiţiei sociale.
În ceea ce priveşte stadiul actual şi perspectivele relaţiilor dintre România şi Argentina, începute cu 130 de ani în urmă, acestea au fost caracterizate ca definind “o colaborare bună, fără probleme, care poate fi îmbunătăţită”. În mod special a fost menţionată agricultura ca fiind domeniul în care Argentina are tehnologiile şi know-how-ul necesare pentru a ajuta România.
Nu au fost lăsate în afara discuţiei, aspecte mai sensibile cum ar fi situaţia Insulelor Malvine sau conflictul diplomatic dintre Argentina şi Regatul Unit. După cum era de aşteptat, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri care a urmat expunerii, a revenit intens controversata decizie de naţionalizare a companiei spaniole YPF luată de către statul argentinian. Răspunsul domnului ambasador a fost pe cât de categoric pe atât de expresiv:”Aici vorbim doar despre afaceri. Dacă aţi citit ziarele de astăzi, guvernul spaniol a spus că nu are nici-o problemă dacă va fi plătit preţul corect. Este o chestiune care va fi gestionată de către guvernul argentinian.”
“Pentru Repsol (grupul petrolier spaniol a cărei divizie este YPF n.n.), poate fi doar o afacere. În ultimul an, de la un producător de petrol, Argentina a devenit un importator. Dar pentru noi petrolul este ceva legat de suveranitatea noastră, iar, dacă avem petrol şi trebuie să importăm, atunci e ceva care nu funcţionează cum trebuie. În acelaşi, în contractele de privatizare a companiei se menţionează că statul poate lua compania înapoi, iar Argentina va urma procedurile necesare şi, dacă nu vom putea rezolva problema în mod bilateral, sunt mai multe tribunale la care putem apela.” Concluzia, urmează în mod logic, necesar: “Dacă vorbim despre drepturile noastre şi dacă vorbim despre resursele naturale dece să importăm petrol, dacă avem deja, nu e normal. Aşadar, facem ceea ce trebuie să facem”.
Evocând prima întâlnire pe care a avut-o la începerea mandatului cu “Marele Tit”, domnul ambasador Claudio Perez Paladino, a povestit despre o foaie de hârtie găsită pe biroul său. Erau câteva însemnări ale vizionarului ctitor al diplomaţiei române care se refereau la o întâlnire cu ziarişti din America Latină şi care, poate, i-au fost folositoare şi domniei sale. Aşa după cum, cu siguranţă, câteva dintre ideile şi acţiunile pe care le-a prezentat, ar putea oferi câteva teme de meditaţie diriguitorilor diplomaţiei de la Bucureşti. De Serban Cionoff – Jurnalul National
 

Vine vara.....Cine stie ce turnura va lua politica in Romania si implicit viata noastra.
Viata noastra la discretia oricarui nou venit.
Nu pot avea incredere in PSD pentru ca  la ultimele alegeri parlamentare la primul semn cu degetul facut lor de Basescu,  s-au napustit la conducerea tarii, din  lacomie nu cum au spus pentru binele tarii.
S-a vazut asta ca s-au batut pe posturi timp de 9 luni, pana ce au fost dati afara de Basescu scarbit de unii mai flamanzi ca el.
Dar poate  dupa aceasta guvernare dezastruasa, le-a venit mintea la cap si au inteles ca, nu mai merge cum mergea.
Adevarul este ca ei PSD-istii dupa lovitura de stat din 1989 a  dat drumul la distrugerea factorului economic si uman. Ei au vandut la fiare vechi  utilajele pentru care Romania s-a indatorat in occident si a platit  datoria cu  maancarea luata de la gura tuturor, batrani, bolnavi, copii si in intregime la tot poporul.
Nu stiu ce  viitor  poate avea daca, PSD nu se dezbara de aceste obiceiuri formate inca din fasa partidului.
Daca  a invatat ceva,  binele va fi de ambele parti si al lor si al nostru. Acum nu stiu ce se poate face in cateva luni pana la alegeri.
E putin timp si nu stiu daca pot face ce vor, dar macar sa mai atenueze  aceste  legi, asumari si hotarari aberante care ne-au adus in pragul prapastiei.
Vad ca MRU chiar in discursul mirobolantic, tinut in parlament spune ca  a luat cele mai bune masuri, acelas robot ca si Boc. Deci ei nu au inteles nici acum cat rau au facut Romaniei si romanilor.
Vreau sa cred ca se va intampla daca un miracol (nu se poate) macar, o schimbare spre bine, pentru noi cei multi si fara drept la cuvant. Dar la alegeri trebuie sa votam pentru o schimbare adevarata si noii veniti la putere, sa stie ca nu sunt pe veci  pusi acolo si  viata lor la conducerea tarii este perena in functie de cum vor sti sa guverneze si sa slujasca pe romani.
Noi romanii trebuie sa fim vigilenti vorba lui  Cromwel, vorba sa fie diplomatica dar, sa tinem la loc uscat praful de pusca. Sa nu mai permitem nimanui sa  faca ce vrea cu noi, cu copii si nepotii nostrii. Avem datoria din stramosi, care au luptat pentru aceste meleaguri sa  socotim tara data noua cu imprumut si mai departe  inmanata  urmasilor nostrii si mai infloritoare. Nu trebuie sa lasam  toti neavenitii  instigati din afara sa faca experimente  nemiloase pe noi. Nu trebuie sa mai fim cobaii nimanui.

