Reda-i copilaria lui Stefanut

sâmbătă, 5 februarie 2011

"Mona Lisa " amantul lui Leonardo da Vinci

"Mona Lisa" era de fapt un barbat, amantul lui Leonardo da Vinci
Cercetatorii italieni specializati in descifrarea misterelor din lumea artelor au anuntat ca "Mona Lisa" era de fapt un barbat tanar, nu femeie, anunta Mediafax.
Silvano Vincenti, presedintele Comitetului national pentru valorificarea bunurilor istorice, a declarat modelul care a pozat pentru celebrul portret "Mona Lisa" era un tanar asistent ala pictorului, cunoscut sub numele de "Salai".
Salai, al carui nume adevarat era Gian Giacomo Caprotti, a intrat in slujba maestrului italian pe cand avea 16 ani si a ramas alaturi de acesta timp de 25 de ani, fiind muza si modelul mai multor tablouri realizate de Leonardo da Vinci. Potrivit declaratiilor lui Silvano Vincenti, cei doi barbati intretineau o relatie "ambigua" si au fost probabil amanti.
Silvano Vincenti a prezentat si asemanarile frapante dintre trasaturile protagonistilor din tablourile "Ioan Botezatorul" si "ingerul" si forma nasului si a buzelor din "Mona Lisa". Potrivit cercetatorului italian, maestrul renascentist a lasat in urma cateva indicii, pictand in ochii Giocondei (Mona Lisa) litera "L" - pentru Leonardo - si litera "S" - pentru Salai.
http://stiri.rol.ro/

Statutul principatelor

Statutul Principatelor Ţara Românească şi Moldova în Imperiul Otoman (sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea)

Autor: Remus Tanasa-ND Italia
Descentralizarea puterii in Imperiul Otoman a creat condiţii pentru apariţia unor puternici lideri locali: Tepedelenli Ali Paşa la Ianina, Pazvantoglu Osman Paşa la Vidin, Mustafa Paşa Bayraktar la Rusciuc , etc. În acest context, intangibilitatea teritoriului românesc, garantată de dreptul otoman, a fost pusă grav în pericol de facto. Defecţiunea puterii centrale contribuie la creşterea puterii şi influenţei paşalelor de margine.
Principatele Române aveau un statut special în cadrul sistemului politic otoman. Tributare Porţii otomane, acestea şi-au conservat autonomia internă, domnitori şi administraţia de stat, turcilor fiindu-le interzise acheziţionarea de bunuri imobiliare şi practicarea cultului musulman . Instaurarea regimului fanariot în Principatele Române a fost rezultatul unui proces de durată, ale cărui origini se plasează în perioada anterioară începutului secolului al XVIII-lea. Această instaurare a constituit totodată, şi expresia transformărilor substanţiale care au avut loc în raportul de forţe pe plan politic din centrul, estul şi sud-estul continentului. După pacea de la Carlowitz din 1699, Turcia cedează Transilvania Imperiului Habsburgic, iar Rusia a devenit o putere europeană. În acest context, problema orientală a intrat într-o nouă etapă, centrul ei de greutate fixânduse în zona balcano-dunăreană .
Trecerea de partea Rusiei a domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir în 1711, în războiul lor cu Turcia, a constituit un semnal de alarmă ce nu putea fi ignorat la Constantinopol. Se impuneau măsuri menite să împiedice desprinderea Moldovei şi Ţării Româneşti de sistemul politic otoman. Urmarea a fost modificarea statutului lor juridic internaţional, concretizat în instaurarea domniilor fanariote.
Prin noul sistem, Poarta a adus o însemnată ştirbire a autonomiei interne a Principatelor. În ciuda a numeroase reglementări ale regimului turco-fanariot impuse Porţii de tratatele internaţionale pe care le-a semnat, mai ales în cursul celei de a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea, precum şi a hatişerifurilor şi firmanelor de privilegii acordate acestora, situaţia lor politică şi economică a continuat să se agraveze . În aceeaşi perioadă, rolul lor extern s-a modificat radical, în comparaţie cu cel avut la sfârşitul secolului al XVII-lea şi în primul deceniu al celui următor. Domnitorii fanarioţi au jucat un rol însemnat în cadrul diplomaţiei otomane, şi, datorită misiunii lor de informatori ai Porţii Otomane, au putut influenţa orientarea politicii externe a acesteia. Activitatea lor diplomatică a fost impulsionată în majoritatea cazurilor de obiectivele politice externe otomane, ei prezentându-se în acest domeniu, în primul rând ca auxiliari ai acelei politici şi nu ca domnitori ai Principatelor . Astfel, Principatele nu au putut avea iniţiative politice externe, fiindu-le răpit dreptul de a purta tratative şi de a încheia tratate în interesul lor. Aceste prerogative au fost asumate exclusiv de către Poartă, ceea ce a înlesnit marilor puteri vecine realizarea unora din planurile lor expansioniste pe seama Principatelor.
În secolul fanariot au intervenit două elemente importante de noutate: pe de o parte, s-a deteriorat grav statutul domnilor şi s-au comis încălcări fără precedent ale statutului ţării de către Poarta Otomana, grav marcată în secolul al XVIII-lea de acţiunile centrifuge ale autorităţilor de margine; pe de altă parte, după 1774, protectoratului otoman unilateral începe să i se subsituie un dublu protectorat, prin legalizarea dreptului Rusiei de a interveni în favoarea Principatelor Dunărene, prin tratatul de la Kuciuk-Kainargi, fapt ce echivalează cu debutul internaţionalizării statutului juridic al acestor ţări , proces finalizat în 1856 prin instituirea statutului de protecţie colectivă.
Actelor juridice interne otomane prin care se consfinţea statutul Ţărilor Române faţă de Poartă, li se adaugă un act internaţional şi anume tratatul de la Kuciuk-Kainargi din 10 iulie 1774. Acesta prevedea dreptul reprezentanţilor Rusiei de a putea interveni în favoarea Moldovei şi Ţării Româneşti . În articolul XVI al acestui tratat se precizează că Rusia restituie principatele Molodovei şi Ţării Româneşti, Porţii Otomane cu anumite condiţii, pe care Poarta se obligă să le respecte. Una dintre aceste condiţii o găsim la punctul numărul 10 al acestui articol, care prevedea că ambasadorul Rusiei poate să vorbească în favoarea Principatelor, Poarta obligandu-se să asculte pledoaria acestuia .
După 1774, Rusia şi-a deschis consulate la Iaşi şi la Bucureşti, hatişeriful de la Gulhane din 1802 recunoscând dreptul titularilor acestor consulate de a supraveghea modul în care Poarta îşi îndeplinea angajamentele asumate în raport cu Ţările Române .
Dincolo de scopurile reale ale Rusiei –expansiunea spre Dunărea de Jos şi Strâmtori-, acţiunile ei au favorizat restabilirea autonomiei româneşti depline faţă de Poartă.
Astfel în intervalul 1774-1821 au fost reconfirmate vechile prevederi de garantare a acestei autonomii: s-a interzis din nou supuşilor otomani de a mai pătrunde în Principate fără un firman special şi fără a respecta locurile de trecere fixate în acest sens; a fost limitat numărul negustorilor otomani, dar şi al comisarilor trimişi pentru reglementarea unor probleme deosebite. Hatişeriful de la Gulhane din 1802 prin articolul 25 prevedea că în afară de negustorii care aveau firmane speciale, toţi ceilalţi care ar intra în Ţara Românească şi ar provoca locuitorilor orice fel de daune, vor fi daţi afară din această provincie .
Aceste reglementări nu erau inovaţii. Nou era faptul că în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, abuzurile, încălcările teritoriului românesc, în special de către autorităţile marginale ale Porţii, atinseseră proporţii nemaiîntâlnite.
A fost reconfirmată vechea interdicţie ca supuşii otomani să dobândească proprietăţi în Principate, să are, să semene sau să-şi păşuneze vitele pe pământul ţării noastre, dispunându-se restituirea totală a moşiilor dobândite abuziv .Judecarea litigiilor dintre supuşii otomani şi cei români a fost la reglementata la rândul lor, în trecut acest lucru se făcea de către judecătorii otomani de la hotare, de regulă de cei din Giurgiu sau Brăila. În această situaţie se aplica legea musulmană, conform căreia mărturiile creştinilor nu aveau valabilitate în faţa mărturiilor musulmane . Dar potrivit hatişerifului din 1774, litigiile dintre musulmani şi creştini erau supuse jurisdicţiei domneşti ca primă instanţă .
Potrivit hatişerifului de la Gulhane din 1802, durata domniei a fost fixată la 7 ani. De acum înainte domnii nu mai puteau fi maziliţi înainte de acest termen de către sultan, decât cu acceptul ţarului rus . După cum este cunoscut, această prevedere a hatişerifului a provocat, sau cel puţin a fost un pretext pentru războiul ruso-turc din anii 1806-1812, căci Poarta a schimbat domnii Principatelor Române fără consimţământul Rusiei.
În secolul al XVIII-lea, la fel ca şi în secolul anterior, domnitorii români erau echivalaţi în protocolul otoman cu un paşă cu două tuiuri . Din acest punct de vedere, nu avem de-a face cu nici o noutate faţă de perioada anterioară. Nou e însă faptul că, între timp, raporturile dintre puterea centrală otomană şi periferie deteriorându-se grav, în favoarea acesteia din urmă, rezultatul a fost o excesivă creştere în forţă şi prestigiu a autorităţilor de margine. În cazul de faţă este vorba de creşterea excesivă a influenţei paşalelor de Hotin, Bender (Tighina) şi Silistra-Oceakov, paşale cu trei tuiuri, pe care domnii români le primeau sărutându-le piciorul, şi pentru care se cheltuiau sume mari de bani din veniturile Principatelor .
În ciuda unor semne exterioare de consideraţie, de fapt, domnii fanarioţi, au fost supuşi unor teribile umilinţe: au fost maziliţi pe neaşteptate, executaţi, averile ce le deţineau în Constantinopol fiindu-le confiscate. Devenind despoţi la nordul Dunării, domnitorii îşi tratau supuşii în acelaşi mod în care fuseseseră şi ei trataţi la Constantinopol. Astfel se explică lipsa de sentimente a multora dintre fanarioţi faţă de locuitorii Principatelor.
Concluzia este că deteriorarea poziţiei internaţionale a Imperiului Otoman a avut drept consecinţă agravarea dominaţiei otomane în Principate, manifestată prin introducerea regimului fanariot, ce avea, în intenţia cercurilor conducătoare otomane, menirea de a împiedica desprinderea acestora din sistemul politic turces şi de a limita, posibilităţile de realizare a politicii expansioniste pe seama Turciei a celor două mari Imperii vecine cu aceasta, şi anume Imperiul Habsburgic şi cel Ţarist. Pericolul a putut fi limitat într-o anumită măsură, dar cu preţul unor grave sacrificii impuse în primul rând, populaţiei din cele două Principate Române.
http://blog.nouadreapta.org/
http://odorica-dariaion.blogspot.com/

O noua rasa in Nordul Europei

O noua rasa isi face aparitia in nordul Europei:Vikingii-africani.Cum arata clipul de promovare?Multiculturalist si open-mind,adica pornografic.

Acest articol este o tragicomedie in mai multe acte.Cat este tragedie si cat comedie,decideti voi singuri.Masonii de la Bruxelles,slugile prea umile ale ocultei mondiale,si-au pus in cap tip de cateva zeci de ani sa transforme intregul continent european.Au reusit cu succes,la ora actuala asistam la extinctia rasei europene.Batranul continent european,geme sub povara zecilor de milioane de imigranti.Acestia au un comportament deosebit fata de noi si mostenirea noastra culturala.Ca in poza de mai jos…Au iesit in strada cu pancarte deosebit de pasnice ce indeamna la iubire interasiala : ” Masacratii pe toti care insulta Islamul.Europa va plati…”

Tinerii englezi au iesit in strada sa-si apere tara in fata invaziei.Cum sunt ei numiti?Rasisti,xenofobi,nazisti,intoleranti…


Observati cat de minunat este multiculturalismul?Imigrantii te bat,te alearga pe strazi,iti arunca cu pietre in cap,te injura,te scuipa,te umilesc…IN PROPRIA TA TARA!Tu trebuie sa taci din gura si sa fi tolerant.Daca nu esti “tolerant”,vin autoritile si te invata ele cum este cu toleranta.Te invata la un mod deosebit de pasnic:iti fac dosare penale,iti rup spatele cu bastoanele…trebuie sa taci din gura atunci cand imigrantii iti ucid fratii in atentate sangeroase…N-AI VOIE SA VORBESTI,AI INTELES,PORCULE RASIST SI EXTREMIST?!

Inca din anii ’70 a existat o spalare a creierelor in masa in ceea ce priveste continentul african.Indemnuri cat mai revolutionare: “FIGHT FOR AFRICA!!!LOVE AFRICA!!!AFRICA,MY LOVE!!!”Au stat ei si sau gandit mai bine: “Cum sa-i scapam pe bietii africani de saracie?”TRING-TRING,a venit si ideea: II ADUCEM PE TOTI IN EUROPA.Africanii au sosit in Europa,si sau comportat cum au fost invatati timp de mii de ani:copii cat mai multi,munca mai din parti,atacarea statului care-i  gazduieste pe motive de…RASISM SI DISCRIMINARE.Noi,europenii,am fost invatati sa avem maxim patru copii,sa muncim,sa ne construim case,sa luptam impotriva naturii vitrege,sa ne infrumusetam viata prin arta,cultura,muzica,etc.Romania,a fost ferita de astfel de “bucurii” din cauza saraciei(MULTUMIM DOAMNE).
Arta europeana

Muzica europeana

Stramosii nostri au luptat impotriva invazilor straine.Ai dracu’ ei de rasisti si incuiati la minte…de ce nu sunt scosi din cartile de istorie?Pentru ce sunt reprezentati in picturi?Pentru ce au statui in muzee?Ce pazeste Uniunea Europeana?De ce nu da o lege sa fie interzisi?In curand,aceste melodii ii vor reprezenta pe toti europenii.

Europenii sunt terorizati si manipulati sa accepte multiculturalismul.Daca nu-l accepta,i-a luat dracu’…are statul masurile lui “blande si pasnice”


Sa luam ca si caz de studiu un important oras european:PARISUL.
In ce se transforma Parisul…incet si sigur…

Tanar artist al epocii moderne..


Adevarate “opere de arta” ce infrumuseteaza strazilor Parisului,tanarul si-a dat toata silinta,trebuie sa recunoastem,nu?Daca nu recunoastem…ehh…mare problema atunci…sunt cam rasisti si discriminam…


Minunat acest portret.Absolut minunat,ramai fara cuvinte cand vezi pictat un asa om de vaza…


Un tanar care a cucerit Europa si are Parisul la picioare…Cititi si acest articol.Bietii de ei au fost atat de discriminati,de rasistii de europeni,incat n-au mai suportat…http://garduldefier.wordpress.com/2010/10/04/efectele-multiculturalismului-europainecata-in-sange-teroristii-vor-sa-distrug-europa/

Dragii nostri,aveti impresia ca toate rasele de oameni accepta multiculturalismul?Nu.Sunt unii oameni care-si protejeaza foarte bine mostenirea culturala si au grija ca neamul lor sa nu se stinga.