vineri, 27 aprilie 2012

O zi grea


SOCIALISTUL Victor Ponta, premierul desemnat de COMUNISTUL Traian Basescu! Minoritatile “tradatoare” si lacrimile senatoarei Placinta

autor: FrontPress 27.04.2012
Vineri a avut loc o şedinţă extrem de tensionată în Parlament, la finalul căreia 235 de politicieni au votat “pentru” căderea Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, cu patru mai mulţi decât minimul necesar. După acest deznodământ, Traian Băsescu l-a propus pentru funcţia de premier pe “micul Titulescu”.
În scurtul său mandat premierul MRU nu a apucat să adopte nicio decizie importantă, care să facă bine României, scrie NapocaNews. Mai mult, rămâne în mentalul colectiv cu mai multe decizii controversate, legate de vânzarea resurselor de la CupruMin, aprobarea exploatărilor gazelor de şist, pentru Chevron, respectiv scindarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, pe criterii etnice.
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, intitulată “Guvernul şantajabil”, a surprins exact aceste aspecte, la care se adaugă faptul că premierul a cedat în faţa şantajului primarilor Puterii, care cereau să le fie alocate anumite sume din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia lui Mihai Răzvan Ungureanu, pentru câştigarea de electorat.
Ca urmare a rezultatului votului şi după consultările politice de culise, preşedintele Traian Băsescu, fost comunist şi comandant de navă cu girul Securităţii, l-a desemnat în această seară pe socialistul Victor Ponta pentru a-l înlocui pe fostul UTC-ist Mihai Răzvan Ungureanu. Liderul PSD urmează să fie confirmat în funcţie de către Parlament.
Ungureanu a avut cel mai scurt mandat din ultimii 68 de ani 
Guvernul Mihai Razvan Ungureanu a avut cel mai scurt mandat din ultimii 68 de ani, de când a căzut guvernul Constantin Sănătescu, în 1944, scrie Ziare.com. Acest cabinet a fost demis în a 79-a zi, în timp ce deţinătorul precedentului “record” a stat în funcţie doar 28 de zile. Cabinetul generalului Sănătescu a fost schimbat din cauza presiunii comuniştilor din România şi URSS.
Boc: Grupul minorităţilor naţionale ne-a lucrat pe la spate 
Preşedintele PDL, Emil Boc, a acuzat grupul minorităţilor naţionale că “a lucrat pe la spate” Guvernul, spunând că susţin guvernarea, dar votând moţiunea de cenzură, relatează Mediafax.
“Dacă grupul minorităţilor naţionale nu ar fi votat moţiunea de cenzură, Guvernul ar fi rămas în exerciţiu. Mi se pare incorect pentru un participant la guvernare să nu fie fair-play”, a spus Boc.
El a precizat că reprezentanţii minorităţilor naţionale ar fi trebuit să spună în coaliţie că nu mai susţin Guvernul, afirmând că este “un gest de profundă ineleganţă şi lipsă de demnitate”. “Grupul minorităţilor naţionale ne-a lucrat pe la spate”, a adăugat Boc.
Liderul PDL a apreciat că votul la moţiune reprezintă “o victorie a traseismului, a oportunismului şi a lipsei de caracter în politică”.
Pe de altă parte, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat după ce s-a întâlnit cu deputaţii reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, că nu a negociat cu aceştia susţinerea pentru un Cabinet al USL, ci le-a mulţumit pentru participarea la votul moţiunii de cenzură.
“Nu am negociat nimic. Am prezentat încă o dată poziţia noastră de respect şi de colaborare întotdeuna şi le-am mulţumit că au participat la vot”, a spus Ponta. “Vreau să-i asigur pe domnii de la minorităţi că nu există şi nu va exista niciodată din partea USL vreo atitudine împotriva celor de la minorităţi”, a mai declarat acesta.
Senatoarea Sorina Plăcintă a plâns în faţa Elenei Udrea
Senatoarea Sorina Plăcintă a început să plângă astăzi înaintea moţiunii din Parlament, în timpul unei discuţii cu preşedintele PDL Bucureşti, Elena Udrea.
În momentul în care a intrat în sala de plen, Elena Udrea s-a dus direct la banca în care se afla Plăcintă şi a început să discute cu aceasta, scrie Gândul. La un moment dat, Plăcintă a început să plângă, încercând să-şi şteargă discret lacrimile. Deputatul Theodor Paleologu s-a aşezat în faţa băncii în care se aflau cele două parlamentare, după câteva minute, blocând camerele televiziunilor.
Senatorul PDL Radu F. Alexandru a venit la cele două şi le-a avertizat că sunt filmate, moment în care Sorina Plăcintă s-a ridicat din bancă şi a plecat. Ulterior, Sorina Plăcintă a părăsit sala de plen, rugându-i pe cameramani să-i facă loc şi să nu o mai filmeze.
Plăcintă le-a reproşat reprezentanţilor mass-media că au ameninţat-o, precizând că va vota pentru moţiunea de cenzură. “În secolul XXI nu mă poate ameninţa nimeni. Aţi făcut-o destul cu fiul meu. Votez moţiunea de cenzută”, a precizat senatoarea PDL. Până la urmă aceasta s-a răzgândit şi nu a mai participat la vot, cel mai probabil în urma presiunilor sau a unui presupus şantaj. Sursa: FrontPress.ro