Acesti oameni,cat se poate de buni la suflet si cu intentii binevoitoare fata de europeni,ne dau o multime de sfaturi bune,dupa cum urmeza:
Barbara Spectre Lerner, o activista evreica care conduce un institut de studii evreiesti, numit “Paideia” finantat de guvernul Suediei(cu cca. 5 mil dolari), sustine: “Cred ca exista o recrudescenta a antisemitismului deoarece Europa, la acest punct, nu a invatat cum sa fie multiculturala. Si cred ca noi vom participa la agonia acestei transformari, care trebuie sa aiba loc. Europa nu va fi o societate monolitica asa cum a fost in ultima suta de ani. Evreii vor fi in mijlocul (acestor transformari). O transformare uriasa pe care o va face Europa. Acum va functiona in mod multicultural si evreii vor fi ostracizati datorita rolului lor conducator. Dar fara acest rol de conducere si fara aceasta transformare, Europa nu va supravietui”

Vedeti?Cum ne ajuta pe noi europenii?Cum ne invata sa fim toleranti si open-mind?Trebuie sa le multumim pentru ce grija ne poarta.Noi,ca niste incuiati la minte,refuzam acest ajutor si ii numim…oameni rai.Hal de educatie la bestiile albe care mai bantuie(inca)prin Europa,nesimtiti si rasisti ce sunt…


In tot acest timp,bunii oameni care ne ofera aceste sfaturi calduroase si pline de intelepciune,cum credeti voi ca procedeaza?Sa citim mai jos…

Expluzeaza copiii pentru ca le ameninta mostenirea genetica…
Hotararea luata de guvernul Israelului de a expulza 400 de copii apartinand unor familii de imigranti care muncesc in Israel, pentru a conserva ceea ce numesc ei “caracterul evreu al statului”, i-a pus pe multi pe ganduri despre ce inseamna sa fii israelian.

Mare parte a familiilor acestor copii traiesc la mii de kilometri distanta. Pentru ei, Israelul este singura lume cunoscuta. Nascuti in Israel, vorbesc evreieste, au prieteni evrei si cunosc foarte putin despre locul unde urmeaza sa fie trimisi. In ciuda acestor lucruri, nu sunt tratati ca niste adevarati cetateni.

In ultimii ani, aproximativ 40.000 de filipinezi au fost atrasi de oferta de munca si o noua viata in Pamantul Promis. Dar daca o femeie filipineza ramane insarcinata, poate fi concediata si viza anulata, scrie RT.
Luni intregi, oficialii israelieni s-au tot gandit ce sa faca cu sutele de copii care sunt nascuti si crescuti in Israel, dar care nu sunt considerati cetateni israelieni.
Majoritatea parintilor acestor copii au venit in Israel la inceputul anilor ’90. Au inlocuit forta de munca palestiniana, care era tot mai greu de gasit din cauza interdictiilor.
Din aceasta cauza, astazi, peste jumatate de milion de straini muncesc in Israel, castigand mai mult decat o faceau in tara de origine.
Ministerul de Interne spune ca trebuie sa deporteze acesti copii deoarece sunt numarul copiilor care traiesc ilegal in Israel a crescut foarte mult ai ameninta caracterul evreu al statului. Este o decizie controversata, care pune multe semne de intrebare: de ce copiii trebuie sa plateasca pentru lipsa de viziune politica a guvernului?
Mania unora s-a revarsat pe strazi. Dupa luni de dezbateri, guvernul s-a decis sa deporteze 400 de copii care nu corespund criteriilor – sunt in tara de cinci ani, frecventeaza o scoala locala si au parinti cu permise de munca valide.
Ministrul de Interne, Eli Yishai, a spus direct: “Vacanta s-a terminat.”
“Acesti imigranti castiga de zece ori mai multi bani decat o fac in tara natala, precum Armenia de exemplu. Destul cu aceasta ipocrizie!” a spus minsitrul.
Acesti copii nu au un statut legal in Israel, a spus Yonatan Shahan din cadrul Organizatiei pentru Drepturile Copilului din Israel, deoarece conform legislatiei, daca un imigrant da nastere unui copil acesta isi pierde viza.

Cat despre opinia publica, “nimeni in afara de Ministerul de Interne nu se impotriveste in a acorda acestor copii un statut legal, si ministerul este singurul care doreste asta,” a mai spus Eli Yishai.

Fac scandal atunci cand femeile lor vor sa se casatoreasca cu altii care n-au aceeasi religie ca si ei.

Bar Refaeli, presata de nationalistii evrei sa renunte la

DiCaprio


Un grup israelian nationalist i-a recomandat fotomodelului Bar Rafaeli sa se desparta de iubitul sau, actorul Leonardo DiCaprio, pentru a se casatori cu un   israelian, potrivit femalefirst.co.uk.
Pentru a tempera presiunile, modelulul a negat zvonurile potrivit carora s-ar fi logodit cu starul din Titanic, la inceputului acestei luni. Aceasta le-a spus reporterilor ca nu are de gand sa se casatoreasca cu DiCaprio, dar acest lucru nu l-a impiedicat pe un politician israelian sa ii trimita o scrisoare de “avertizare”.
Politicianul Baruch Marzel i-a trimis o scrisoare in numele organizatiei Lehava. “Nu este o intamplare ca te-ai nascut evreica. Bunica ta si bunica ei nu s-au gandit vreodata ca una dintre descendentele lor va rapi poporului evreu din generatiile viitoare ale familiei. Asimilarea a fost intotdeauna unul dintre marii dusmani ai poporului evreu”, mentiona politicianul in scrisoarea trimisa lui Bar Refaeli.
Marzel a mai adaugat: “Nu am nimic impotriva domnului DiCaprio, despre care nu am nicio indoiala ca este un actor foarte talentat”.

http://www.eva.ro

Femeile lor ii asculta sau nu?Se revolta sau nu?Isi schimba religia sau nu?Hai sa vedem…

Faimosul actor Leonardo DiCaprio a decis să-şi schimbe religia pentru a putea să se căsătorească cu frumoasa Bar Refaeli.În sensul acesta, actorul a făcut mai multe vizite în Israel, în secret, pentru a învăţa cutuma iudaică.

Interesul brusc pe care Leo îl manifestă faţă de Israel şi faţă de religia iudaică este cel mai clar semn că intenţionează să se însoare cu Bar. În ultima vreme, de fiecare dată când a mers în Israel, a stat cu Bar ăntr-un hotel din Tel Aviv timp de cinci zile pentru a-i evita pe paparazzi. Acum vrea să se convertească pentru ea” a declarat un apropiat al actorului, potrivit Showbizspy. Potrivit sursei citate, în urmă cu ceva vreme Leonardo a declarat că ar vrea să-şi întemeieze o familie pentru că este sigur că ar fi un tată excelent.
http://www.click.ro

Ne-am lamurit,da?Putem sa procedam noi ca acesti oameni?Putem sa facem la fel ca ei?Nu,nu putem,pentru ca o sa fim numiti…RASISTI!! Drepturile omului,libera exprimare,conservarea propriului neam,functioneaza intr-o singura directie.Stiti voi care…

Bun,hai sa vedem cum sta treaba si cu Romania.Am dus noi lipsa de rasisti si xenofobi?Avea dreptate Departamentul de Stat american,cand ii infiera pe cei de la “Noua Dreapta”,ca sunt o amenintare la adresa DEMONOcratiei(cea venita de la inalta poarta de la Bruxelles).Portrete de rasisti si xenofobi romani+cateva texte edificatoare.ATENTIE!!!Aceste texte sunt invatate si de catre copiii romani la scoala.Of,of,bunii domni de la Bruxelles,vor sa ne invete sa fim open-mind si noi tot niste incuiati ramanem.Ti se face si sila de neamul acesta romanesc cat de inapoiat mintal este…nu a auzit neamul romanesc de…UNITATE IN DIVERSITATE?Bunii domni de la Bruxelles,se vede treaba ca trebuie sa mai investeasca cateva miliarde de euro in campanii publicitare pentru ai educa pe ciobanii de romani…

Dimitrie Bolintineannu-Mihai Viteazul si turcii
Ostile păgîne pasă la hotare(G.F-indemn la ura religioasa)
Mihai-Vodă sade la o masă mare.
Căpitanii-n juru-i beau, se veselesc,
Cînd deodată-n sală intră-un sol turcesc.
- Padisahul nostru m-a trimis la tine
Să-i plătesti tributul ce i se cuvine !…


“Au urmat apoi batalii sangeroase cu tatarii, pe care domnul Moldovei i-a biruit. Chiar fiul hanului (conducatorul) tatar cazand prizonier in mainile sale si, in ciuda darurilor trimise de tatal sau pentru rascumparare, Stefan nu a avut mila de el. Acesta a fost un raspuns la nesfarsitele faradelegi pe care le savarseau tatarii, ori de cate ori treceau hotarele Moldovei.” http://www.lumea-copiilor.ro.
Vedeti ce sunt invatati bietii copilasi romani?Ca Stefan cel Mare,a omorat un tatar,adica?RASISM IN STARE PURA,CRIME CONTRA UMANITATII!!!


Rasistul si xenofobul numarul 1.Deja aceasta situatie este insuportabila,rugam ca statul turc sa intenteze Romaniei,proces la Bruxelles.Romania,sa fie acuzata de genocid impotriva turcilor.

Se spune că pe timpul domniei în Ţara Românească a lui Vlad-Vodă Ţepeş, sultanulMahomed al II-lea a trimis nişte soli.
Aceştia, după ce au intrat în sala de primire a domnului român şi se închinară după obiceiul lor, nu-şi scoase fesurile din cap. Atunci Ţepeş îi întrebă:
— De ce vă purtaţi voi aşa? Aţi venit înaintea mea să-mi faceţi mare necinste.
Iară solii turceşti răspunseră într-un glas:
— Aşa este obiceiul la stăpânitorii ţării noastre.
Ţepeş-Vodă le spuse atunci:
— Vreau şi eu să întăresc obiceiul vostru, ca să-l ţineţi şi mai tare.
Porunci atunci la slujitorii săi să-i aducă cuie îndată, ca să întărească cu ele fesurile solilor în cap. După ce făcu lucrul acesta, dete drumul solilor zicându-le:
— Mergeţi şi spuneţi stăpânului vostru că el este obişnuit să sufere asemenea necinste din partea voastră, noi însă nu suntem învăţaţi. Altă dată să nu mai trimită la noi, ori în alte ţări şi la alţi stăpânitori, soli cu obiceiurile sale, că noi nu vroim să i le primim.

Concluzii

Varsati o lacrima si aprindeti o lumanare pentru cea care a fost…EUROPA!Dumnezeu sa o odihneasca in pace! 17 milioane de imigranti,plus sau minus,la ora actuala in Europa.

http://garduldefier.wordpress.com/
http://singurafelina.blogspot.com/

vineri, 4 februarie 2011

"Decit sa le duci grija, mai bine le duci dorul"

Gasca Videanu a ocupat cea mai buna si cea mai mare masa a terasei hotelului Carlton pentru cina si megaspectacolul de artificii. Nota de plata a fost de aprox. 8.000 de euro( ce darnici sintem).

"Decit sa le duci grija, mai bine le duci dorul", aceasta era o  vorba spusa din batrini despre bani.
Dar vad ca acum nu mai este valabila. Este mai bine sa le duci grija, decit sa le duci dorul.  Asta vedem zilnic cum se adapa din cornul abundentei muncii noastre,  toti neisprevitii vremii.  Ce palate au, ce  limuzine, ce imbracaminte, de ce onoruri oficiale beleficiaza,  de ce conturi grase in tara si strainatate dispun. Niste p... si p.... goale care nu au visat in viata lor, la asa un trai de  sultan pe spatele unui popor  cu vot cumparate, pe  1 kg. de faina sau o galeata de plastic goala.Asta ma duce cu gindul la perioada de inceput a casniciei mele(1969), cind un dr., cunoscut al tatalui meu,  m-a invatat sa  merg mereu la soacrii cu  o cutie  cel putin,  de dero si o piine ca asta face impresie si este voluminos. De dero si de piine totdeauna e nevoie  si nu dau gres, sa duc ceva inutil. Dar nu m-am tinut de treaba si in scurt timp am abandonat, pentru o cutie de bomboane fondante, dar nu avea acelas efect, dar era mai putin voluminos si nu facea nici o impresie:)
Dar cind vad ca noi toti o ducem greu, dar  clasa politica de lupi flaminzi o duc bine,  cu viata de nabab  pe care o au, ma gindesc cum  de ne permitem noi sa platim, castele, lumuzine cu soferi., rochii de 100.ooo de euro, genti de 40.000 de euro,  parlamentare  semianalfabete cu silicon in buze platite tot de noi( am auzit ca se injecteaza silicon la toate buzele, platite tot de noi), ce popor darnic sintem,  ne luam de la gura noastra si a copiilor nostrii pentru, a intretine aceste  lepadaturi sa faca frumos.  Ne vom trezi vreodata? Ne impresioneaza luxul exorbitant si conturile grasae in asa  maniera, incit uitam si de spiritul de conservare al fiecarui individ dintre noi? Mai rau uitam ca avem urmasi? Poate ei merita mai mult decit ce oferim noi, chiar buzele de jos siliconate, ale unor parasute care nu ne-ar catadicsi, nici macar cu un cuvint gresit, din punct de vedere gramatical.
Deci acum nu mai sint valabile cuvintele  decit sa le duci grija..... ca, vedeti ca  nu duci nici o grija cheltuiesti banii prostilor  cu sirg,  pe toate poftele  celui mai mare nabab al lumii. Nici descendentii marilor familii de industriasi, nu cheltuiesc asa cu mare lejeritate ca nababii nostrii, profitorii prostiei noastre. Curaj ! Iar va spun ca totul depinde numai de noi? Cind ne vom satura de aceste  lichele, cu apucaturi de vampiri?  Sa dovedim ca nu sintem hrana lor si le putem arunca  oricind stirvurile  la gunoiul istoriei.
Totul sta in puterea noastra, vedeti ca s-au trezit si tarile din Africa de nord, cu popoarele lor in  zdrente !!!
Capul sus, pieptul inainte !!! papapa
http://singurafelina.blogspot.com/

joi, 3 februarie 2011

Un popor in zdrente

Telly Savalas Kojak (1922-1994)

Dragi romani facem ceva ???

De azi refuz sa mai platesc impozite, refuz sa mai am carte de  munca in acest stat