Ce urmeaza ????Ce se va intampla cu noi acum dupa votul din Parlamentul Romaniei?
Va ceda PRESEDENTIA SI VA RECUNOASTE CA  NU A FACUT CE TREBUIA CI, CEEACE NU TREBUIA?
Se va recunoaste ca s-a gresit si in mod  cinstit sa  lase opozitia sa faca guvernul pana la alegeri chiar anticipate? Dar cand ? Vine vacanta de vara si apoi  in toamna campania electorala.
Se va termina acum chiar de "ieri", bataia de joc  asupra romanilor?
Se vor anula toate aceste hotarari blestemate, care ne-a dus in cea mai neagra saracie poate in cea mai neagra perioada  a Romaniei moderne. Dar parca nu este asa, caci in 1940 a fost cred cea mai neagra perioada.  Insa trare imi e teama ca  cel care  trebuie sa cedeze nu  va avea o fereastra  printre aburii alcoolului si el  nu se va declara invins.
Pana atunci noi suntem cei invinsi si asa cum a promis "ne-a ciuruit".
Acum nu astept deocamdata mai mult decat o reparare urgenta a nedreptratilor facute de guvernele criminale ale PDL. Tara insa in totalitatea ei impreuna cu neamul romanesc, se va redresa mai greu. Dar ce putem face? Doar ca la vot deocamdata, sa nu votam pe cei care ne urasc. Nu trebuie neaparat ca conducatorii sa ne iubeasca daca nu pot, dar macar sa fie impartiali sa  tina cu dreptatea si sa respecte legea si Constitutia.
Acum nu ne ramane decat sa avem rabdare si sa asteptam. Mult a fost putin a ramas. Chiar pana la alegerile din noiembrie.  Numai bine.

Bureti " rasisti "


Scandalul buretilor de vase “rasisti”

autor: FrontPress 27.04.2012
Compania britanică Paladone a fost aspru criticată după ce a lansat pe piaţă un produs considerat “rasist”. Este vorba de gama bureţilor de vase afro, o parodie a frizurii cântăreţei Diana Ross şi a altor persoane de culoare din perioada Disco a anilor ’70, scrie cotidianul Daily Mail care precizează că produsele inedite au fost scoase la vânzare pe întreg cuprinsul Marii Britanii.
“Care va fi următorul pas? Perii asemănătoare de curăţat WC-urile?”, se întreabă Weyman Bennett, secretarul general al organizaţiei Uniţi Împotriva Fascismului. “Genul acesta de imagini inventate în perioada sclavagismului şi discriminării nu sunt corespunzătoare secolului XXI. Se reintroduc vechi stereotipuri şi idei. Chiar dacă se dorea a fi o glumă, nu este amuzant”, a continuat acesta.
Reprezentanţii companiei au spus că aceste produse au fost un real succes de piaţă. O purtătoare de cuvânt a declarat că “bureţii de spălat vase sunt concepuţi pentru a face mai distractive activităţile casnice”. Sursa: FrontPress.ro