Dragi romani,

De azi refuz sa mai platesc impozite, refuz sa mai am carte de  munca in acest stat guvernat de oameni incapabili, corupti, ne-educati, care nu au in vedere decat propriul interes.
Refuz sa mai finantez politicieni imbecili si amante care sfideaza o tara intreaga. Nu as avea nimic impotriva doamnelor apropiate presedintelui tarii, dar cand ele beneficiaza de bugete de milioane de euro printre care sunt si banii mei, banii parintilor mei, banii angajatilor mei, am o mare problema.
E un blowjob mult prea scump.
Refuz sa mai platesc taxe la stat pentru ca de ani de zile platesc sute de milioane de lei impozite pentru un stat care nu ma sprijina in nici un fel. Platesc zeci de milioane pentru Sanatate, desi sunt constienta ca daca voi ajunge vreodata intr-un spital din Romania , voi fi tratata mizerabil.
De ani de zile, refuz sa ma mai uit la televizor, mi-e greata de politicienii romani, nu ma duc la vot pentru ca nu am pe cine sa votez, imi vine sa vomit cand vad panourile publicitare din campanii electorale gen “noua ne pasa de Dumneavoastra”, refuz chiar si sa ma plang, pentru ca sunt mult prea ocupata sa imi castig existenta – cu toate acestea, cand se apropie data de 25 a lunii, in mod mecanic ma impacientez sa fac rost de banii care trebuie platiti la stat, pentru ca, nu-i asa? – “cu statul nu te joci“.
Dar iata ca suntem in plina criza, iata ca pentru prima data nu am reusit sa platesc taxele la stat si mi-au fost blocate conturile! Si asta m-a ajutat sa ma trezesc, am deschis ochii, m-am uitat in jurul meu cu atentie, am pus intrebari, am deschis televizorul pentru prima oara in ani de zile…si ce am vazut?
EBA si Becali ma reprezinta in Parlamentul European, Elena Udrea beneficiaza de bugete de milioane de Euro de care dispune cum o taie capul, doamna Ridzi arunca 86 milioane de Euro pe o telecabina cand exista orase in Romania care nu au nici macar un spital de Doamne Ajuta, domnul Patriciu vinde Petromidia pentru cateva miliarde din care sunt curioasa daca plateste vreo taxa la stat.
Jocuri politice murdare, politicieni corupti si curve, haos total, o tara vanduta pe nimic de niste agramati care nu si-au vazut decat propriul interes – macar daca ar fi vandut-o scump!, investitori straini care efectiv nu au cu cine discuta in Romania si se lupta cu morile de vant, si toti oamenii de calitate pe care ii cunosc stau cu capul bagat in nisip… l-am avut si eu, pana astazi – dar am realizat ca oricat de multi bani as face, oricate tari as vizita, oricate carti as citi, oricat as incerca sa nu ma las afectata, la sfarsitul zilei, traiesc tot aici si tactica strutului imi va face mai mult rau si pe termen lung daca nu m-as implica ACUM.
Nu se mai poate asa! Destul este destul!
Romania nu este doar o tara de hoti, de agramati, de curve, de parveniti, de oameni fara “balls” si fara coloana vertebrala.
Sa protestez prin a nu imi plati taxele nu este suficient, desi daca ar mai face-o si altii, s-ar putea declansa ceva.
Fac apel catre toate persoanele integre, capabile, educate, care au cladit ceva prin munca lor, fara sa fure, sa ia atitudine pentru a stopa prostia ce ne afecteaza pe toti.
Sunt milioane de tineri destepti, multi dintre ei muncesc peste 12 ore pe zi pentru multinationale sau pentru businessul lor propriu, oameni educati, in Romania si peste hotare, oameni care au gestionat milioane de euro, oameni cu viziune, talent, pro-activi, integri, care stiu sa comunice eficient si stiu ce inseamna sa livrezi, stiu ce inseamna un deadline, stiu ce inseamna reresponsabilitatea; sunt sute de mii de romani de calitate, plecati din Romania pentru a produce si a consuma in alte tari, cladind economia altor state – s-ar intoarce maine in Romania daca nu ar fi circul care este acum aici.
Trebuie sa luam atitudine, trebuie sa facem o schimbare, este nevoie de o Miscare a romanilor cu “balls” si cu coloana vertebrala!
O Miscare de Intoarcere Acasa, atat a romanilor plecati slugi in alte tari, cat si a celor care, desi am ales sa ramanem aici, suntem absenti, pasivi, indiferenti si suportam ce ni se intampla doar visand la urmatoarea iesire din tara .
E nevoie de o miscare in care leaderii sa fie testati si para-testati, asa cum se intampla cand esti angajat intr-o companie multinationala, fara sa fie acceptati daca nu li se dovedeste integritatea si eficienta.
O miscare a oamenilor care nu au mai fost implicati in viata politica, neintinati, ne-spalati pe creier, ne-jigoditi.
O miscare fara traseisti politici sau scursuri de la alte partide. Este nevoie de o miscare a oamenilor destepti, tineri, cu atitudine, experti in domeniul lor. Si tu si eu cunoastem cel putin 5 oameni inteligenti care ne-ar putea reprezenta mai bine in Parlamentul European decat EBA sau Becali.
Oare de ce nimeni nu actioneaza?
Daca acum cinci ani ne-am fi implicat cu totii macar o ora pe saptamana, in mod sigur nu s-ar fi ajuns aici.
Cati bani furati, cate proiecte blocate, cate fonduri nefolosite in cinci ani de zile….
Daca am dialoga constructiv, daca ne-am intalni o ora pe saptamana, daca am actiona, daca am putea aduna si monta toti oamenii destepti, corecti,  creativi, eficienti pe care ii cunosc eu si pe care ii cunosti tu s-ar vedea si simti diferenta in cinci ani de acum incolo.
Avem un plan de organizare, avem un plan de finantare, avem usi deschise catre marile centre politice si financiare care cauta in Romania un interlocutor nou. Nu credeti ca si marilor puteri le-ar face mai multa placere sa discute cu oameni educati decat cu agramatii parveniti ce reprezinta interesele Romaniei in momentul de fata?
Propun infiintarea unei Miscari a Corporatilor – oameni din banci, industrie, finante, firme de avocati, experti PR, intreprinzatori privati care au calitatile necesare sa scoata tara din criza. Este singura solutie viabila pentru Romania de acum – tara noastra se poate pune pe picioare numai daca s-ar uni toti oamenii capabili pe care ii avem in toate domeniile – creiere vanate de toate companiile multinationale,  care gestioneaza bugete de miliarde, conduc sute de mii de angajati, sunt cosmopoliti, stiu sa negocieze, sa munceasca, sa comunice intr-un mediu international, intr-o piata globala – nu au doar viziune limitata de speculant din Pipera Tunari.

E nevoie de o alternativa in Romania

E nevoie de o Miscare in valorile careia sa ma regasesc si eu, sa se regaseasca si Andreea Minescu, prietena mea care la 26 de ani are firma ei, facuta fara ajutorul nimanui, munceste 13 ore pe zi si seara mai merge si la cursuri de German Business, in care sa se regaseasca si Ileana Badiu, Managing Partner la una dintre cele mai mari agentii de publicitate, care munceste 14 ore pe zi chiar si in luna a opta de sarcina… si Tereza Valcan, expert in PR, care a studiat in State, face MBA la Londra, s-a intors sa munceasca in Romania si ar putea sa ne reprezinte in mod sigur mai bine decat EBA… ..si Radu Manolescu, care la 28 de ani si-a facut firma lui de Head-Hunting, fara ajutorul nimanui si a adus-o in topul firmelor de profil… si doamna Camelia Sucu, ajunsa in TOP Capital fara sa fure un leu, prin munca sa de ani de zile… si doamna Mihaela Nicola, guru-ul publicitatii din Romania, si Maria Lucia Hohan, designerul ale carei creatii se vand in toata lumea si care a ajuns unde a ajuns prin propria sa munca….. si Pepe Berciu, care a studiat la Londra si are businessul sau de succes… si fratii de la Fratelli, care cu creativitate, pasiune si munca s-au impus in viata de noapte a capitalei…. si Violeta Balan, care a terminat Magna Cum Laudae o facultate de drept din America, munceste pentru una dintre cele mai mari firme de avocatura din lume si s-ar intoarce maine acasa dar nu are la ce… si Horia Mocanu, primul roman admis la Harvard, care scrie istorie intr-o tara vecina… si Edy Uzunov, proprietarul agentiei Regatta, cultivat, meloman, impecabil… si Floriana Jucan, jurnalista erudita ce s-a incapatanat sa educe cititorul de presa din Romania si a reusit sa impuna pe piata o revista fara femei dezbracate si barfe dezgustatoare… si Fady Zaidan, cel mai conectat si charismatic manager pe care ilcunosc…. si Loredana Salcianu, avocata care a avut curajul acum patru ani sa plece dintr-o multinationala si sa isi deschida propria ei firma de avocatura… si Angela Teodora Burz, intreprinzatoarea eleganta care si-a facut bagajul si a plecat sa faca business in Shangai, dar duce dorul prietenilor din Romania … si Diana Dondoe, care i-a sfidat pe toti cei ce au respins-o in Romania, ajungand prin munca, perseverenta si consecventa unul dintre cele mai celebre top modele ale lumii, facand milioane cu o detasare eleganta si impresionand lumea intreaga prin eruditia sa – dar duce dorul tarii ei… si Bogdan Voica, la 30 de ani manager al uneia dintre cele mai cunoscute si exclusiviste agentii imobiliare din Europa…. si Eveline Pauna, care la 20 de ani, face o facultate, lucreaza 10 ore pe zi si in putinul timp liber merge la Opera… si Raluca Safta, care la 23 de ani a avut curajul sa-si deschida propria ei firma de relocari si a ajutat sute de expatriati, directori de companii multinationale sa se relocheze in Romania … si Damian Draghici, cu IQ de geniu si cu premiul Grammy care a ales sa se intoarca in Romania la radacinile sale…
Asta e Romania mea! Nu Vanghelie, EBA sau Becali!!
Si acestia sunt doar cativa dintre oamenii pe care ii cunosc….mai sunt atatea milioane de oameni destepti si muncitori, corecti si educati, capabili si integri…
Ma intreb, atatia oameni destepti nu se rusineaza ca sunt reprezentati de Gigi Becali si de EBA? Ma ingrozesc la gandul ca EBA va negocia pentru Romania fonduri de zeci de milarde de Euro!
Nu va este rusine ca sunteti condusi de un om politic care nici macar nu poate sa pronunte Google? Nu va este rusine sa va dati la o parte cand in masinile cu girofar trece un agramat, un hot sau o papusa blonda cu tupeu si cu un singur talent, platit mult prea scump?
Din banii vostri?
Am innebunit eu sau am innebunit noi cu totii sa stam pasivi in timp ce suntem calcati in picioare pe banii nostri?
Ei bine, mie mi-a ajuns. Imi este rusine ca am stat cu mainile in san si s-a ajuns ca astazi sa fiu reprezentata de o domnisoara din Bamboo si de un cioban. Asa ca voi lua atitudine. Si va rog si pe voi, toti cei ce credeti ca nu va reprezinta cei din scena politica de acum, sa luati atitudine.
Sa gasim si sa sustinem oameni de care sa fim mandri ca ne reprezinta. Sa identificam valorile si sa le convingem sa se implice… Daca avem echipa, tot restul vine de la sine.
Stiu ca ei exista, trebuie doar treziti.
Trebuie sa facem ceva. Nu e suficient sa ne plangem, sau sa bagam capul in nisip. Trebuie actionat.
Eu nu mai astept o minune, ma apuc de treaba. Voi lupta pentru un grup de oameni capabili, care pot revolutiona un sistem de care toata lumea este satula. Voi lupta pentru o Romanie condusa de oameni destepti si integri, pentru o Romanie care sa fie un player international, nu curva de centura a Europei.. Voi lupta pentru o Romanie bogata, cu batrani bine ingrijiti, cu tineri carora sa li se ofere perspective, cu strazi fara gropi, cu hoti bagati dupa gratii, cu milionari pe merit, nu din furat.
Voi lupta pentru un viitor mai bun pentru mine si pentru copiii mei, in tara mea, nu printre straini.
Voi lupta pentru o Romanie de vulturi, nu de struti, pentru ca asta este adevarul -  am ajuns niste struti, cu capul in nisip si posteriorul la dispozitia tuturor analfabetilor – sper sa nu va simtiti jigniti de exprimarea plastica, asa cum am spus asta este realitatea!…suntem vulturi doar in businessul nostru, in zona noastra de comfort sau cand iesim din tara , asta daca nu ne trateaza vreun strain de sus ca avem pasaportul pe care il avem!