China ajuta Europa


China ajuta cu 10 miliarde de dolari Europa Centrala si de Est

autor: FrontPress 27.04.2012

China va înfiinţa o linie de credit de 10 miliarde dolari pentru proiecte de infrastructură în Europa Centrală şi de Est şi un fond de 500 milioane dolari pentru investiţii în regiune, a declarat, joi, premierul chinez, Wen Jiabao.
Beijingul vizează o creştere a schimburilor comerciale cu regiunea la 100 miliarde dolari în 2015.
Premierul, aflat în Polonia în cadrul unei serii de vizite în Europa, a afirmat că situaţia economiei globale s-a îmbunătăţit în acest an, dar recuperarea este încă fragilă.
“Situaţia economiei mondiale a arătat unele îmbunătăţiri în acest an, dar baza unei recuperări este fragilă şi există, încă, incertitudini încă mari”, a spus Wen, la un forum economic la Varşovia, la care participă reprezentanţi ai statelor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv premierul Mihai Răzvan Ungureanu.
China va creşte importurile din statele Europei de Est pentru a ajuta la rezolvarea dezechilibrelor comerciale, a afirmat oficialul chinez.
“Partea chineză înţelege temerile între ţările din Europa de Est în privinţa dezechilibrelor comerciale şi va majora importurile din acele ţări”, a declarat el. Wen a făcut parte din delegaţia care a însoţit ultima vizită a unui premier chinez în Polonia, în 1987.
Premierul a promis în această săptămână şi creşteri de volum în schimburile comerciale cu Germania şi Polonia, parte a unor eforturi de a-şi diversifica rezervele valutare, de 3.300 de miliarde de dolari, cele mai mari din lume.
Polonia derulează un program amplu de investiţii în infrastructură şi vrea să-şi modernizeze sectotrul energetic pentru a-şi reduce dependenţa de cărbune. Varşovia speră să atragă investiţii din China în aceste domenii. China este interesată de sectorul bancar şi vrea ca instituţiile de credit chineze să deschidă sucursale în Polonia.
Prin invitarea liderilor statelor şi oamenilor de afaceri importanţi din regiune pentru discuţii cu Wen la Varşovia, Polonia încearcă să se prezinte drept un lider regional, care oferă stabilitate economică altor părţi ale Europei, notează Reuters.
“Suntem mulţumiţi că Polonia este astăzi cel mai mare partener al Chinei în Europa Centrală, cu un volum al schimburilor comerciale de peste 14 miliarde de euro anul trecut. Astăzi se întâlnesc parteneri fără motive de a se simţi inferiori şi care reprezintă succesul şi dezvoltarea în lumea actuală”, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk, adăugând că potenţialul schimburilor comerciale dintre China şi Polonia, dar şi statele din regiune, este mult mai mare.
În urma unei întrevederi, Wen-Ungureanu, joi, la Varşovia, surse oficiale au declarat Mediafax, că oamenii de afaceri chinezi sunt interesaţi să investească în România în principal în proiecte din agricultură, IT, infrastructură şi energie.
Relaţiile bilaterale între România şi China au consemnat în 2011 faţă de 2010 o creştere de 36,27% a exporturilor româneşti şi de 8,24% a importurilor, valoarea totală a schimburilor comerciale ridicându-se la 4,2 miliarde dolari. De pe Mediafax

joi, 26 aprilie 2012

Intimidare


Noi actiuni de intimidare impotriva nationalistilor germani

autor: FrontPress 26.04.2012
Trei naţionalişti germani, cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, au fost reţinuţi miercuri dimineaţa şi alţi 15 anchetaţi după o amplă acţiune a autorităţilor la care au participat 100 de poliţişti. Toată această mobilizare de forţe a fost îndreptată împotriva unor formaţiuni politice regionale, transmite NBC News.
Raidurile poliţieneşti au avut loc la 20 de adrese din oraşele nordice Radevormwald, Dusseldorf, Wuppertal şi Essen şi au fost îndreptate în special contra activiştilor organizaţiei de tineret “Freundeskreis Rade”, parte a reţelei naţionale a nucleelor Naţionaliştilor Autonomi. Deasemenea a fost percheziţionat şi sediul partidului regional “Pro NRW” din Radevormwald, unul dintre suspecţii interogaţi fiind consilier local din partea acestei formaţiuni.
Poliţiştii au anunţat că cei trei tineri reţinuţi s-ar face vinovaţi de “acţiuni ilegale serioase” iar din casele lor au fost confiscate mai multe obiecte “neo-naziste” şi câteva arme. Sursa: FrontPress.ro

Demonstratie de 1 Mai la Munbai India(daca....sunt sigura ca ma veti gasi)


Se apropie 1 Mai. Si am vzut pe un  invitat la tv. care se intreba de ce in alte tari se fac pregatiri serioase  pentru demonstratiile  uneori chiar violente,  in vederea zilei de 1 Mai.
 Ziua de 1 Mai a aparut in urma unor demonstratii  inca de la sfarsitul secolului XIX in  America.Mai precis 1 Mai 1886 la Chicago.
Invitatul se intreba de ce la noi  este zi de odihna si nu de munca, deolarece demonstratiile sunt considerate o munca si nu oricare munca, in  timp ce  la noi este considerata zi de odihna, mai ales pentru iesit la iarba verde cu mici si bere.
Poate pentru ca am fost obligati sa mergem  la demonstratiile din  anii 1950-60-70 ?
Si dupa miting ne opream pe bulevard la mici si bere? Bineanteles dupa ce predam materialele propagandistice?
Dar imi aduc aminte de primul meu 1 mai. Eram in anul 1956 si abia veniserm de la Piatra Neamt fiind inscrisa la gradinita grupa mare. Acasa  am fost asteptata de noua mea mama Anisoara, unguroaica din  Ardeal Jud. 3sau 4 scaune?' Dar traitoare de o viata la Ploiesti.
Despre Anisoara o femeie cu nerv la 48 de ani v-am tot povestit. Ei ii datoresc educatia spartana pe care  m-asm bazat toata viata, asa ca dincolo de orice ii multumesc, acolo unde este.
Dar revenind la oile noastre, nu stiu  cum s-a hotarat ca noii copii asa de mici, sa fim dusi la defilare in camioane militare fara copertina. Era o zi cenusie si ploua marunt. In camionul in care am fost urcata eu,  erau copii atita cat sa  ocupam bancile de jur imprejur de pe laturile camionului.  In asa fel incat la o zdruncinatura eu  am ajuns in mijlocul camionului. Prea multe nu imi aduc aminte, doar ca  am coborat intr-un loc aglomerat  purtati din brate in brate de oamenii mari. Mai mult de atat nu stiu  doar ca, megafoanele anuntau realizarile. Dar in mintea mea de copil mi-a placut pentru ca in anul urmator nu s-au luat copii de clasa 1 la manifestatia de 1 Mai si eu eram suparata ca,  nu este posibil ca, copii de gradinita sa mearga si noi elevi de clasa 1, nu.
Asta inseamna indoctrinare.
Dar acum pentru ca la noi in Romania nu este nici un fel de entuziasm pentru pregatirea zilei de 1 mai,  care s-ar datora Sindicatelor sau PSD-ului  este ceva bizar.
Scarba fata de tot ce este organizat, faptului ca nu mai avem muncitori pentru ca s-au desfiintat fabricile sau lenea noastra originala ca  si din origini ancestrale, nu ne lasa sa  folosim acest drept  ca si un protest impotriva bandei de mafioti conducatoare.
Daca nu suntem in stare sa facem un protest, in orice alta zi a anului macar acum de 1 Mai, ar trebui sa ne adunam si sa ne aducem aminte ca suntem si noi oameni, avem si noi dreptul la o viata mai buna, sa nu fim tratati ca niste animale.
Caci cei din celelalte tari ale lumii, au mult mai mult ca noi si totusi profita de aceasta zi pentru a -si ridica glasurile, participand chiar si la lupte de strada, dovedind ca sunt o forta si nu  ca romanii o carpa de calcat in picioare.
De ce ei au demnitate si pentru ca vor sa le fie respectate drepturile se manifesta pana la violenta in ziua de 1 Mai ?

Conservatorism postmodern


Pentru un conservatorism postmodern

autor: FrontPress 26.04.2012
Chiar din momentul naşterii sale, conservatorismul s-a aflat mereu într-o poziţie de defensivă, o poziţia defensivă, aş îndrăzni să spun, timidă. Modernitatea a înaintat cu paşi agresivi distrugând orânduirea firească a lumii, în timp ce conservatorii băteau în retragere cu paşi timizi. Liberalismul, naţionalismul şi comunismul au fluturat steagul revoluţiei progresiste, în timp ce conservatorii au fost mereu surprinşi fără replică, fără argumente care le-ar apăra poziţiile. Conservatorii căzuseră pradă lirismului, scepticismului şi deznădejdii, ceea ce a oferit şi mai multă înverşunare curentelor distructive.
Primii care au decis să schimbe termenii ecuaţiei au fost gânditorii germani din perioada interbelică, care lansează conceptul de “revoluţie conservatoare” – declararea războiului modernităţii şi revenirea la puritatea societăţii tradiţionale. Printre ei au fost Arthur Moeller van den Bruck, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Werner Sombart, Ernst Niekisch, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Thomas Mann, Julius Evola etc. În România, acest curent a fost reprezentat de Mihai Eminescu, Nae Ionescu, Lucian Blaga, Corneliu Zelea Codreanu, Traian Brăileanu, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu.
Astăzi, modernitatea (şi împreună cu ea mitologia progresului) se îneacă în propria sa vomă. Postmodernismul – este o ultimă etapă a autodigerării lumii moderne. Postmodernitatea este ceea ce va urma lumii moderne. Revoluţia va fi actul final al morţii lumii acesteia şi naşterea unei lumi noi. Această revoluţie va fi conservatoare, pentru că va readuce Tradiţia în locul Raţiunii, Neamul în locul Naţiunii şi pe Dumnezeu în locul maimuţei darwiniste.
Iată de ce noul conservatorism diferă în mod radical de „conservatorismele” trecutului, care au capitulat în modul cel mai ruşinos în faţa duşmanului. Noul conservatorism nu este o văduvă speriată, ci un erou care spulberă cu sabia dreptăţii întunericul modernist pentru a sufla din nou viaţă în lumea creată. De Octavian Racu