Ajunge! Haideti sa ne trezim!

ALEXANDRA SVET
http://stareanatiunii.com/ 
http://dariaion.blogspot.com/

miercuri, 2 februarie 2011

Pasarea Colibri Ploaia care va veni

Romii vor fi TIGANI

Senatul a decis: Romii vor fi Tigani

  
Comisiile pentru drepturile omului si egalitate de sanse din Senat au avizat favorabil, miercuri, propunerea legislativa initiata de catre deputatul PDL Silviu Prigoana prin care denumirea "rom" este inlocuita cu "tigan".
 

Confuzia dintre "rom" si "roman" este prea mare

Confuzia dintre
© INTACT IMAGES/Jurnalul National/Christian Silva
Potrivit initiativei legislative, care a primit un raport favorabil din partea membrilor celor doua comisii, cu zece voturi "pentru" si trei voturi "impotriva", in documentele emise de institutiile din Romania cu referire la persoanele de etnie roma/tiganeasca denumirea utilizata va fi cea de tigan/tiganca.

marți, 1 februarie 2011

Blestem de om sarac

BLESTEM DE OM SĂRAC
 
Din balegi şi din cuib de cuci,
Răsar ca viermii, politruci
Şi din haznalele de bani –
Costume negre cu şnapani,
Viteji ca musca la arat!
Şi ne-aţi minţit şi ne-aţi furat,
Şi-aţi pus pe noi şi jug de boi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 
Murdari în suflet şi în gând,
Cu ghearele averi strângând,
Din flote, fabrici şi uzine,
Voi  aţi lăsat numai ruine!
V-aţi gudurat pe lângă clerici
Cu mânăstiri şi cu biserici
Şi vile v-aţi făcut, de soi...
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 
Voi v-aţi trădat şi între fraţi,
Ca voi, şi viermii-s mai curaţi.
Aţi dărâmat şcoli şi spitale
Ca să vă fie vouă moale
Şi v-aţi brodit şi parlamente
Din licheluţe repetente.
Şi ne-mproşcaţi doar cu noroi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 
Aţi omorât orice dreptate,
Aţi jecmănit tot ce se poate,
Guvernul vostru cu miniştri
E-o adunătură  de sinistri,
Batjocura şi umilinţa
Au mai rămas la voi credinţa?
Ghiolbani de jafuri şi gher oi,
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 
Aţi sărăcit o ţară-ntreagă,
Nici dracul să nu o mai dreagă
Şi din privatizări cu fumuri
Aţi tot lăsat lumea pe drumuri!
Dar cum să faceţi voi vreun drum
Când urma voastră e doar scrum?
La tâlhării vă strângeţi roi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 
Blestemul greu să vă lovească,
Doar bube rele să vă crească,
Ochii să îi aveţi ca napul
Şi să vă roadă viermii capul!
Să putreziţi toţi prin palate,
Toţi spulberaţi să fiţi în toate
Şi să aveţi doar oase moi!
Blestem, blestem, blestem pe voi!
 

Cursa de soareci

Cursa de soareci !

Clubul de la Bucuresti! Romania Incotro?

de Marius-Adrian Porojnicu
In episodul trecut, ti-am aratat cititorule, ca , in Romania, oamenii se strang incet, pe institutii, sub steagul revoltei ! Chiar daca-ti spune altcineva ca e intamplator, tu sa nu-l crezi : toate au rostul lor si nimic nu-i intamplator !
Dar sa ne reintoarcem iar la biata noastra miorita, jecmanita fara rusine de bacii ei : baci cu care s-a” procopsit” in ’89….
Nu mai e un secret ca’n ’89 ne-am ales c’un tatuc educat la scoala sovietica si nici ca fractiunea ruseasca a securitatii a pus mana pe putere…si ai vazut si ai simtit pe pielea ta, cititorule, cum esafodajul puterii politico-economice din Ro. s-a constituit, ca mai apoi, sa se transforme intr-o gasca mafiota jefuitoare, ajutati de legi favorabile lor, fabricate de ei, in perioada pe care o sa o numim perioada Adrian Nastase; daca pana’n respectiva perioada, jaful era haotic, de la Adrian Nastase a inceput jefuirea sistematica a Romaniei ! De acum incolo, nu mai putem vorbi de partide: inventia numita “prag electoral“, a permis acelei gasti sa nu mai piarda timp pe teme dogmatice si sa-si mascheze perpetuarea la putere mai usor.
Faptul ca Americanii au dorit baze strategice in Ro. l-a adus pe “licuriciul mare” in fata unei grupari mafiote incredibil de bine organizate si care au pus in pericol strategia marelui licurici; si-au dat seama ca nu se mai poate  inlatura usor, aceasta gasca, asa ca…. au inclus si Romania intr-un plan inteligent. O sa revin la asta mai tarziu, fiind nevoit sa-ti arat intrarea in scena a FMI : crede-ma cititorule, ca FMI-ul asta asculta de marele licurici fara traducator…..Nu cred ca-ti spun ceva nou daca-ti arat ca delegatia FMI care s-a ocupat de Ro., s-a ocupat si de alte state, in care-intamplator?-s-au petrecut razmerinte urmate de schimbari majore….
Ciudatenia romaneasca a fost observata de indata ce FMI a aranjat cu seful statului roman un imprumut, nerespectand conditiile legale impuse de legislatia romaneasca! Imediat, am observat cu totii, ca un trio: delegatia FMI, Presedinte, Premier, au fost permanent impreuna: incalcarile Constitutiei s-au tinut lant deatunci {din partea Presedintelui si Premierului} delegatia platind de fiecare data, dar….avand pretentia sa stie ce plateste!  Sigur ca sumele respective s-au dus {bineinteles, sub ochii delegatiei FMI !!!!} la intreaga clasa mafiota, prin Parlament facandu-se plati diverse! Putem spune ca, de acum, licuriciul mare {intamplator si marele politist al lumii!!!!} cunoaste exact increngatura mafiota si are probe evidente impotriva acesteia, precum si un planconcret de actiune ! De aici incolo, marele licurici lasa societatea sa se manifeste, conform modei retro, ce s-a impus -deja!- in cateva teritorii : moda ’89, dar…nu dirijata de la Kremlin ! Cu atat mai mult a atarnat in balanta faptul ca noi nu suntem de neam slav si asteptam americanii din ’947 !!!!
Pai…..au venit americanii: parol, niste baze militare spun asta !
O sa ma intrebi cititorule, de ce am pus titlul: “cursa de soareci“, daca nu am zis nimic de ea. Eu cred ca nu mai e nevoie: tu sti deja, esti baiat destept si intelegi exact care-s soarecii prinsi in capcana FMI…..
Marius-Adrian Porojnicu
{va urma}

http://stareanatiunii.com/

Anul 2011, anul revoltelor ?

Foto: Revolta in Egipt.
Lumea este cuprinsa de revolte antiguvernamentale, actiuni puternice care duc la caderea vechilor regimuri.
Tunisia cuprinsa de revolte a dus la caderea regimului, urmeaza acum Egiptul si Yemenul.  In Yemen populatia cere demisia presedintelui  Ali Abdulah Saleh, care conduce tara de 30 de ani in foamete si saracie. Va este cunoscut ? In Romania in 2 ani  s-a pus tara pe butuci.
Se intind revoltele ca epidemiile de ciuma. Ce tari vor urma ? Si Romania?
Sa fie efectul crizei economice inceputa in 2008?
Min. Apararii din  Anglia in 2007  a previzionat ca urmatorii 30 de ani va aparea o ruptur, din ce in ce mai mare intre clasa bogata si clasa medie.
Clasa medie devine o clasa revolutinara, antrenind masele sarace ale societatii.
In anul acesta  se anunta o criza alimentara si o crestere puternica a preturilor la alimente. Devine clar ca anul 2011 va fi anul revoltelor.
Romania, unde se va plasa ca pe linga  aceasta, este condusa si de o banda de hoti venali,  nemilosi mai rau ca o armata straina de ocupatie, care vor sa distruga tara si poporul  si a ne indatora transformindu-ne in scavii Europei si a lumii?  Sa luam exemplu de la arabi care s-au trezit, chiar cu ajutorul  oricui(a  americanilor?)!
Ce facem ne lasam coplesiti  de  nenorociri ? Curaj ! Sa aruncam din spatele nostru aceasta haita de lupi flaminzi !
Capul sus, pieptul inainte ! papapa
http://singurafelina.blogspot.com/

luni, 31 ianuarie 2011

Basescu, melcul, cocostircul si maimuta

Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
Un melc alearga prin padure, il opreste un cocostarc:
-de ce alergi melcule asa?
-a trimis Basescu DNA-ul sa ma aresteze preventiv !
-Pai de ce?
-Tata are casa,mama are casa,sor-mea are casa, eu am casa, 4 case ca Nastase si mai sunt si membru PSD !
Cocostarcul se face alb la fata si o ia si el la fuga, il opreste maimuta:
-de ce alergi asa cocostarcule?
-trimite Basescu DNA-ul sa ma aresteze preventiv!
-pai de ce?
-Tata traieste pe picior mare,mama pe picior mare, sor-mea pe picior mare, eu pe picior mare, si mai sunt si membru PNL !
Maimuta se face rosie la fata si o ia si ea la fuga, dar dupa cateva minute se opreste:
-de ce dracu alerg eu de nebuna, tata e cu curul gol, mama e cu curul gol, sor-mea e cu curul gol si eu tot cu curul gol, si mai sunt si ruda cu Elena Udrea !
sursa : http://mercenarul.weblog.ro/
http://singurafelina.blogspot.com/

Operatia a reusit, pacientul e mort !

 Clubul de la Bucuresti! Romania Incotro?

de Marius-Adrian Porojnicu

“operatia a reusit, pacientul e mort !”

De parca nu ar fi fost suficienta incordarea nationala, Jeffrey Franks {reprezentantul FMI in Romania}, referindu-se la “succesul” cabinetului Boc si politicii sale de ciumpavire, a declarat : “operatia a reusit, pacientul e mort !“… Poate ca dumnealui a crezut ca face o gluma reusita :mie mi se pare la fel de nereusita ca si politica dusa de trio Basescu-Boc-Jeffrey Franks…Nu, nu cred ca FMI-ul si-a dorit un asemenea rezultat : pare maidegraba “opera” unor limitati intelectual {ca sa nu folosesc o expresie mai dura,…}, incapabili sa simta realitatea evidenta si asta e motivul pentru care le-o voi creiona-o aici, stiind sigur ca nu o sa o vada {realitatea,bre!} nici acum : nu au simtul realitatii, asta-i clar !
Grupul de care vorbeam , nu realizeaza ca e desprins si izolat de realitatea romaneasca si ca, de acum, nu mai pot interveni, invocand injectia de capital, neputand justifica pozitia lor fata de o natiune suverana razvratita cu institutii cu tot, impotriva unui grup din ce in ce mai mic ce poate fi acuzat ca a cheltuit banii in discutie, in interesul lor, altfel…. pacientul ar fi viu ,nu ? Totodata, aceiasi declaratie a lui Jeffrey Franks , anuleaza orice justificare sau incercare de a ascunde realitatea, a puterii de la Bucuresti !Aceasta declaratie mai lamureste ceva : FMI-ul poate -de acum-sa inteleaga ca nu e suficient sa ai bani , trebuie sa ai si…creier ! Altfel…. ramai fara bani si nici nu poti acuza pe altii de asta !
Extrapoland, observam in Romania  cum se coaguleaza o fronda nationala si nu din diverse categorii de oameni ci din institutii : Armata, Politia, Invatamantul, Sanatatea, Agricultura,…. toate se strang incet sub acelasi steag de lupta, impotriva politicianistilor damboviteni , rataciti in propriile tenebre ! Facand aceasta observatie, nu tre’ sa fi mama Omida, sa intelegi ca intreaga clasa politica romaneasca se va prabusi curand:toti odata, tinandu-se strans de mânuţe , spre desfatarea intregii natiuni !
Cand se va intampla asta ? Curand: foarte curand !
Marius-Adrian Porojnicu
http://stareanatiunii.com/
http://singurafelina.blogspot.com/