1 MAI MUNCITORESC

1 Mai


Istoria zilei de 1 Mai

Istoria zilei de 1 Mai
Data de 1 mai apare, pentru prima dată, în legătură cu întrunirea, din anul 1886, a Federaţiei Sindicatelor din Statele Unite şi Canadei.
George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor şi Tâmplarilor a iniţiat introducerea unei rezoluţii care stipula ca: "8 ore să constituie ziua legală de muncă de la, şi după 1 mai 1886", sugerându-se organizaţiilor muncitoreşti respectarea acesteia.
La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestanţi au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite.
Cea mai mare demonstraţie a avut loc la Chicago, unde au mărşăluit 90.000 de demonstranţi, dintre care aproximativ 40.000 se aflau în grevă.
Rezultatul: circa 35.000 de muncitori au câştigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului.
Ziua de 1 mai a devenit cunoscută pe întreg mapamondul în urma unor incidente violente, care au avut loc 3 zile mai târziu, în Piaţa Heymarket din Chicago. Numărul greviştilor se ridicase la peste 65.000.
În timpul unei demonstraţii, o coloană de muncitori a plecat să se alăture unui protest al angajaţilor de la întreprinderea de prelucrare a lemnului "McCormick". Poliţia a intervenit, 4 protestatari au fost împuşcaţi şi alţii au fost răniţi.
În seara aceleaşi zile, a fost organizată o nouă demonstraţie în Piaţa Heymarket. Din mulţime, o bombă a fost aruncată spre sediul poliţiei. Au fost răniţi 66 de poliţişti, dintre care 7 au decedat.
Poliţia a ripostat cu focuri de armă, rănind 200 de oameni, dintre care câţiva mortal. În urma acestor evenimente, 8 lideri anarhişti, care aparţineau unei mişcări muncitoreşti promotoare a tacticilor militante, violente, au fost judecaţi.
Muncitorii din Anglia, Olanda, Rusia, Italia, Franţa şi Spania au adunat fonduri pentru plata apărării. În urma procesului, 5 dintre aceştia au fost condamnaţi la spânzurătoare şi 3 la închisoarea pe viaţă. 7 ani mai târziu, o nouă investigaţie i-a găsit nevinovaţi pe cei 8. Mult mai târziu, au apărut dovezi conform cărora, explozia a fost o diversiune, pusă la cale chiar de către un poliţist.
http://europafm.ro/

miercuri, 25 aprilie 2012

Suporterii banateni


Suporterii banateni resping manipularile politice de culise

autor: FrontPress 25.04.2012
Toată comunitatea polistă asistă neputincioasă de câteva luni la pregătirile sinistre de înmormântare ale echipei fanion a Banatului, sub oblăduirea nepăsătoare a conducerii clubului și a scamatorismului politic atotprezent. Prea mulți vulturi pleșuvi au început să se perinde deasupra muribundei Poli pretinzând că le pasă de soarta echipei, când de fapt singurul lucru de care le pasă sunt punctele politice și propria imagine.
Fiecare om, fie el suporter sau nu, este liber să voteze la alegeri ce partid sau candidat vrea, dar noi, comunitatea polistă, respingem cu fermitate orice încercare de manipulare politică a culorilor alb și violet. Sub masca interesului pentru Poli am auzit zeci de promisiuni, dar nici un lucru concret. Echipa noastră se stinge în timp ce patronatul clubului încearcă să ne înregimenteze politic, după ce a gestionat catastrofal situația de la club. Nu vrem să facem jocul politic al nimănui și nu dorim să ne lăsăm manipulați în nici un fel. Fiecare ajutor va fi binevenit, fiecare faptă concretă (fără specule, promisiuni și vorbe goale de care ne-am săturat de mult) va fi salutată, dar orice încercare de manipulare a noastră va fi sancționată cu fermitate.
Noi reprezentăm o entitate pasională, marcată de un patriotism local activ, în cazul de față transpus în dragostea necondiționată față de Poli Timișoara, proiecția în plan sportiv a spiritului Banatului, și nu permitem nimănui, nici conducerii clubului, nici autorităților actuale sau viitoare, să ne târască într-o mocirlă politică și bălăcăreală care ne-ar dezonora ca oameni și bănățeni.
În concluzie, nu suntem de acord ca Poli să devină monedă de schimb pe piața necurată a politicii de orice fel, folosită pentru șantajarea emoțională a suporterilor. Îi îndemnăm pe toți cei care sunt implicați în deciderea soartei echipei noastre dragi la decență și bun-simț, nedorind să ne transformăm dintr-un simbol într-o marfă politică ieftină și perisabilă.
Obligatoriu înainte !
Asociatia Suporterilor Timisoreni “Druckeria”.
25 Aprilie 2012
 
 

Dinu Giurescu


Academicianul Dinu Giurescu: “Cind vinzi resursele minerale, stergi o tara de pe harta lumii” (VIDEO)

autor: FrontPress 25.04.2012
Academicianul Dinu C. Giurescu, un neobosit luptator pentru interesele nationale romanesti, considera ca statul roman se apropie de o dezintegrare. Afirmatia se bazeaza pe analiza cunoscutului istoric, aducand ca argument cedarea pe nimic a resurselor naturale si a vinzarii actiunilor statului roman din companii strategice. Iata gandurile academicianului Giurescu:
“Când vinzi resursele minerale, practic falimentezi o ţară şi o ştergi de pe harta lumii. O asemenea vânzare este, alături de regionalizare, cea mai dură lovitură dată integrităţii statului român.
În condiţiile actuale mai ales, când globalizarea şi-a dovedit din plin limitele, când fiecare ţară îşi conservă resursele ca o temelie a existenţei statale, preşedintele, guvernul şi majoritatea parlamentară a României, vor să dea aproape de pomană, bogăţiile ţării. Ce se ascunde în spatele acestor lucruri, lăsăm pe fiecare din dvs. să judecaţi.
În ce stare gravă se găseşte ţara, pe ce mâini a intrat, când personaje importante se transformă în misiţi pentru prăpădirea bogăţiilor României? Ce viitor mai poate avea un asemenea stat?
La acestea se adaugă aşa-zisele privatizări în procente de 10-15-20%: Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, 3 filiale ale companiei Electrica, Tarom, Salrom, Aeroportul Bucureşti, deocamdată procentele sunt modeste, dar suficiente pentru a extinde aşa-zisele privatizări.
În perspectivă, forţele active ale înstrăinării se repede şi pe alte resurse (vezi Poşta Română, CEC, fondurile de pensii) adică toate acele componente care în fond ţin de siguranţa naţională.
Considerând atare realităţi dacă ele se dezvoltă în continuare putem vedea viitorul României. El este acela al unei colonii. Definiţia coloniei: teritoriu ocupat şi administrat de o naţiune străină şi care este dependent de aceasta pe plan politic, economic, cultural etc. (Dicţionarul Enciclopedic, vol. I, A-C, Editura Enciclopedică, 1993). În această definiţie naţiunea se înlocuieşte cu finanţele internaţionale, inclusiv cu Fondul Monetar Internaţional, cu monopolurile şi companiile internaţionale etc. De Radu Tudor
 