duminică, 30 ianuarie 2011

Capitan Unic

de Jose Luis Ferez Riesgo
Corneliu Codreanu detine, cu drept propriu si cu caracter exclusiv între toti conducãtorii politici europeni, care au fãcut istoria secolului XX ce acuma se stinge, un titlu singular, unit indiscutabil la numele sãu : CÃPITAN.
Cuvântul >Cãpitan< vine de la latinul caput din care derivã >cap< care se referã atât la organul de gândire al omului, cât si la personalitatea lui. >Cãpitan< echgivaleazã cu cel mai important, cu primul în luptã, cu conducãtorul militiei, este vârful si primul în ierarhie. Nu fãrã sens >Capitoliul< era fortãreata si templul lui Jupiter în Roma Imperialã care era construit pe muntele Capital. Semnalãm ca o curiozitate faptul cã sãrbãtorile în onoarea lui Jupiter se celebrau în Roma în 13 Septembrie, ca si ziua de nastere a >Cãpitanului unic<. Rezonanta termenului Cãpitan este cazonã. Corneliu Codreanu sustinea o militie crestinã, simbiozã de cãlugãr si soldat, de luptãtor si mistic, de armã si suflet, de cavaler al unei legiuni de poeti si martiri, de patrioti si cruciati. Codreanu, Cãpitan unic, s-a pus sub oblãduirea Sf. Arhanghel Mihail care a condus prima luptã ce se cunoaste în lume, în care, stând în fruntea cohortelor de îngeri a lansat strigãtul sãu de luptã >Mi-Ka-El< – Cine ca Dumnezeu ? – prin care Satana si gloatele sale au fost aruncate în abisurile întunecate ale Infernului.
Arhanghelul Mihail ni se înfãtiseazã mânuind sabia sa de foc, în fruntea militiilor îngeresti, în luptã pentru cauza lui Dumnezeu. Este arhanghelul rãzboinic, al luptei fãrã rãgaz si fãrã odihnã care vegheazã la puritatea ortodoxiei. Sfântul Arhanghel Mihai este apãrãtorul Crestinãtãtii, înger apãrãtor care – cum ne spune Sf. Ioan – luptã contra balaurului luciferic. Îmbãrbãtarea si ajutorul sãu ajunge oriunde crestinii dau o bãtãlie, acolo unde este nevoie de un stimulent, de un sprijin pentru a le spori fortele, pentru apãrarea ideilor adevãrate sau când sufletul însusi este în pericol. Este îngerul luptei , însã deasemneni al victoriei, îngerul ce poartã cascã militarã si mânuieste sabia de foc, dupã ce a doborât cu lancea sa reptila dragon. Arhanghelul Mihail, pe care-l urmau si îl imitau si invocau ostile lui Corneliu Codreanu, era un ideal pentru bãrbatii luptãtori ai unor cauze juste, era principele Cãpitanilor ceresti, triumfãtor asupra rãului, care apãra sufletul popoarelor. Cântarul si spada erau semnele lui. Adevãr, Justitie si luptã în slujba lor erau idealurile la care aspira Corneliu Zelea Codreanu pentru Patria sa românã si pentru dezvoltarea sufletului legionar. Sedinta cuibului, care se celebra de obicei dupãamiezile sâmbetelor, era o reuniune de camarazi, o >eclesia< , care se desfãsura în jurul icoanei Sf. Arhanghel Mihail luminatã de o candelã.
Sedintele începeau întotdeauna cu o rugãciune si un cântec patriotic intonat la unison de toti asistentii. Cântecul legionarilor odatã intonat, unea vointele si sentimentele si reprezenta forma solemnã de începere a întrunirii si deciziilor ce le luau acolo, în disciplinã, armonie si bunã dispozitie sufleteascã. Corneliu Codreanu se ruga în tãcere, ocrotit de singurãtatea sa, în fata icoanei Arhanghelului protector si sentinelã a Gãrzii de Fier. În 24 Iunie 1927, sãrbãtoarea Sfântului Ioan, Corneliu Codreanu a înfiintat Legiunea Arhanghelul Mihail si numea o gardã de onoare permanentã la venerabila icoanã. Referindu-ne la nasterea Cãpitanului unic, din 13 Septembrie, vedem cã coincide – între alte întâmplãri istorice ce au avut loc în aceastã zi a calendarului – cu moartea în anul 1598 a Regelui Filip II al Spaniei, care a pus regatul sãu în serviciul lui Dumnezeu si al Imperiului Spaniol în care, atunci , nu apunea soarele niciodatã. Afarã de a fi sãrbãtoare jupiterianã încã din secolul V înainte de Hristos, în ziua de 13 Septembrie se comemora în Grecia victoria maratonianã a generalului Miltiade asupra Persilor, luând nastere cu aceasta începutul sfortãrii omenesti pânã la extenuare în competitiuni sportive, cu un spirit constant de depãsire. Corneliu Codreanu s-a pãstrat intact ca un Cãpitan unic neîncovoiat, drept, constant, gigantic, iar amprenta sa se prelungeste în timp pânã astãzi când se împlinesc 100 de ani de la nasterea lui.
Nimic nu l-a putut murdãri. A trãit auster si a rãmas demn în fata mortii lui martirice. Codreanu nu a fost – dupã vechea uzantã clasicã – mentorul unui nou partid politic de tip traditional, nici inspiratorul unui curent de opinie politicã pasnicã. A fost – si în asta rezidã mãretia sa – întemeietorul unui nou sens al vietii si al înfãptuirii omenesti în acord si consecvent cu credintele lui spirituale. El a stiut sã destepte sufletul adormit al poporului român si sã-l punã în serviciul lui Dumnezeu si al Patriei sale printr-o viziune interioarã, intimã, de constiintã nationalã. El a stiut sã trãiascã noul fenomen românesc si a luptat pânã la sacrificiul suprem, dând existentei un sens misional si misiunii un continut de eternitate. Viata lui (1899 – 1938) a fost efemerã, scurtã, însã de o intensitate densã si plinã. Frãmântat, inteligent, cu un suflet înflãcãrat si un spirit ferm, decis sã nu dea înapoi, disciplinat si ordonat, de putine dar precise discursuri, sãrac în vorbãrie, dar bogat în actiuni, permanent în serviciul tãrii sale si dispus la sacrificiul suprem dacã i s-ar cere. Asa cum s-a întâmplat de altfel, dând exemplu cu viata sa si pecetluind cu sânge putinele dar simtitele lui vorbe. Elocventa lui au fost faptele sale care au rãmas ca un testament inalterabil si etern.
Viteaz, dar nu imprudent. Luptãtor neobosit. Prieten al Adevãrului. Convins cã acel care luptã pentru Dumnezeu si pentru poporul lui, niciodatã nu va putea fi învins. A îmbinat douã idei clare, simple si complementare : nationalismul cu sensul crerstin al existentei. A fost ofensat si a trecut prin persecutii crude. Închis. A cunoscut temnite întunecoase : Poarta Verde, Vãcãresti, Galata, Jilava, Râmnicu Sãrat. A suferit izolãri lungi, neîntelegeri si torturi din partea unor guvernanti care încercau inutil sã îndoaie pe inflexibilul Codreanu, care se crestea mai mult în fata adversitãtilor. A stiut sã convoace tineretul român la un efort colectiv si la o muncã comunitarã entuziastã. Valoreazã acela care serveste si serveste acela care este dispus sã nu fie un parazit social. Voia sã frângã tendinta egoistã si sã dea un sens altruist tineretului. Moralul nu se putea desprinde de nici un act politic, de nici o decizie responsabilã. Mesajul sãu purta pecetea autenticului si originalitãtii. Revolutia trebuia sã porneascã din profunzimile omului, într-o formã inductivã si genuinã, bazatã pe o credintã reînnoitã si fermã în Dumnezeu, pe destinul fiintei omenesti, pe iubirea aproapelui cu care ne înfrãtim prin camaraderie si prin cântece în comun. Legile fundamentale care trebuia sã fie respectate erau : disciplina, munca din convingere, tãcerea responsabilã, educatia formativã, solidaritatea inexorabilã, onoarea care cerea mai bine acceptarea mortii decât mârsãvia.
A transformat unitatea de muncã, prin CUIB, în unitate de luptã. Initiativele care trebuia îndeplinite se numeau bãtãlii. Cuibul era un >atelier< unde se lucra în continuare pentru comunitate actionalã. Toatã educatia primitã acolo era pentru a-l prepara pe legionar pentru lupta contra dusmanilor omului, contra lumii corupte politicianiste si contra subversiunii comuniste.
Acest CÃPITAN UNIC vrea sã modeleze un homo novus diferit de omul curent insensibil la necesitãtile si durerile neamului sãu.
Astãzi, cu perspectiva ce ne-o dau acesti 100 de ani de la nasterea lui, doctrina sa legionarã este mai convingãtoare si actualã, este necesarã si urgentã, dacã nu vrem ca viitorul sã se nãruiascã în abisul ireversibilului.
Corneliu Zelea Codreanu! Cãpitan unic! Prezent!
http://blog.nouadreapta.org/
http://singurafelina.blogspot.com/