Este furtuna in sufletele noastre


Suntem anuntat ca este furtuna in Bucuresti(eu stau la Ploiesti ), sa ne ferim de a iesi din casa, de a pleca de la serviciu.
Dar despre furtuna din sufletele noastre ce se spune?  Nimic.
Vad ca azi primul betiv al tarii s-a intalnit cu o mare somitate  a U.E.(nu conteaza numele tot o jigodie si un dusman al romanilor este).
Si ce au discutat in afara de faptul ca vor sa distruga Romania si sa o stearga de pe harta Europei? Doar de aceea ne fura cu ajutorul tradatorilor de neam  care ne conduc.
Au discutat sa lupte in Europa si in Romania impotriva Partidelor  Nationaliste de Dreapta.
De ce fac ei asta? Pentru ca dusmanii  nemerniciilor lor criminale, sunt nationalistii. Ei sunt adevarati patrioti si se opun cu toata fiinta lor  ingroparii popoarelor lor cu  cultura, cu traditia cu  inteligenta si  toata istoria lor milenara.
Vor sa ramana  niste neamuri  care sa nu isi cunoasca obarsia, sa nu stie de unde vin, ci doar cine le sunt actualii stapani. Sa  fie o turma de oi proaste, care fac ce spune ciobanul si care  se arunca in prapastie  atunci cand sunt manate in buza rapii, atunci cand nu mai este nevoie de ele.
Trebuie acum  in  al 13-lea ceas sa privim cu toata seriozitatea la ce ni se pregateste. 
Sa nu fim  entuziasmati de bahaitul primului betiv al tarii si nici de vizitele  pompoase  ale  nemernicilor lumii.
Toti au interesele lor si le satisfac cu ajutorul Mafiei din Romania care isi primeste tainul si nu au nici un interes sa  actioneze in favoarea noastra.
Acesta  asazisa temporizare a partidelor nationaliste are un singur substrat ! Nu vor sa aiba nici o opozitie in  nici o tara, cat de mica dar bogata fata de gandurile lor criminale, cu care vor sa stapaneasca lumea.
 Acele organizatii oculte  au ajuns acolo unde au vrut de sute de ani. Sa stapaneasca toata gloata asta pamanteana. Sa faca ei jocurile si regulile. Sa puna in aplicare planul dupa care  vor sa se faca un guvern mondial. Pentru a ajunge acolo vor sa zdrobeasca  toate pornirile nationaliste de  identificare a neamurilor lumii, cu toata frumusetea diversificarii in toate modurile, traditii, cultura, etc.
Suntem in AL 13 CEAS. DAR MA GANDESC CA SE PREVESRTESTE CA, AICI IN TINUTUL NOSTRU VA FI RAIUL PE PAMANT. PENTRU ASTA TREBUIE SA FIM UNITI. NU SA FIM FATALISTI SI SA SPUNEM, CA "ASA NE ESTE SOARTA, DACA ASA VREA DUMNEZEU". CURAJ ! TOTUL DEPINDE DE NOI. AICI SA FIE GRADINA   E D E N U L U I.

marți, 24 aprilie 2012

Luca Calinescu s-a sinucisLegenda evreului ratacitor


Ahasverus, legenda jidovului ratacitor

autor: FrontPress 24.04.2012
Sărbătoarea Învierii, de curând încheiată, reîmprospătează în memorie figura legendară a lui Ahaşverus, “jidovul rătăcitor”. Produs al Evului Mediu, povestea lui nu circulă în toate ţările creştine (în România, amintim, totuşi urma tălpii Jidovului, la Corbii de Piatră, păstrată în stâncă de parcă ar fi păşit în ciment proaspăt, şi tot acolo urmele unui schelet de uriaş peste doi metri jumătate înălţime despre care se crede că tot ale lui sunt). Iar credibilitatea ei ne pare, în orice caz, îndoielnică.
Ipoteza că legenda s-ar fi născut imediat după moartea lui Iisus Hristos e considerată fără temei de majoritatea exegeţilor Bibliei. Evangheliile povestesc, ce-i drept, despre Simon din Cyrene care i-a purtat crucea lui Iisus, dar nu pomenesc nici un cuvânt despre Ahaşverus, cizmarul din Ierusalim.
Ahaşverus, spune legenda, l-ar fi gonit pe Mântuitor atunci când acesta a vrut să se odihnească puţin sub povara crucii pe care-o purta spre Golgota. Mai mult chiar, Ahaşverus ar fi asmuţit evreii, strigând: “Crucificaţi-l! Crucificaţi-l!”, lucru care, în final, s-a şi întâmplat. Răspunsul lui Iisus ar fi fost: “Eu mă voi odihni, însă tu vei rătăci până când mă voi întoarce, la Judecata de Apoi!”.
Probabil că această istorie apocrifă e un produs literar care valorifică legenda potrivit căreia soldatul Malchus, paznicul lui Caiafa, a primit ca pedeapsă pentru că l-a lovit pe Mântuitor, să alerge veşnic pe sub pământ în jurul crucii pe care a fost răstignit Iisus. Primul document despre paznicul lui Caiafa provine de la un cronicar englez care spune că, în 1228, un episcop l-ar fi cunoscut pe acest personaj în Munţii Armeniei, unde trăia în izolare şi purta nume de botez, sperând să fie iertat, într-o zi, pentru ceea ce făcuse. Tema fost speculată şi în secolele următoare.
La Forli, în Italia a apărut un şarlatan care spunea că el este soldatul care l-a lovit pe Iisus, motiv pentru care i s-a pus numele Buttadeus (“cel care loveşte”). “Jidovul rătăcitor” e văzut în acelaşi timp în Flandra, în Bretagne, iar în 1542 apare la Hamburg, unde asistă, desculţ, la o predică a episcopului Paulus de Eitzen. Raportul întocmit de episcop a fost editat în broşură de Chrysostomos Dedalus, unul din ucenici, şi a devenit baza cărţii populare despre “Jidovul rătăcitor” apărută în 1602. De Tudor Cires – Jurnalul National